Difference between revisions of "Dhz"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
Door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men de instellingen van de facultaire login bekijken en de
 
Door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men de instellingen van de facultaire login bekijken en de
 
meeste instellingen ook wijzigen.
 
meeste instellingen ook wijzigen.
* Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke
+
* Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke e-mail adressen.
e-mail adressen.
+
* Door '''wachtwoord''' te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven en netwerkprinters, voor het '''Science''' draadloze netwerk, voor het ophalen van e-mail van 1 van de mailservers van C&CZ, voor het versturen van authenticated e-mail, voor het aanpassen van de wiki van C&CZ.
* Door '''wachtwoord''' te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient
+
* Door '''lijsten''' te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijtsen men behoort. Alleen lidmaatschap van mailmanlijsten wordt niet getoond. Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en wie de ``eigenaren'' van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven
 
en netwerkprinters, voor het '''Science''' draadloze netwerk, voor het ophalen van e-mail van 1 van de mailservers van C&CZ, voor het
 
versturen van authenticated e-mail, voor het aanpassen van de wiki van C&CZ.
 
* Door '''lijsten''' te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijtsen men behoort. Alleen lidmaatschap van mailmanlijsten wordt niet getoond.
 
Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en
 
wie de ``eigenaren'' van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 
 
* Door '''printen''' te kiezen, ziet men het budget voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
 
* Door '''printen''' te kiezen, ziet men het budget voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
  

Revision as of 15:40, 3 March 2008

DIY: Do-It-Yourself selfservice

On the Do-It-Yourself website one can choose "printing". Then one can see the print budget which can be used on the C&CZ-budgetted printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. A recent change is that one can be the "owner" of a budget group. In DIY the possibility to change the budget group appears, the owner can specify who can print from this budget. For departmental printers in general only 1 budgetgroup will be used to specify who may print on this printer. One can also see the last 20 print jobs of this budget (or on this departmental printer). A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.

It was already possible to maintain mail aliases (sometimes called "mail distribution lists") and Unix groups (for access to network shares, directories, websites, ...) through DIY.