Difference between revisions of "Diskruimte"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
C&CZ beheert een aantal randapparaten voor algemeen FNWI-gebruik.
 
C&CZ beheert een aantal randapparaten voor algemeen FNWI-gebruik.
  
* Een stevige nietmachine op de kamer van de helpdeskHG03.055 waarmee eenvoudig tot 70 vel geniet kan worden.
+
 
 
* Een online [[hardware_fax_|fax]] waarmee rechtstreeks vanaf de werkplek een bestand gefaxt kan worden.  
 
* Een online [[hardware_fax_|fax]] waarmee rechtstreeks vanaf de werkplek een bestand gefaxt kan worden.  
 
* Aparte schijfruimte (diskruimte) voor groepen/afdelingen: er zijn twee [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks RAID-arrays] waarop partities van 90 GB gehuurd kunnen worden voor 135 euro per jaar. Een of meer mappen op zo'n partitie kunnen op Windows PCs beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo'n map kan beperkt worden tot een groep logins.<br> C&amp;CZ heeft op dat RAID-arrays een 3-jaar onderhoudscontract afgesloten, waardoor een storing binnen 8 uur (onder werktijd) opgelost zal worden. Omdat het een RAID-array is, veroorzaakt het uitvallen van 1 enkele schijf geen storing voor de gebruikers. Van de partities worden ook (dagelijks en incrementeel) backups gemaakt, zodat zelfs bij uitval van de hele computerruimte de data nog (ooit) teruggezet kunnen worden. N.B.: de duurdere RAID-arrays waar home-directories van gebruikers op staan, zijn nog betrouwbaarder en hebben een 4-uurs onderhoudscontract ook buiten werktijd.
 
* Aparte schijfruimte (diskruimte) voor groepen/afdelingen: er zijn twee [http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks RAID-arrays] waarop partities van 90 GB gehuurd kunnen worden voor 135 euro per jaar. Een of meer mappen op zo'n partitie kunnen op Windows PCs beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo'n map kan beperkt worden tot een groep logins.<br> C&amp;CZ heeft op dat RAID-arrays een 3-jaar onderhoudscontract afgesloten, waardoor een storing binnen 8 uur (onder werktijd) opgelost zal worden. Omdat het een RAID-array is, veroorzaakt het uitvallen van 1 enkele schijf geen storing voor de gebruikers. Van de partities worden ook (dagelijks en incrementeel) backups gemaakt, zodat zelfs bij uitval van de hele computerruimte de data nog (ooit) teruggezet kunnen worden. N.B.: de duurdere RAID-arrays waar home-directories van gebruikers op staan, zijn nog betrouwbaarder en hebben een 4-uurs onderhoudscontract ook buiten werktijd.
Line 12: Line 12:
 
C&amp;CZ manages a number of peripherals for general use in the Faculty of Science.
 
C&amp;CZ manages a number of peripherals for general use in the Faculty of Science.
  
* [[hardware_printers_|Printers]].
 
* [[hardware_scanners_|Scanners]].
 
 
* [[hardware_cdrecorder_|CD-writers]].  
 
* [[hardware_cdrecorder_|CD-writers]].  
* A sturdy stapler in the printer room HG03.059 with which one can staple easily up to 70 pages.
+
 
 
* An online [[hardware_fax_|fax]] to send a fax from your own computer.  
 
* An online [[hardware_fax_|fax]] to send a fax from your own computer.  
 
* Diskspace for groups/institutions: there are two [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID_array RAID arrays] with 90 GB partitions, that can be rented for 135 euro per year. One or more folders on such a partition can be mapped as a network drive on Windows PCs or NFS-mounted on Unix/Linux hosts. The ability to read and/or write files on these folders can be limited to a group of logins.<br> C&amp;CZ has bought a 3 year support contract for these RAID arrays, through which a failure can be solved within 8 hours during business hours. Because it is a RAID-array, the failure of 1 single disk will not give a disruption of service for users. The partitions are backed up (daily and incremental). Even in the case when the whole computer room is lost, data can (eventually) be restored. Take note: the more expensive RAID arrays on which C&amp;CZ stores the home directories of users are even more reliable and have a 4 hour support contract even outside of business hours.
 
* Diskspace for groups/institutions: there are two [http://en.wikipedia.org/wiki/RAID_array RAID arrays] with 90 GB partitions, that can be rented for 135 euro per year. One or more folders on such a partition can be mapped as a network drive on Windows PCs or NFS-mounted on Unix/Linux hosts. The ability to read and/or write files on these folders can be limited to a group of logins.<br> C&amp;CZ has bought a 3 year support contract for these RAID arrays, through which a failure can be solved within 8 hours during business hours. Because it is a RAID-array, the failure of 1 single disk will not give a disruption of service for users. The partitions are backed up (daily and incremental). Even in the case when the whole computer room is lost, data can (eventually) be restored. Take note: the more expensive RAID arrays on which C&amp;CZ stores the home directories of users are even more reliable and have a 4 hour support contract even outside of business hours.

Revision as of 17:58, 16 October 2007

Peripherals

C&CZ manages a number of peripherals for general use in the Faculty of Science.

  • An online fax to send a fax from your own computer.
  • Diskspace for groups/institutions: there are two RAID arrays with 90 GB partitions, that can be rented for 135 euro per year. One or more folders on such a partition can be mapped as a network drive on Windows PCs or NFS-mounted on Unix/Linux hosts. The ability to read and/or write files on these folders can be limited to a group of logins.
    C&CZ has bought a 3 year support contract for these RAID arrays, through which a failure can be solved within 8 hours during business hours. Because it is a RAID-array, the failure of 1 single disk will not give a disruption of service for users. The partitions are backed up (daily and incremental). Even in the case when the whole computer room is lost, data can (eventually) be restored. Take note: the more expensive RAID arrays on which C&CZ stores the home directories of users are even more reliable and have a 4 hour support contract even outside of business hours.
  • Copiers.