Difference between revisions of "Dhz"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
== [DHZ: Doe-Het-Zelf selfservice][DIY: Do-It-Yourself selfservice] ==
 
  
 +
=== [DHZ: Doe-Het-Zelf selfservice voor Science logins][DIY: Do-It-Yourself selfservice for Science logins] ===
 +
[nl]
 +
Door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men de instellingen van de Science login bekijken en de meeste instellingen ook wijzigen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
By logging in on the [https://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself website] one can view the settings of the Science login and change most settings.
 +
[/en]
 
[nl]
 
[nl]
Door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men de instellingen van de facultaire login bekijken en de
 
meeste instellingen ook wijzigen.
 
 
* Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke e-mail adressen.
 
* Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke e-mail adressen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''wachtwoord''' te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven en [[Printers_en_printen_|netwerkprinters]], voor het '''Science''' [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]], voor het ophalen van e-mail van een mailserver van C&CZ, voor het versturen van [[email_authsmtp_|authenticed e-mail]], voor het [[Wiki_aanpassen_|aanpassen van de wiki]].
 
* Door '''wachtwoord''' te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven en [[Printers_en_printen_|netwerkprinters]], voor het '''Science''' [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]], voor het ophalen van e-mail van een mailserver van C&CZ, voor het versturen van [[email_authsmtp_|authenticed e-mail]], voor het [[Wiki_aanpassen_|aanpassen van de wiki]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''lijsten''' te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijsten men behoort. Alleen lidmaatschap van [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailinglists] wordt niet getoond. Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en wie de ''eigenaren'' van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 
* Door '''lijsten''' te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijsten men behoort. Alleen lidmaatschap van [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailinglists] wordt niet getoond. Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en wie de ''eigenaren'' van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''groepen''' te kiezen, kan men zien tot welke Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) men behoort. Door een geselecteerde groep te bekijken, is te zien wie er verder lid is van die groep en wie de ''eigenaren'' van de groep zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een groep kan loginnamen aan de groep toevoegen of van de groep verwijderen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 
* Door '''groepen''' te kiezen, kan men zien tot welke Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) men behoort. Door een geselecteerde groep te bekijken, is te zien wie er verder lid is van die groep en wie de ''eigenaren'' van de groep zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een groep kan loginnamen aan de groep toevoegen of van de groep verwijderen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''antispam''' te kiezen, is [[email_spam_|werking en de mogelijke gebruikersinstellingen]] van het spamfilter aan te passen.
 
* Door '''antispam''' te kiezen, is [[email_spam_|werking en de mogelijke gebruikersinstellingen]] van het spamfilter aan te passen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''printen''' te kiezen, ziet men het [[hardware_budgetten_|budget]] voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde [[Printers_en_printen_|printers]]. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om ''eigenaar'' te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
 
* Door '''printen''' te kiezen, ziet men het [[hardware_budgetten_|budget]] voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde [[Printers_en_printen_|printers]]. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om ''eigenaar'' te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
On the [https://dhz.science.ru.nl/index?Language=en Do-It-Yourself website] one can choose "printing". Then one can see the print budget which can be used on the C&CZ-budgetted printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. A recent change is that one can be the "owner" of a budget group. In DIY the possibility to change the budget group appears, the owner can specify who can print from this budget. For departmental printers in general only 1 budgetgroup will be used to specify who may print on this printer. One can also see the last 20 print jobs of this budget (or on this departmental printer). A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''afwezigheid''' te kiezen, is het mogelijk om [[email_vakantie_|automatisch bericht terug te sturen bij afwezigheid]].
 
* Door '''afwezigheid''' te kiezen, is het mogelijk om [[email_vakantie_|automatisch bericht terug te sturen bij afwezigheid]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''doorsturen''' te kiezen, kan worden ingesteld dat mail naar (maximaal twee) mailadressen wordt doorgestuurd en of men dan nog een lokale kopie wil houden.
 
* Door '''doorsturen''' te kiezen, kan worden ingesteld dat mail naar (maximaal twee) mailadressen wordt doorgestuurd en of men dan nog een lokale kopie wil houden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''shell''' te kiezen, is de loginshell te kiezen die men krijgt bij het inloggen op door C&CZ beheerde Linux en Solaris machines.
 
* Door '''shell''' te kiezen, is de loginshell te kiezen die men krijgt bij het inloggen op door C&CZ beheerde Linux en Solaris machines.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On the [https://dhz.science.ru.nl/index?Language=en Do-It-Yourself website] one can choose "printing". Then one can see the print budget which can be used on the C&CZ-budgetted printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. A recent change is that one can be the "owner" of a budget group. In DIY the possibility to change the budget group appears, the owner can specify who can print from this budget. For departmental printers in general only 1 budgetgroup will be used to specify who may print on this printer. One can also see the last 20 print jobs of this budget (or on this departmental printer). A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.
 
  
It was already possible to maintain mail aliases (sometimes called "mail distribution lists") and Unix groups (for access to network shares, directories, websites, ...) through DIY. 
 
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 17:54, 3 March 2008

DIY: Do-It-Yourself selfservice for Science logins

By logging in on the Do-It-Yourself website one can view the settings of the Science login and change most settings. On the Do-It-Yourself website one can choose "printing". Then one can see the print budget which can be used on the C&CZ-budgetted printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. A recent change is that one can be the "owner" of a budget group. In DIY the possibility to change the budget group appears, the owner can specify who can print from this budget. For departmental printers in general only 1 budgetgroup will be used to specify who may print on this printer. One can also see the last 20 print jobs of this budget (or on this departmental printer). A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.