Difference between revisions of "Diskruimte"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m
Line 6: Line 6:
 
The diskspace on [[Hardware_servers|C&CZ servers]] can be used from all kind of [[Hardware_servers|C&CZ servers and personal computers]], but also from other PCs or even from home with WinSCP or VPN. Almost all disks that are managed by C&CZ, are being [[Backup|backupped]] regularly, in order to be able to restore data in case of small or large calamities.
 
The diskspace on [[Hardware_servers|C&CZ servers]] can be used from all kind of [[Hardware_servers|C&CZ servers and personal computers]], but also from other PCs or even from home with WinSCP or VPN. Almost all disks that are managed by C&CZ, are being [[Backup|backupped]] regularly, in order to be able to restore data in case of small or large calamities.
 
[/en]
 
[/en]
 
+
==Home directories==
 
[nl]
 
[nl]
 
* Elke gebruiker met een [[Studenten_login|Science login]] heeft (recht op) een eigen stuk diskruimte van enkele honderden megabyte op een server. Die diskruimte wordt onder Unix/Linux de "home-directory" en onder Windows de "H- of U-schijf" genoemd. De plaats van de homedirectory (op welke server) kan men zien door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website].
 
* Elke gebruiker met een [[Studenten_login|Science login]] heeft (recht op) een eigen stuk diskruimte van enkele honderden megabyte op een server. Die diskruimte wordt onder Unix/Linux de "home-directory" en onder Windows de "H- of U-schijf" genoemd. De plaats van de homedirectory (op welke server) kan men zien door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website].
* Aparte schijfruimte (diskruimte) voor groepen/afdelingen: er zijn enkele [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks RAID-arrays] waarop partities van 90 GB en minstens 180 GB gehuurd kunnen worden voor 90 respectievelijk 180 euro ex BTW per jaar. Een of meer mappen op zo'n partitie kunnen op Windows PCs beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo'n map kan beperkt worden tot een groep logins.<br> C&amp;CZ heeft op die RAID-arrays een 3-jaar garantie afgesloten en beschikt over reserve-apparatuur, waardoor een storing snel opgelost kan worden. Omdat het RAID-arrays zijn, veroorzaakt het uitvallen van 1 enkele schijf geen storing voor de gebruikers. Van de partities worden ook (dagelijks en incrementeel) [[Backup|backups]]  gemaakt, zodat zelfs bij uitval van de hele computerruimte de data nog (ooit) teruggezet kunnen worden. N.B.: de duurdere RAID-arrays waar home-directories van de meeste medewerkers op staan, zijn nog betrouwbaarder en hebben een 4-uurs onderhoudscontract ook buiten werktijd.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Every user with a [[Studenten_login|Science login]] has or is entitled to an amount of disc space of a few hundred megabyte on a server. This disc space is called the "home-directory" on Unix/Linux computers and the "H- or U-drive" on Windows-computers. The location of this homedirectory (which server) can be viewed on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself website].
+
Every user with a [[Studenten_login|Science login]] has or is entitled to an amount of disc space of a few hundred megabyte on a server. This disc space is called the "home-directory" on Unix/Linux computers and the "H- or U-drive" on Windows-computers. The location of this homedirectory (which server) can be viewed on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself website].
* Diskspace for groups/institutions: there are a few [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID_array RAID arrays] with 90 GB or at least 180 GB partitions, that can be rented for 90 and 180 euro excl. VAT per year. One or more folders on such a partition can be mapped as a network drive on Windows PCs or NFS-mounted on Unix/Linux hosts. The ability to read and/or write files on these folders can be limited to a group of logins.<br> C&amp;CZ has bought a 3 year warranty for these RAID arrays and has spares on site, so a failure can be solved quite fast. Because it is a RAID-array, the failure of 1 single disk will not give a disruption of service for users. The partitions are [[Backup|backed up]] (daily and incremental). Even in the case when the whole computer room is lost, data can (eventually) be restored. Note: the more expensive RAID arrays on which C&amp;CZ stores the home directories of most employees are even more reliable and have a 4 hour support contract even outside of business hours.
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
==[Network shares][Netwerk schijven]==
 
[nl]
 
[nl]
* Voor het samenwerken (delen van bestanden etc.) met andere medewerkers en studenten van universiteiten en hogescholen en zelfs externen is [http://www.surfgroepen.nl Surfgroepen] een prima middel dat bij te weinig mensen bekend is. Let op: [https://www.surfgroepen.nl/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=111&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esurfgroepen%2Enl%2Fdefault%2Easpx Surfgroepen wordt in december 2012 stopgezet!]
+
Aparte schijfruimte (diskruimte) voor groepen/afdelingen: er zijn enkele [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks RAID-arrays] waarop partities van 90 GB en minstens 180 GB gehuurd kunnen worden voor 90 respectievelijk 180 euro ex BTW per jaar. Een of meer mappen op zo'n partitie kunnen op Windows PCs beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo'n map kan beperkt worden tot een groep logins.<br> C&amp;CZ heeft op die RAID-arrays een 3-jaar garantie afgesloten en beschikt over reserve-apparatuur, waardoor een storing snel opgelost kan worden. Omdat het RAID-arrays zijn, veroorzaakt het uitvallen van 1 enkele schijf geen storing voor de gebruikers. Van de partities worden ook (dagelijks en incrementeel) [[Backup|backups]]  gemaakt, zodat zelfs bij uitval van de hele computerruimte de data nog (ooit) teruggezet kunnen worden. N.B.: de duurdere RAID-arrays waar home-directories van de meeste medewerkers op staan, zijn nog betrouwbaarder en hebben een 4-uurs onderhoudscontract ook buiten werktijd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* To cooperate (share files etc.) with other employees and students of other universities [http://www.surfgroepen.nl Surfgroepen] can be used for free, even external persons can join. '''Note:''' Surfgroepen will be [https://www.surfgroepen.nl/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=111&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Esurfgroepen%2Enl%2Fdefault%2Easpx discontinued in december 2012]!
+
Diskspace for groups/institutions: there are a few [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID_array RAID arrays] with 90 GB or at least 180 GB partitions, that can be rented for 90 and 180 euro excl. VAT per year. One or more folders on such a partition can be mapped as a network drive on Windows PCs or NFS-mounted on Unix/Linux hosts. The ability to read and/or write files on these folders can be limited to a group of logins.<br> C&amp;CZ has bought a 3 year warranty for these RAID arrays and has spares on site, so a failure can be solved quite fast. Because it is a RAID-array, the failure of 1 single disk will not give a disruption of service for users. The partitions are [[Backup|backed up]] (daily and incremental). Even in the case when the whole computer room is lost, data can (eventually) be restored. Note: the more expensive RAID arrays on which C&amp;CZ stores the home directories of most employees are even more reliable and have a 4 hour support contract even outside of business hours.
 
[/en]
 
[/en]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Revision as of 12:43, 5 February 2013

The diskspace on C&CZ servers can be used from all kind of C&CZ servers and personal computers, but also from other PCs or even from home with WinSCP or VPN. Almost all disks that are managed by C&CZ, are being backupped regularly, in order to be able to restore data in case of small or large calamities.

Home directories

Every user with a Science login has or is entitled to an amount of disc space of a few hundred megabyte on a server. This disc space is called the "home-directory" on Unix/Linux computers and the "H- or U-drive" on Windows-computers. The location of this homedirectory (which server) can be viewed on the Do-It-Yourself website.

Netwerk schijven

Diskspace for groups/institutions: there are a few RAID arrays with 90 GB or at least 180 GB partitions, that can be rented for 90 and 180 euro excl. VAT per year. One or more folders on such a partition can be mapped as a network drive on Windows PCs or NFS-mounted on Unix/Linux hosts. The ability to read and/or write files on these folders can be limited to a group of logins.
C&CZ has bought a 3 year warranty for these RAID arrays and has spares on site, so a failure can be solved quite fast. Because it is a RAID-array, the failure of 1 single disk will not give a disruption of service for users. The partitions are backed up (daily and incremental). Even in the case when the whole computer room is lost, data can (eventually) be restored. Note: the more expensive RAID arrays on which C&CZ stores the home directories of most employees are even more reliable and have a 4 hour support contract even outside of business hours.