Difference between revisions of "Email antivirus"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(Niet bij de titel e van e-mail in de catefory, want het is al category e-mail)
Line 10: Line 10:
 
Wanneer een mail een bijlage met gevaarlijke inhoud bevat, dan wordt deze mail in quarantaine geplaatst. De mail wordt daarna, zonder de gevaarlijke bijlage, en met een bijlage die uitlegt wat er gebeurd is, doorgestuurd naar de geadresseerde.
 
Wanneer een mail een bijlage met gevaarlijke inhoud bevat, dan wordt deze mail in quarantaine geplaatst. De mail wordt daarna, zonder de gevaarlijke bijlage, en met een bijlage die uitlegt wat er gebeurd is, doorgestuurd naar de geadresseerde.
  
Een bijlage wordt als gevaarlijk beschouwd als het een uitvoerbaar programma is, bijvoorbeeld <tt>.exe</tt>, <tt>.bat</tt>, <tt>.dll</tt>. Omdat MS-Windows een <tt>zip</tt>-bestand tegenwoordig als een map ziet, en er dus virussen in zip-bijlagen bestaan, beschouwen we ook bijlagen met zip-bestanden met daarin een uitvoerbaar programma als gevaarlijk. Om de lijst niet oneindig lang te maken (een zip-bestand in een zip-bestand in ..., het Droste-effect), beschouwen we ook een bijlage met een zip-bestand waarin weer een zip-bestand zit, als gevaarlijk.
+
Een bijlage wordt als gevaarlijk beschouwd als het een uitvoerbaar programma is, bijvoorbeeld <tt>.exe</tt>, <tt>.bat</tt>, <tt>.dll</tt>. Omdat MS-Windows een <tt>zip</tt>-bestand tegenwoordig als een map ziet, en er dus virussen in zip-bijlagen bestaan, beschouwen we ook bijlagen met zip-bestanden met daarin een uitvoerbaar programma als gevaarlijk. Om de lijst niet oneindig lang te maken (een zip-bestand in een zip-bestand in ..., het Droste-effect), beschouwen we ook een bijlage met een zip-bestand waarin weer een zip-bestand zit, als gevaarlijk. Sinds 20 februari 2017, na enkele gevallen van ransomware, wordt ook een html/htm-bestand in een zipfile als gevaarlijk beschouwd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 20: Line 20:
 
If a mail contains an attachment with dangerous content, this mail is put into quarantine. The mail without the dangerous attachment, but with an attachment that explains what has happened, is forwarded to the addressee.
 
If a mail contains an attachment with dangerous content, this mail is put into quarantine. The mail without the dangerous attachment, but with an attachment that explains what has happened, is forwarded to the addressee.
  
An attachment is considered dangerous if it is an executable program, e.g.  <tt>.exe</tt>, <tt>.bat</tt>, <tt>.dll</tt>. Since MS-Windows considers <tt>zip</tt>-files to be directories, and therefore viruses in <tt>zip</tt>-files appeared, we also consider an executable in a <tt>zip</tt>-file to be dangerous. In order not to make the list too long (a zip-file in a zip-file in ..., the Dutch chocolate Droste-effect), we also consider  a zip-file in a zip-file to be dangerous.
+
An attachment is considered dangerous if it is an executable program, e.g.  <tt>.exe</tt>, <tt>.bat</tt>, <tt>.dll</tt>. Since MS-Windows considers <tt>zip</tt>-files to be directories, and therefore viruses in <tt>zip</tt>-files appeared, we also consider an executable in a <tt>zip</tt>-file to be dangerous. In order not to make the list too long (a zip-file in a zip-file in ..., the Dutch chocolate Droste-effect), we also consider  a zip-file in a zip-file to be dangerous. As of February 20, 2017, after a few cases of ransomware, we also consider a html/htm-file within a zip-file to be dangerous.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 26: Line 26:
  
 
[nl]
 
[nl]
Omdat virussen zich op allerlei andere manieren dan via e-mail kunnen verspreiden (netwerk shares, floppies, CD-ROMs, www, ...), blijft het voor veel (MS-Windows) gebruikers nog steeds verstandig om op de PC een antivirus-programma te blijven gebruiken, met een recente virusdatabase. De RU heeft een campuslicentie voor het gebruik van McAfee. Zie de [[Microsoft_windows|Windows software-pagina]] voor informatie over welke versies er beschikbaar zijn.
+
Omdat virussen zich op allerlei andere manieren dan via e-mail kunnen verspreiden (netwerk shares, floppies, CD-ROMs, www, ...), blijft het voor veel (MS-Windows) gebruikers nog steeds verstandig om op de PC een antivirus-programma te blijven gebruiken, met een recente virusdatabase. De RU heeft een campuslicentie voor het gebruik van F-Secure. Zie de [[Microsoft_windows|Windows software-pagina]] voor informatie over welke versies er beschikbaar zijn.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Since viruses can spread in more ways than mail (network shares, USB-sticks, www, ...) it is good practice for (MS-Windows) users to use a PC virusscanner with a recent virusdatabase. The RU has a campus license for the use of McAfee. See our [[Microsoft_windows|Windows software-page]] for more information about the different versions.
+
Since viruses can spread in more ways than mail (network shares, USB-sticks, www, ...) it is good practice for (MS-Windows) users to use a PC virusscanner with a recent virusdatabase. The RU has a campus license for the use of F-Secure. See our [[Microsoft_windows|Windows software-page]] for more information about the different versions.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Email|a]]
 
[[Category:Email|a]]

Revision as of 17:36, 20 February 2017

Filtering of viruses in E-mail

When and how does the filter work?

The C&CZ mailservers, running sendmail, invoke MIMEDefang for each mail they receive, to scan for a virus and filter for spam.

This means that the virus- and spamfilter works for all mail these servers process, whether incoming, outgoing or forwarded.

If a mail contains an attachment with dangerous content, this mail is put into quarantine. The mail without the dangerous attachment, but with an attachment that explains what has happened, is forwarded to the addressee.

An attachment is considered dangerous if it is an executable program, e.g. .exe, .bat, .dll. Since MS-Windows considers zip-files to be directories, and therefore viruses in zip-files appeared, we also consider an executable in a zip-file to be dangerous. In order not to make the list too long (a zip-file in a zip-file in ..., the Dutch chocolate Droste-effect), we also consider a zip-file in a zip-file to be dangerous. As of February 20, 2017, after a few cases of ransomware, we also consider a html/htm-file within a zip-file to be dangerous.

Other antivirus measures

Since viruses can spread in more ways than mail (network shares, USB-sticks, www, ...) it is good practice for (MS-Windows) users to use a PC virusscanner with a recent virusdatabase. The RU has a campus license for the use of F-Secure. See our Windows software-page for more information about the different versions.