EmailCodes

From Cncz
Revision as of 19:04, 3 September 2013 by Remcoa (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Email codes overview

ALICE01

Dit is een email waarin wordt uitgenodigd om aan de cursusevaluatie deel te nemen.

 • Wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de curus hebben ingeschreven in OSIRIS.
 • Wanneer? Op de dag van het tentamen (ongeveer om 17:00)

ALICE02

Dit is een herinneringsmail waarin nogmaals wordt verzocht om aan de cursusevaluatie deel te nemen.

 • Wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de cursus hebben ingeschreven in OSIRIS en de enquête nog niet hebben ingevuld.
 • Wanneer? Tien dagen na het tentamen (ongeveer om 05:30)

ALICE03

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback van een cursus wordt teruggekoppeld aan studenten.

 • Wie? Alle studenten die de enquête hebben ingevuld.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het kwartaal erop teruggekoppeld.

ALICE04

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback wordt teruggekoppeld aan de docent/cursuscoordinator van die cursus.

 • Wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het kwartaal erop teruggekoppeld.

CUDO01

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de studentenevaluatie klaar is (en de resultaten in het cursusdossier staan) en tevens wordt uitgenodigd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Op het moment dat de studentenevaluatie klaar is, normaliter twee weken na het tentamen.

CUDO02

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator eraan wordt herinnerd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentenevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
 • Extra voorwaarde? Er staat nog geen docentenevaluatie PDF bestand in het cursusdossier

CUDO03

Dit is een email naar de secretarissen/voorzitters van de OLCS waarin wordt gemeld welke cursussen de week erop in principe door de OLC beoordeeld zou moeten kunnen worden.

 • Wie? De secretaris/voorzitter van een OLC.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
[Categorie:Onderwijs]