Difference between revisions of "Dhz"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Op de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men "printen" kiezen. Men ziet dan het budget voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
+
* Op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men "printen" kiezen. Men ziet dan het budget voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om "eigenaar" te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
  
 
Het was al langer mogelijk om mailaliasen ("mail verzendlijsten") en Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) via DHZ te beheren.
 
Het was al langer mogelijk om mailaliasen ("mail verzendlijsten") en Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) via DHZ te beheren.

Revision as of 01:44, 1 March 2008

DIY: Do-It-Yourself selfservice

On the Do-It-Yourself website one can choose "printing". Then one can see the print budget which can be used on the C&CZ-budgetted printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. A recent change is that one can be "owner" of a budgetgroup. In DIY the possibility to change the budgetgroup appears, the owner can specify who can print from this budget. For departmental printers in general only 1 budgetgroup will be used to specify who may print on this printer. One can also see what the latest 20 printjobs of this budget (or on this departmental printer) have been. A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.

It was already possible to maintain mail aliases (sometimes called "mail distribution lists") and Unix groups (for access to network shares, directories, websites, ...) through DIY.