Difference between revisions of "EmailCodes"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(56 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== [Overzicht van email codes][Email codes overview] ==
 
== [Overzicht van email codes][Email codes overview] ==
  
=== {{anchor|ALICE-1}} ALICE01 ===
+
=== ALICE-1 ===
[ned]
+
[nl]
 
Dit is een email waarin wordt uitgenodigd om aan een cursusevaluatie deel te nemen.
 
Dit is een email waarin wordt uitgenodigd om aan een cursusevaluatie deel te nemen.
  
 
* Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS.
 
* Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS.
* Wanneer? Op de dag van het tentamen (ongeveer om 17:00)
+
* Wanneer? Normaliter op de dag van het tentamen (ongeveer om 17:00).
[/ned]
+
[/nl]
[eng]
+
[en]
 
This is an email in which students are requested to participate in the digital course evaluation.
 
This is an email in which students are requested to participate in the digital course evaluation.
  
* Recipients? All students that are registerd in OSIRIS for the exam of the corresponding course.
+
* Recipients? All students that are registered in OSIRIS for the exam of the corresponding course.
* When? On the day of the exam (around 17:00)
+
* When? Typically on the day of the exam (around 17:00).
[/eng]
+
[/en]
  
=== ALICE02 ===
+
=== ALICE-2 ===
 +
[nl]
 
Dit is een herinneringsmail waarin nogmaals wordt verzocht om aan een cursusevaluatie deel te nemen.
 
Dit is een herinneringsmail waarin nogmaals wordt verzocht om aan een cursusevaluatie deel te nemen.
  
 
* Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS en de enquête nog niet hebben ingevuld.
 
* Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS en de enquête nog niet hebben ingevuld.
* Wanneer? Tien dagen na het tentamen (ongeveer om 05:30)
+
* Wanneer? Vijf dagen na de ALICE-1 email, dus normaliter vijf dagen na het tentamen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email reminder in which students are requested once again to participate in the digital course evaluation.
  
=== ALICE03 ===
+
* Recipients? All students that are registered in OSIRIS for the exam of the corresponding course.
 +
* When? Five days after the ALICE-1 email, so typically five days after the exam.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== ALICE-3 ===
 +
[nl]
 
Dit is een email waarin het resultaat van de feedback van een cursus wordt teruggekoppeld aan studenten.
 
Dit is een email waarin het resultaat van de feedback van een cursus wordt teruggekoppeld aan studenten.
  
 
* Aan wie? Alle studenten die de enquête hebben ingevuld.
 
* Aan wie? Alle studenten die de enquête hebben ingevuld.
 
* Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.
 
* Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email in which the feedback of the course are sent to the students.
  
=== ALICE04 ===
+
* Recipients? All students that have participated in the survey.
 +
* When? The feedback of courses of a given quarter are sent at the end of the following quarter.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== ALICE-4 ===
 +
[nl]
 
Dit is een email waarin het resultaat van de feedback wordt teruggekoppeld aan de docent/cursuscoordinator van die cursus.
 
Dit is een email waarin het resultaat van de feedback wordt teruggekoppeld aan de docent/cursuscoordinator van die cursus.
  
 
* Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 
* Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 
* Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.
 
* Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email in which the feedback of the course is sent to the lecturer/course coordinator.
 +
 +
* Recipients? The lecturer/course coordinator of the course.
 +
* When? The feedback of courses of a given quarter are sent at the end of the following quarter.
 +
[/en]
  
=== CUDO01 ===
+
=== CUDO-1 ===
[ned]
+
[nl]
 
Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de studentenevaluatie klaar is (en de resultaten in het cursusdossier staan) en tevens wordt uitgenodigd om de docentevaluatie te schrijven.
 
Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de studentenevaluatie klaar is (en de resultaten in het cursusdossier staan) en tevens wordt uitgenodigd om de docentevaluatie te schrijven.
  
Line 40: Line 64:
 
* Wanneer? Op het moment dat de studentenevaluatie klaar is, normaliter twee weken na het tentamen.
 
* Wanneer? Op het moment dat de studentenevaluatie klaar is, normaliter twee weken na het tentamen.
  
Zie voor meer informatie omtrent het cursusdossier http://www.radboudnet.nl/docentenfnwi/cursus/cursus-dossiers/<br>
+
Zie voor meer informatie omtrent het cursusdossier https://www.radboudnet.nl/fnwi/onderwijs/onderwijs/stappenplan/stappenplan-cursussen/cursusdossier/<br>
 
Het docentenevaluatieformulier is te vinden via de pagina
 
Het docentenevaluatieformulier is te vinden via de pagina
http://www.radboudnet.nl/docentenfnwi/formulieren/cursus/
+
https://www.radboudnet.nl/fnwi/onderwijs/praktische-zaken/formulieren/
[/ned]
+
[/nl]
[eng]
+
[en]
This is an email by which the course coordinator is notified that the student course evaluation is completed (and can be found in the course file) and that subsequently the teacher evaluation form can be submitted to the course file.
+
This is an email by which the course coordinator is notified that the student course evaluation is completed (and can be found in the course dossier) and that subsequently the lecturer's course evaluation form can be submitted to the course dossier.
  
 
* Recipients? The course coordinator.
 
* Recipients? The course coordinator.
 
* When? When the student course evaluation is completed, typically two weeks after the exam.
 
* When? When the student course evaluation is completed, typically two weeks after the exam.
  
For more information on the course file, please, refer to http://www.radboudnet.nl/docentenfnwi/cursus/cursus-dossiers/<br>
+
For more information on the course dossier, please, refer to https://www.radboudnet.nl/science/education/step-by-step-plan-for-courses/course-dossier/<br>
The teacher evaluation form can be found at the page  
+
The lecturer's course evaluation form can be found at the page
http://www.radboudnet.nl/docentenfnwi/formulieren/cursus/
+
https://www.radboudnet.nl/science/education/practical-matters/forms/
[/eng]
+
[/en]
  
=== CUDO02 ===
+
=== CUDO-2 ===
 +
[nl]
 
Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator eraan wordt herinnerd om de docentevaluatie te schrijven.
 
Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator eraan wordt herinnerd om de docentevaluatie te schrijven.
  
 
* Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 
* Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 
* Wanneer? Twee weken nadat de studentenevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
 
* Wanneer? Twee weken nadat de studentenevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
* Extra voorwaarde? Er staat nog geen docentenevaluatie PDF bestand in het cursusdossier
+
* Extra voorwaarde? Er staat nog geen docentenevaluatie PDF bestand in het cursusdossier.
  
Zie CUDO01 voor meer informatie.
+
Zie voor meer informatie omtrent het cursusdossier https://www.radboudnet.nl/fnwi/onderwijs/onderwijs/stappenplan/stappenplan-cursussen/cursusdossier/<br>
 +
Het docentenevaluatieformulier is te vinden via de pagina
 +
https://www.radboudnet.nl/fnwi/onderwijs/praktische-zaken/formulieren/
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email by which the course coordinator is reminded that the student course evaluation is completed (and can be found in the course dossier) and that subsequently the lecturer's course evaluation form can be submitted to the course dossier.
  
=== CUDO03 ===
+
* Recipients? The course coordinator.
 +
* When? Two weeks after the student course evaluation is completed, typically four weeks after the exam.
 +
 
 +
For more information on the course file, please, refer to https://www.radboudnet.nl/science/education/step-by-step-plan-for-courses/course-dossier/<br>
 +
The lecturer's course evaluation form can be found at the page
 +
https://www.radboudnet.nl/science/education/practical-matters/forms/
 +
[/en]
 +
 
 +
=== CUDO-3 ===
 +
[nl]
 
Dit is een email naar de secretarissen/voorzitters van een OLC waarin wordt gemeld welke cursussen de week erop in principe door de betreffende OLC beoordeeld zou moeten kunnen worden.
 
Dit is een email naar de secretarissen/voorzitters van een OLC waarin wordt gemeld welke cursussen de week erop in principe door de betreffende OLC beoordeeld zou moeten kunnen worden.
  
 
* Aan wie? De secretaris/voorzitter van een OLC.
 
* Aan wie? De secretaris/voorzitter van een OLC.
* Wanneer? Twee weken nadat de studentevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
+
* Wanneer? Normaliter vijf weken na het tentamen.
 
+
[/nl]
 
+
[en]
 
+
This is an email sent to the programme committee ("OLC") members listing courses that should be ready for evaluation in the week after.
 
 
  
 +
* Recipients? The secretary/chairman of a Programme Committee ("OLC").
 +
* When? Typically five weeks after the exam.
 +
[/en]
  
{{anchor|ALICE-2}}
+
=== ROUNDCUBE-1 ===
 +
[nl]
 +
* Aan wie? Gebruikers van de [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube] webmaildienst.
 +
* Wanneer? Als er bij het instellen van filters in Roundcube bestaande [[Email sieve|Sieve]] filters worden aangetroffen.
 +
* Waarom? Bestaande Sieve filters zijn wel actief, maar worden niet weergegeven in Roundcube.
 +
* Wat te doen? Verwijder de Rieve filters en stel ze opnieuw in met Roundcube. Zegt dit u niks, neem dan [[Contact|contact op met C&CZ!]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Recipients? Users of the [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube] webmail service.
 +
* When? If pre-existing Sieve filters are present on the mail server when changing mail filters in Roundcube.
 +
* Why? Pre-existing filters will remain active, but are not shown in Roundcube.
 +
* What to do? Remove the pre-existing Sieve filters and configure everything with Roundcube. If this makes no sense to you, [[Contact|contact C&CZ!]].
 +
[/en]
  
 +
=== PRINTBUDGET-1 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u te attenderen op een te laag printbudget.
 +
* Aan wie? Gebruikers van wie het persoonlijk printbudget te laag is geworden.
 +
* Wanneer? Binnen een kwartier nadat het printbudget te laag is geworden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email sent to make you aware that your printbudget has become too low.
 +
* Recipients? Users whose personal printbudget has become too low.
 +
* When? Within 15 minutes after the printbudget has become too low.
 +
[/en]
  
 +
=== PRINTBUDGET-2 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u te attenderen op een te laag geworden groepsprintbudget.
 +
* Aan wie? De eigenaren van een groepsprintbudget dat onder de gekozen ondergrens is gekomen.
 +
Deze ondergrens kan per groepsbudget gezet worden. U kunt de ondergrens in [https://dhz.science.ru.nl DHZ] aanpassen.
 +
* Wanneer? Binnen een kwartier nadat het printbudget onder de ondergrens is gekomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email sent to make you aware that a group printbudget has become too low.
 +
* Recipients? The owners of the group printbudget that has gone below the chosen threshold.
 +
This threshold can be chosen individually for each group printbudget. You can set the threshold in [https://diy.science.ru.nl DIY].
 +
* When? Within 15 minutes after the printbudget has become lower than the threshold.
 +
[/en]
  
 +
=== PRINTBUDGET-3 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u te attenderen op een te laag geworden printbudget.
 +
* Aan wie? De eigenaren van een printbudget dat onder de -5.00 euro is gekomen.
 +
* Wanneer? Zolang het printbudget te negatief is, elke zondag om 20:35.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This is an email sent to make you aware that your printbudget has become too low.
 +
* Recipients? The owners of the printbudget that has gone below -5.00 euro.
 +
* When? As long as the budget is too negative, every Sunday at 20:35.
 +
[/en]
  
 +
=== DIY-1 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u te informeren over het bereiken van de controledatum van Science logins.
 +
* Aan wie? ICT contactpersonen.
 +
* Wanneer? Elke maandagmorgen om 10 uur. En alleen als de controledatum van 1 of meerdere logins is bereikt.
 +
Op de eerste pagina van [http://dhz.science.ru.nl DHZ] kunt u zien van wie u ICT contactpersoon bent.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This mail will be sent if the check date of a Science login has been reached.
 +
* Recipients? IT contact persons.
 +
* When? Monday 10am. Only in case the check date of a Science login has been reached.
 +
On the entry page of [http://diy.science.ru.nl DIY], you can see for which Science logins you are the IT contact person.
 +
[/en]
  
 +
=== DIY-2 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u te informeren over het bereiken van de controledatum van uw Science login.
 +
* Aan wie? Aan eigenaar login.
 +
* Wanneer? Om 10:00 op de dag dat de controle datum is bereikt.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This mail will be sent if the check date of your Science login has been reached.
 +
* Recipients? Owner of the account.
 +
* When? At 10:00 on the day that the check date has been reached.
 +
[/en]
  
 +
=== LOGIN-1 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u te informeren over het aanmaken van een Science login voor u.
 +
* Aan wie? Degene waarvoor een Science login (account, loginnaam en wachtwoord) gemaakt is.
 +
* Wanneer? Elke werkdag om 19:00 uur wordt een mail gestuurd naar de die dag aangemaakte logins.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This mail will be sent if a Science login has been created.
 +
* Recipient? The person for whom a Science login has been created.
 +
* When? Each day at 7pm.
 +
[/en]
  
 +
=== PASSWORDRESET-1 ===
 +
[nl]
 +
Deze mail wordt gestuurd om u een nieuw initiëel wachtwoord voor uw Science login te geven.
 +
* Aan wie? Degene die om een wachtwoord reset van zijn science login heeft gevraagd.
 +
* Wanneer? Direct nadat het wachtwoord door een systeembeheerder is aangepast.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This mail will be sent to give you a new initial password for your Science login.
 +
* Recipient? The person who requested a password reset.
 +
* When? Directly after the password has been reset by a system administrator.
 +
[/en]
  
[[Categorie:Onderwijs]]
+
[[Bestand:lijn.png]]

Latest revision as of 09:16, 23 September 2022

Email codes overview

ALICE-1

This is an email in which students are requested to participate in the digital course evaluation.

 • Recipients? All students that are registered in OSIRIS for the exam of the corresponding course.
 • When? Typically on the day of the exam (around 17:00).

ALICE-2

This is an email reminder in which students are requested once again to participate in the digital course evaluation.

 • Recipients? All students that are registered in OSIRIS for the exam of the corresponding course.
 • When? Five days after the ALICE-1 email, so typically five days after the exam.

ALICE-3

This is an email in which the feedback of the course are sent to the students.

 • Recipients? All students that have participated in the survey.
 • When? The feedback of courses of a given quarter are sent at the end of the following quarter.

ALICE-4

This is an email in which the feedback of the course is sent to the lecturer/course coordinator.

 • Recipients? The lecturer/course coordinator of the course.
 • When? The feedback of courses of a given quarter are sent at the end of the following quarter.

CUDO-1

This is an email by which the course coordinator is notified that the student course evaluation is completed (and can be found in the course dossier) and that subsequently the lecturer's course evaluation form can be submitted to the course dossier.

 • Recipients? The course coordinator.
 • When? When the student course evaluation is completed, typically two weeks after the exam.

For more information on the course dossier, please, refer to https://www.radboudnet.nl/science/education/step-by-step-plan-for-courses/course-dossier/
The lecturer's course evaluation form can be found at the page https://www.radboudnet.nl/science/education/practical-matters/forms/

CUDO-2

This is an email by which the course coordinator is reminded that the student course evaluation is completed (and can be found in the course dossier) and that subsequently the lecturer's course evaluation form can be submitted to the course dossier.

 • Recipients? The course coordinator.
 • When? Two weeks after the student course evaluation is completed, typically four weeks after the exam.

For more information on the course file, please, refer to https://www.radboudnet.nl/science/education/step-by-step-plan-for-courses/course-dossier/
The lecturer's course evaluation form can be found at the page https://www.radboudnet.nl/science/education/practical-matters/forms/

CUDO-3

This is an email sent to the programme committee ("OLC") members listing courses that should be ready for evaluation in the week after.

 • Recipients? The secretary/chairman of a Programme Committee ("OLC").
 • When? Typically five weeks after the exam.

ROUNDCUBE-1

 • Recipients? Users of the Roundcube webmail service.
 • When? If pre-existing Sieve filters are present on the mail server when changing mail filters in Roundcube.
 • Why? Pre-existing filters will remain active, but are not shown in Roundcube.
 • What to do? Remove the pre-existing Sieve filters and configure everything with Roundcube. If this makes no sense to you, contact C&CZ!.

PRINTBUDGET-1

This is an email sent to make you aware that your printbudget has become too low.

 • Recipients? Users whose personal printbudget has become too low.
 • When? Within 15 minutes after the printbudget has become too low.

PRINTBUDGET-2

This is an email sent to make you aware that a group printbudget has become too low.

 • Recipients? The owners of the group printbudget that has gone below the chosen threshold.

This threshold can be chosen individually for each group printbudget. You can set the threshold in DIY.

 • When? Within 15 minutes after the printbudget has become lower than the threshold.

PRINTBUDGET-3

This is an email sent to make you aware that your printbudget has become too low.

 • Recipients? The owners of the printbudget that has gone below -5.00 euro.
 • When? As long as the budget is too negative, every Sunday at 20:35.

DIY-1

This mail will be sent if the check date of a Science login has been reached.

 • Recipients? IT contact persons.
 • When? Monday 10am. Only in case the check date of a Science login has been reached.

On the entry page of DIY, you can see for which Science logins you are the IT contact person.

DIY-2

This mail will be sent if the check date of your Science login has been reached.

 • Recipients? Owner of the account.
 • When? At 10:00 on the day that the check date has been reached.

LOGIN-1

This mail will be sent if a Science login has been created.

 • Recipient? The person for whom a Science login has been created.
 • When? Each day at 7pm.

PASSWORDRESET-1

This mail will be sent to give you a new initial password for your Science login.

 • Recipient? The person who requested a password reset.
 • When? Directly after the password has been reset by a system administrator.

Lijn.png