EmailCodes

From Cncz
Revision as of 19:13, 4 September 2013 by Remcoa (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Email codes overview

ALICE01

Dit is een email waarin wordt uitgenodigd om aan een cursusevaluatie deel te nemen.

 • Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS.
 • Wanneer? Op de dag van het tentamen (ongeveer om 17:00)

ALICE02

Dit is een herinneringsmail waarin nogmaals wordt verzocht om aan een cursusevaluatie deel te nemen.

 • Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS en de enquête nog niet hebben ingevuld.
 • Wanneer? Tien dagen na het tentamen (ongeveer om 05:30)

ALICE03

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback van een cursus wordt teruggekoppeld aan studenten.

 • Aan wie? Alle studenten die de enquête hebben ingevuld.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.

ALICE04

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback wordt teruggekoppeld aan de docent/cursuscoordinator van die cursus.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.

CUDO01

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de studentenevaluatie klaar is (en de resultaten in het cursusdossier staan) en tevens wordt uitgenodigd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Op het moment dat de studentenevaluatie klaar is, normaliter twee weken na het tentamen.

CUDO02

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator eraan wordt herinnerd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentenevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
 • Extra voorwaarde? Er staat nog geen docentenevaluatie PDF bestand in het cursusdossier

CUDO03

Dit is een email naar de secretarissen/voorzitters van een OLC waarin wordt gemeld welke cursussen de week erop in principe door de betreffende OLC beoordeeld zou moeten kunnen worden.

 • Aan wie? De secretaris/voorzitter van een OLC.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.