Difference between revisions of "Domeinnaam registratie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
== [Domein registratie/verhuizing door C&CZ][Domain registration/relocation by C&CZ] ==
+
== [Domeinnaam registratie/verhuizing][Domain name registration/relocation] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Recentelijk heeft C&CZ een parter account by domein registrar QDC verkregen, waarmee we een .nl, .com, .org of .eu domeinnaam snel en eenvoudig kunnen aanmaken.
+
Recentelijk heeft C&CZ een partner-account bij domeinnaam registrar [http://www.qdc.nl QDC] verkregen, waarmee we een <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> of <tt>.eu</tt> domeinnaam snel en eenvoudig kunnen aanmaken. Het (technisch) beheer van de domeinnaam wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen Internet domain name servers). Hiermee wordt de Radboud Universiteit Nijmegen houder van de domeinnaam in plaats van bv. een medewerker van een afdeling.
  
Het (technisch) beheer van het domein wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen nameservers) en eventueel krijgt het domein de faculteit/C&CZ als eigenaar (in plaats van bv. een medewerker van een afdeling).
+
Voor afdelingen van FNWI zullen in principe de (jaarlijkse) kosten van de registratie van een domeinnaam niet worden doorbelast.
 
 
Voor afdelingen van FNWI zal in principe de (jaarlijkse) kosten van een domeinnaam niet worden doorbelast.
 
  
 
* voor nieuwe domeinen: stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl met de benodigde informatie
 
* voor nieuwe domeinen: stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl met de benodigde informatie
* voor bestaande domeinen: het is mogelijk om bestaande domeinen te verhuizen (naar C&CZ/QDC) maar dit vereist soms nog wat extra papierwerk, neem hiervoor contact op met C&CZ systeembeheer of stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl
+
* voor bestaande domeinen: het is mogelijk om bestaande domeinen te verhuizen (naar C&CZ/QDC) maar dit vereist wat extra papierwerk, neem hiervoor contact op met C&CZ systeembeheer of stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
C&CZ has recently obtained a partner account at domain name registrar QDC, allowing us to register a .nl, .com, .org or .eu domain name quickly and easily.
+
C&CZ has recently obtained a partner account at domain name registrar [http://www.qdc.nl QDC], allowing us to register a <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> or <tt>.eu</tt> domain name quickly and easily. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department).  
 
 
The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ name servers) and it may have the faculty/C&CZ as owner of the domain name (as opposed to an employee of a department).  
 
  
The (yearly) cost of a domain names will normally be paid by C&CZ, at least for departments of the Faculty of Science.
+
The (yearly) costs of the registration of a domain name will normally be paid by C&CZ, at least for departments within the Faculty of Science.
  
 
* for new domain names: please send an email to postmaster@science.ru.nl with the required information
 
* for new domain names: please send an email to postmaster@science.ru.nl with the required information
* for existing domain names: it is possible to relocate existing domain names (to C&CZ/QDC), but this may involve some additional paperwork. Please contact C&CZ System Administration or send an email to postmaster@science.ru.nl
+
* for existing domain names: it is possible to relocate existing domain names (to C&CZ/QDC), but this involves some additional paperwork. Please contact C&CZ System Administration or send an email to postmaster@science.ru.nl
  
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 17:10, 1 October 2009

Domain name registration/relocation

C&CZ has recently obtained a partner account at domain name registrar QDC, allowing us to register a .nl, .com, .org or .eu domain name quickly and easily. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department).

The (yearly) costs of the registration of a domain name will normally be paid by C&CZ, at least for departments within the Faculty of Science.

  • for new domain names: please send an email to with the required information
  • for existing domain names: it is possible to relocate existing domain names (to C&CZ/QDC), but this involves some additional paperwork. Please contact C&CZ System Administration or send an email to