Difference between revisions of "Domeinnaam registratie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Domein registratie/verhuizing door C&CZ][Domain registration/transference by C&CZ] ==
 
 
 
[nl]
 
[nl]
Recentelijk heeft C&CZ een parter account by domein registreerder QDC verkregen, waarmee we een .nl, .com, .org of .eu domein snel en eenvoudig kunnen aanmaken.
+
C&CZ heeft een partner-account bij domeinnaam registrar [http://www.qdc.nl QDC] verkregen, waarmee we een <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> of <tt>.eu</tt> domeinnaam snel en eenvoudig kunnen aanmaken. Veel andere extensies zijn ook mogelijk, alhoewel de kosten daarvan in enkele gevallen aanzienlijk zijn. Het (technisch) beheer van de domeinnaam wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen Internet domain name servers). Hiermee wordt de Radboud Universiteit Nijmegen houder van de domeinnaam in plaats van bv. een medewerker van een afdeling.
  
Het (technisch) beheer van het domein wordt door C&CZ gedaan (via onze eigen nameservers) en eventueel krijgt het domein de faculteit/C&CZ als eigenaar (in plaats van bv. een medewerker van een afdeling).
+
Voor afdelingen van FNWI zullen in principe de (jaarlijkse) kosten van de registratie van een domeinnaam niet worden doorbelast.
  
Het verhuizen van bestaande domeinen is ook mogelijk maar vereist soms nog wat extra papierwerk.
+
* Voor nieuwe domeinen: stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl met de benodigde informatie.
 +
* Voor bestaande domeinen: het is mogelijk om bestaande domeinen te verhuizen (naar C&CZ/QDC) maar dit vereist wat extra papierwerk, neem hiervoor contact op met C&CZ systeembeheer of stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl.
 +
* Gesigneerde [[SSL Certificaten]] voor deze domeinnamen kunnen ook via C&amp;CZ worden aangevraagd d.m.v. een mail naar postmaster.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
C&CZ has recently obtained a partner account at domain registrar QDC, allowing us to register a .nl, .com, .org or .eu domain quickly and easily.
+
C&CZ has obtained a partner account at domain name registrar [http://www.qdc.nl QDC], allowing us to register a <tt>.nl</tt>, <tt>.com</tt>, <tt>.org</tt> or <tt>.eu</tt> domain name quickly and easily. Many other extensions are possible but sometimes at significantly higher cost. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department).  
 
 
The (technical) administration of such a domain is controlled by C&CZ (the C&CZ name servers) and it may have the faculty/C&CZ as owner of the domain (as opposed to an employee of a department).  
 
  
 +
The (yearly) costs of the registration of a domain name will normally be paid by C&CZ, at least for departments within the Faculty of Science.
  
Transferring existing domains is also possible, but may involve some additional paperwork.
+
* For new domain names: please send an email to postmaster@science.ru.nl with the required information
 +
* For existing domain names: it is possible to relocate existing domain names (to C&CZ/QDC), but this involves some additional paperwork. Please contact C&CZ System Administration or send an email to postmaster@science.ru.nl
 +
* Signed [[SSL Certificaten|SSL Certificates]] for these domain names can also be acquired through C&amp;CZ by sending a mail to postmaster.
 
[/en]
 
[/en]
  

Latest revision as of 18:18, 6 September 2019

C&CZ has obtained a partner account at domain name registrar QDC, allowing us to register a .nl, .com, .org or .eu domain name quickly and easily. Many other extensions are possible but sometimes at significantly higher cost. The (technical) administration of such a domain name is controlled by C&CZ (the C&CZ Internet domain name servers). In this way Radboud University Nijmegen becomes the owner of the domain name instead of an individual employee of a department).

The (yearly) costs of the registration of a domain name will normally be paid by C&CZ, at least for departments within the Faculty of Science.

  • For new domain names: please send an email to with the required information
  • For existing domain names: it is possible to relocate existing domain names (to C&CZ/QDC), but this involves some additional paperwork. Please contact C&CZ System Administration or send an email to
  • Signed SSL Certificates for these domain names can also be acquired through C&CZ by sending a mail to postmaster.