Difference between revisions of "Email sieve"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(13 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
Wanneer men op de IMAP-server <tt>post.science.ru.nl</tt> mail die op de server binnenkomt automatisch in mappen wil laten sorteren of op een speciale manier filteren, zoals men op oudere mailservers met een bestand <tt>.procmailrc</tt> in de homedirectory kon, dan kan men dat met behulp van "Sieve". <br /> De Sieve taal staat beschreven in [http://www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt?number=3028 RFC3028]. <br /> Wanneer men een Sieve-script heeft geschreven, kan men dat op de volgende manier actief maken:
+
Wanneer men op de IMAP-server <tt>post.science.ru.nl</tt> mail die op de server binnenkomt automatisch in mappen wil laten sorteren of op een speciale manier filteren, dan kan men dat met behulp van "Sieve". <br />
 +
Een sievescript kan met een mailprogramma dat sieve ondersteunt, op de mailserver worden gezet. Dit is vrij eenvoudig in [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail] via Instellingen -> Filters, maar het kan ook met KMail of met Thunderbird met de [http://sieve.mozdev.org/ sieve addon]. <br />Op lilo4 krijg je met het commando <code>sieve-connect postvak.science.ru.nl</code> een interactieve commandline waar je met het commando ''put'' een sieve script kunt uploaden.<br/>
 +
De Sieve taal staat beschreven in [http://www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt?number=3028 RFC3028].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
If one wants incoming mail to be sorted into folders automatically or to be filtered in some special way, one can use "Sieve" if one has the IMAP-server <tt>post.science.ru.nl</tt> as incoming mailserver. The Sieve language is described in [http://www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt?number=3028 RFC3028]. Below are instructions to activate a Sieve-script:
+
If one wants incoming mail to be sorted into folders automatically or to be filtered in some special way, one can use "Sieve" if one has the IMAP-server <tt>post.science.ru.nl</tt> as incoming mailserver. <br />
 +
To put the sieve script on the mail server and activate it, use a mail program which supports sieve.  The filter settings can be managed quite easily in [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail] with Settings -> Filters. It is also possible with e.g. KMail or Thunderbird with the [http://sieve.mozdev.org/ sieve addon]. <br /> On lilo4 you get with the command <code>sieve-connect postvak.science.ru.nl</code> an interactive commandline where you can use the command ''put'' to upload a sieve script.<br/>
 +
The Sieve language is described in [http://www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt?number=3028 RFC3028].
 
[/en]
 
[/en]
  
* Log in [op][to] "solo.science.ru.nl" ([of][or] "solost.science.ru.nl" [voor studenten][for students])
+
=== [Sieve gebruiken in KMail][Using Sieve in KMail] ===
* [Tik][Type]:
 
  
        /usr/local/cyrus-imapd/bin/sieveshell post.science.ru.nl
+
[nl]Na het toevoegen van een account met behulp van de wizard van KMail (met behulp van de instellingen op [[:Categorie:Email]]) moet nog aan KMail duidelijk gemaakt worden dat de server Sieve ondersteunt. Dit gaat via Settings, Configure KMail, Accounts, Modify, Filtering, Server supports Sieve.  
 
+
Vervolgens kunnen de Sieve-scripts worden benaderd via Settings, Manage Sieve Scripts.[/nl]
[en geef je wachtwoord][and give your password].
+
[en]After adding an account via the KMail's wizard (with settings found on [[:Categorie:Email]]), KMail must be told that the server supports Sieve. You can do this via Settings, Configure KMail, Accounts, Modify, Filtering, Server supports Sieve.
 
+
After that, Sieve scripts kan be accessed via Settings, Manage Sieve Scripts.[/en]
* [Als je daarna een '?' tikt, zie je wat je kunt doen][If you type a '?', you see what to do]:
 
 
 
        Usage:
 
          sieveshell [-u username] [-a authname] [-r realm] &lt;server&gt;
 
        help            - this screen
 
        list            - list scripts on server
 
        put &lt;filename&gt; [&lt;target name&gt;]
 
                          - upload script to server
 
        get &lt;name&gt; [&lt;filename&gt;]
 
                          - get script. if no filename display to stdout
 
        delete &lt;name&gt;    - delete script
 
        activate &lt;name&gt;  - set a script as the active script
 
        deactivate      - deactivate all scripts
 
        quit            - quit
 
 
 
[nl]
 
Dat is een <code>ftp</code>-achtig interface om scripts te bekijken (<code>get</code>) of te uploaden (<code>put</code>). Je moet een beetje voorzichtig zijn met het aanpassen van zo'n script, omdat je eenvoudig mail die aan je gestuurd wordt daarmee kwijt kunt raken.
 
[/nl]
 
[en]
 
This is an <code>ftp</code>-like interface to view (<code>get</code>) or upload (<code>put</code>) scripts. One has to be a bit careful changing such a script, because it is quite easy to lose new mail this way.
 
[/en]
 
<br />
 
  
 
=== [Voorbeelden van Sieve-scripts][Examples of Sieve-scripts] ===
 
=== [Voorbeelden van Sieve-scripts][Examples of Sieve-scripts] ===
Line 53: Line 34:
 
         fileinto "INBOX.Virus";
 
         fileinto "INBOX.Virus";
 
         stop;
 
         stop;
 +
}
 +
if address :is ["From", "To"] [
 +
              "Symposium2008@science.ru.nl",
 +
              "New-symposium2008@science.ru.nl"
 +
        ]
 +
{
 +
        fileinto "INBOX.Symposium2008";
 +
        stop;
 
  }
 
  }
 
  include "spam";
 
  include "spam";
Line 58: Line 47:
  
 
[nl]
 
[nl]
Als men de mail door wil sturen die overblijft nadat het spamfilter zijn werk gedaan heeft, kan men na de <tt>include "spam";></tt> regel gebruiken:
+
Als men de mail door wil sturen die overblijft nadat het spamfilter zijn werk gedaan heeft, moet men na de <tt>include "spam";</tt> regel invoegen:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
If one wants to redirect all mail that remains after our spamfilter has done its job, one can use after the <tt>include "spam";</tt> line:
+
If one wants to redirect all mail that remains after our spamfilter has done its job, one has to add after the <tt>include "spam";</tt> line:
 
[/en]
 
[/en]
  
 
+
redirect "field@example.edu";
redirect "field@example.edu";
 
  
  
[[Category:Email]]
+
[[Category:Email|S]]

Latest revision as of 07:42, 27 June 2018

Sieve

Wanneer men op de IMAP-server post.science.ru.nl mail die op de server binnenkomt automatisch in mappen wil laten sorteren of op een speciale manier filteren, dan kan men dat met behulp van "Sieve".
Een sievescript kan met een mailprogramma dat sieve ondersteunt, op de mailserver worden gezet. Dit is vrij eenvoudig in Roundcube webmail via Instellingen -> Filters, maar het kan ook met KMail of met Thunderbird met de sieve addon.
Op lilo4 krijg je met het commando sieve-connect postvak.science.ru.nl een interactieve commandline waar je met het commando put een sieve script kunt uploaden.
De Sieve taal staat beschreven in RFC3028.

Sieve gebruiken in KMail

Na het toevoegen van een account met behulp van de wizard van KMail (met behulp van de instellingen op Categorie:Email) moet nog aan KMail duidelijk gemaakt worden dat de server Sieve ondersteunt. Dit gaat via Settings, Configure KMail, Accounts, Modify, Filtering, Server supports Sieve. Vervolgens kunnen de Sieve-scripts worden benaderd via Settings, Manage Sieve Scripts.

Voorbeelden van Sieve-scripts

 • Als je sommige mail automatisch in een bestaande folder wil zetten, kun je iets als het onderstaande gebruiken:

require [ "fileinto", "include" ];
#
# Messages into folders.
#
if header :contains "X-VirusscanResult" "infected" {
    fileinto "INBOX.Virus";
    stop;
}
if address :is ["From", "To"] [
       "",
       ""
    ]
{
    fileinto "INBOX.Symposium2008";
    stop; 
}
include "spam";
include "vacation";

Als men de mail door wil sturen die overblijft nadat het spamfilter zijn werk gedaan heeft, moet men na de include "spam"; regel invoegen:

redirect "";