Difference between revisions of "Email spam"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
 
(18 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== spamfiltering ==
 
 
 
 
== [Spamblokkering en -filtering in elektronische post][Blocking and filtering spam in electronic mail] ==
 
== [Spamblokkering en -filtering in elektronische post][Blocking and filtering spam in electronic mail] ==
  
Line 19: Line 16:
 
* none: [er vindt geen blokkering plaats][no blocking takes place].
 
* none: [er vindt geen blokkering plaats][no blocking takes place].
 
* light: [blokkering met gebruikmaking van de volgende lijsten][blocking by using the following lists]:
 
* light: [blokkering met gebruikmaking van de volgende lijsten][blocking by using the following lists]:
# whitelist.sci.kun.nl:[nl] C&CZ's eigen witte lijst: machines die op zwarte lijsten staan of gestaan hebben, maar waarvan veel van onze gebruikers toch graag mail willen ontvangen. De lijst bevat nu (gelukkig) maar een paar entries: een list-server van Surfnet en de spamprovider van het UMCN.[/nl][en] C&CZ's own white list: machines that are or have been listed on blacklists, but a lot of our users like to receive mail from. The list contains at the moment (luckily) few entries: a list server of Surfnet and the spamprovider of the UMCN.[/en]
+
# whitelist.sci.kun.nl:[nl] C&CZ's eigen witte lijst: machines die op zwarte lijsten staan of gestaan hebben, maar waarvan veel van onze gebruikers toch graag mail willen ontvangen. De lijst bevat nu (gelukkig) maar een paar entries: een list-server van Surfnet en de spamprovider van het RadboudUMC.[/nl][en] C&CZ's own white list: machines that are or have been listed on blacklists, but a lot of our users like to receive mail from. The list contains at the moment (luckily) few entries: a list server of Surfnet and the spamprovider of the RadboudUMC.[/en]
 
# blacklist.sci.kun.nl:[nl]C&CZ's eigen zwarte lijst: machines waar anderen blijkbaar (nog) geen last van hebben, maar C&CZ wel. De lijst is nu (gelukkig) nog zeer kort en bevat een aantal machines die de C&CZ mailservers gebombardeerd hebben met spam en/of virussen.[/nl][en] C&CZ's own black list: machines that are not (yet) a problem for others, but are for C&CZ. The list contains at the moment (luckily) few entries, mainly machines that have in the past bombarded C&CZ mailservers with spam and/or viruses.[/en]
 
# blacklist.sci.kun.nl:[nl]C&CZ's eigen zwarte lijst: machines waar anderen blijkbaar (nog) geen last van hebben, maar C&CZ wel. De lijst is nu (gelukkig) nog zeer kort en bevat een aantal machines die de C&CZ mailservers gebombardeerd hebben met spam en/of virussen.[/nl][en] C&CZ's own black list: machines that are not (yet) a problem for others, but are for C&CZ. The list contains at the moment (luckily) few entries, mainly machines that have in the past bombarded C&CZ mailservers with spam and/or viruses.[/en]
 
* medium: bovenop de light-lijsten komen:
 
* medium: bovenop de light-lijsten komen:
Line 28: Line 25:
 
* heavy: [Bovenop de 'medium' lijsten komt:][On top of the 'medium' lists the following is added:]
 
* heavy: [Bovenop de 'medium' lijsten komt:][On top of the 'medium' lists the following is added:]
 
# dnsbl.sorbs.net: [http://www.dnsbl.au.sorbs.net/ SORBS] [Een database van diverse soorten spam bronnen.][A database of several sorts of spam sources.]
 
# dnsbl.sorbs.net: [http://www.dnsbl.au.sorbs.net/ SORBS] [Een database van diverse soorten spam bronnen.][A database of several sorts of spam sources.]
# xbl.spamhaus.org: [http://www.spamhaus.org Spamhaus] Exploits Block List: illegal[e][] exploits, incl. open proxies (HTTP, socks, AnalogX, wingate, etc), worms/viruses [met ingebouwde][with buit-in] spam engines [en andere typen van trojan-horse misbruik]and other types of 'trojan horse' abuse.]
+
# xbl.spamhaus.org: [http://www.spamhaus.org Spamhaus] Exploits Block List: illegal[e][] exploits, incl. open proxies (HTTP, socks, AnalogX, wingate, etc), worms/viruses [met ingebouwde][with built-in] spam engines [en andere typen van trojan-horse misbruik]and other types of 'trojan horse' abuse.]
  
[nl]Mail die door het 'heavy' blokkering geweigerd zou worden, wordt bij een 'medium' blokkeerniveau doorgelaten met een waarschuwingsstempel[/nl][en]Mail that would be blocked by a 'heavy' blocklevel, is passed through if one has a 'medium' blocklevel, but with a warning sign:[/en] "X-Would-Be-Blocked-By: Medium".
+
[nl]Mail die door het 'heavy' blokkering geweigerd zou worden, wordt bij een 'medium' blokkeerniveau doorgelaten met een waarschuwingsstempel[/nl][en]Mail that would be blocked by a 'heavy' blocklevel, is passed through if one has a 'medium' blocklevel, but with a warning sign:[/en] "X-Would-Be-Blocked-By: Heavy".
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 63: Line 60:
  
 
[nl]
 
[nl]
SpamAssassin instellen kan per gebruiker via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website].
+
Door SpamAssassin als spam herkende mail heeft als laatste bijlage een samenvatting van de redenen waarom deze mail als spam herkend werd. Hierbij tellen veel verschillende zaken mee: commercieel dan wel sexueel getinte woorden, eigenschappen van adressen en header-regels, formattering, gebruik van hoofdletters, etc. Daarnaast wordt er door C&amp;CZ een statistische (Bayes) lijst bijgehouden van woorden die in gewone mail en in spam voorkomen. Elk van deze zaken geeft een bijdrage aan de 'totale spamscore' van het mailtje. Wanneer de score meer dan 5.0 is, wordt de mail standaard als spam beschouwd. Voor gebruikers waarbij de mail afgeleverd wordt op de IMAP mailserver <tt>post.science.ru.nl</tt> wordt de als spam gemarkeerde mail automatisch in de Spam map op de mailserver gezet. Uit deze map wordt mail van meer dan 14 dagen oud automatisch verwijderd.
 +
 
 +
Via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website] is het mogelijk om mail adressen en domeinen op een witte lijst te zetten. Mail van deze afzenders wordt dan nooit automatisch in de Spam map gezet, ook al is de mail door SpamAssassin als spam gemarkeerd. Met behulp van [[email_sieve_|Sieve]] kan mail bij binnenkomst op de server op andere manieren verwerkt worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The settings of SpamAssassin can be adjusting by a user by visiting the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website].
+
If one has chosen to have mail that is recognized by SpamAssassin as spam, to be delivered, then one can see in the final attachment a summary of the reasons why this mail was recognised as spam. A lot of different things count: words with a commercial or sexual meaning, properties of addresses an d header-lines, formatting, use of capitals, etc. Next to that, C&CZ maintains a statistic (Bayes) list of words that appear in normal mail and in spam. Each of these things contribute to the total 'spamscore' of the mail. If the score is more than 5.0, the mail is normally considered to be spam. For users of the IMAP mailserver <tt>post.science.ru.nl</tt> mail which is marked as spam is
 +
automatically moved to the Spam folder on the mailserver. Mail older than 14 days is automatically removed from this folder.
 +
 
 +
Using the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website] it is possible to maintain a 'whitelist' of sender addresses and mail domains. Mail from these addresses and mail domains will never automatically be moved to the Spam folder, even if it is tagged by SpamAssassin as spam. With help of [[email_sieve_|Sieve]] mail can be processed in other ways.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
== [Overige filtering][Further filtering] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Als men ervoor kiest om de door SpamAssassin als spam herkende mail afgeleverd te krijgen, dan ziet men als laatste bijlage een samenvatting van de redenen waarom deze mail als spam herkend werd. Hierbij tellen veel verschillende zaken mee: commercieel dan wel sexueel getinte woorden, eigenschappen van adressen en header-regels, formattering, gebruik van hoofdletters, etc. Daarnaast wordt er door C&amp;CZ een statistische (Bayes) lijst bijgehouden van woorden die in gewone mail en in spam voorkomen. Elk van deze zaken geeft een bijdrage aan de 'totale spamscore' van het mailtje. Wanneer de score meer dan 5.0 is, wordt de mail standaard als spam beschouwd. Voor gebruikers waarbij de mail afgeleverd wordt op de nieuwe mailserver <tt>post.science.ru.nl</tt> wordt de als spam gemarkeerde mail automatisch in de Spam map op
+
Voor complexe filtering, zoals het doorsturen of in mappen opslaan afhankelijk van de afzender/onderwerp/inhoud van de mail of zelfs het uitzetten van het spamfilter, zie de [[Email sieve|Sieve pagina]].
de mailserver gezet. Via de [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf website] is het mogelijk om mail adressen en domeinen op een witte lijst te zetten. Mail van deze afzenders wordt dan nooit automatisch in de Spam map gezet, ook al is de mail door SpamAssassin als spam gemarkeerd. Met behulp van [[email_sieve_|Sieve]] kan mail bij binnenkomst op de server op andere manieren verwerkt worden. Op de oude mailservers moest dat met een <tt>.procmailrc</tt>. [/nl]
+
[/nl]
 
[en]
 
[en]
If one has chosen to have mail that is recognized by SpamAssassin as spam, to be delivered, then one can see in the final attachment a summary of the reasons why this mail was recognised as spam. A lot of different things count: words with a commercial or sexual meaning, properties of addresses an d header-lines, formatting, use of capitals, etc. Next to that, C&CZ maintains a statistic (Bayes) list of words that appear in normal mail and in spam. Each of these things contribute to the total 'spamscore' of the mail. If the score is more than 5.0, the mail is normally considered to be spam. For users of the new mailserver <tt>post.science.ru.nl</tt> mail which is marked as spam is
+
For complex filtering, such as redirecting or foldering mails depending on the sender/subject/contents of the mail or even the switching off of the spamfilter, see the [[Email sieve|Sieve page]].
automatically moved to the Spam imap folder on the mailserver. Using the [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself website] it is possible to maintain a 'whitelist' of sender addresses and domains. Mail from these addresses and mail domains will never automatically be moved to the Spam folder, even if it is tagged by SpamAssassin as spam. With help of [[email_sieve_|Sieve]] mail can be processed in other ways, just like users of the older servers could do that with a <tt>.procmailrc</tt>.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
[[Category:Email]]
+
[[Bestand:lijn.png]]
 +
 
 +
[[Category:Email|S]]

Latest revision as of 16:57, 2 December 2015

Blocking and filtering spam in electronic mail

Blocking on account of the address of the computer delivering mail

The blocklevel can be adjusted by every user via the Do It Yourself website. When an email arrives at the science mailserver the server instantly checks whether the mail address of the recipient exists and whether the recipient has a block level that includes the IP-number of the computer that tries to deliver the mail. Otherwise the mail is not accepted. If the mail would be blocked by a higher block level, the mail is accepted, but sent forward with a mail-header-line: "X-Would-Be-Blocked-By:".

There are four block levels: 'none', 'light', 'medium' and 'heavy', where 'medium' is the standard and recommended value.

 • none: no blocking takes place.
 • light: blocking by using the following lists:
 1. whitelist.sci.kun.nl: C&CZ's own white list: machines that are or have been listed on blacklists, but a lot of our users like to receive mail from. The list contains at the moment (luckily) few entries: a list server of Surfnet and the spamprovider of the RadboudUMC.
 2. blacklist.sci.kun.nl: C&CZ's own black list: machines that are not (yet) a problem for others, but are for C&CZ. The list contains at the moment (luckily) few entries, mainly machines that have in the past bombarded C&CZ mailservers with spam and/or viruses.
 • medium: bovenop de light-lijsten komen:
  • bl.spamcop.net: A database with known and/or reported spammers per 'server IP-address.
  • sbl.spamhaus.org: A database of verified spam sources, spam gangs and spam support services, controlled by the Spamhaus Project team.

When one has a lower blocklevel than the standard 'medium' (so one has 'light' or 'none'), then mail that would be blocked by a 'medium' blocklevel is passed through with a warning sign "X-Would-Be-Blocked-By: Medium".

 • heavy: On top of the 'medium' lists the following is added:
 1. dnsbl.sorbs.net: SORBS A database of several sorts of spam sources.
 2. xbl.spamhaus.org: Spamhaus Exploits Block List: illegal exploits, incl. open proxies (HTTP, socks, AnalogX, wingate, etc), worms/viruses with built-in spam engines [en andere typen van trojan-horse misbruik]and other types of 'trojan horse' abuse.]

Mail that would be blocked by a 'heavy' blocklevel, is passed through if one has a 'medium' blocklevel, but with a warning sign: "X-Would-Be-Blocked-By: Heavy".

New logins automatically get the 'medium' blocklevel. This has a small risk that wanted mail will be blocked, but it clearly blocks more spam for most users than the 'light' blocklevel. Mail that would be blocked by a heavier blocklevel, is let through, but with a warning sign (X-Would-Be-Blocked-By:). Users themselves can see from mail that arrives with these warning signs, how much wanted mail would be blocked by a heavier blocklevel ("false positives"). The warning sign can also be used to sort incoming mail into folders, e.g. with Sieve.

When one forwards mail from other addresses automatically to the science address, the blocking of spam-sending computers should be done by the mailserver that originally receives the spam. Our mailserver doesn't see the spammer, it only has a connection with the forwarding mailserver.

Filtering based on the content of the mail

Despite the above way of blocking spam, one probably will still receive a lot of unwanted spam-mail. In that case one can only filter using the content of the mail. If one does that on the mailserver instead of on one's own computer, it of course will use more capacity than the spam blocking described above.

All C&CZ mailservers in ru.nl use MIMEDefang to filter the content of mail for spam and viruses. Mimedefang in turn uses SpamAssassin with central Bayes-filter.

If one has chosen to have mail that is recognized by SpamAssassin as spam, to be delivered, then one can see in the final attachment a summary of the reasons why this mail was recognised as spam. A lot of different things count: words with a commercial or sexual meaning, properties of addresses an d header-lines, formatting, use of capitals, etc. Next to that, C&CZ maintains a statistic (Bayes) list of words that appear in normal mail and in spam. Each of these things contribute to the total 'spamscore' of the mail. If the score is more than 5.0, the mail is normally considered to be spam. For users of the IMAP mailserver post.science.ru.nl mail which is marked as spam is automatically moved to the Spam folder on the mailserver. Mail older than 14 days is automatically removed from this folder.

Using the Do It Yourself website it is possible to maintain a 'whitelist' of sender addresses and mail domains. Mail from these addresses and mail domains will never automatically be moved to the Spam folder, even if it is tagged by SpamAssassin as spam. With help of Sieve mail can be processed in other ways.

Further filtering

For complex filtering, such as redirecting or foldering mails depending on the sender/subject/contents of the mail or even the switching off of the spamfilter, see the Sieve page.

Lijn.png