Difference between revisions of "Copiers"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (titel langtags gefixed)
 
(112 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [nl]Kopieermachines[/nl][en]Copiers[/en] ==
+
== [Kopieermachines][Copiers] ==
[nl]
 
De kopieermachines worden beheerd door de afdeling C&CZ. In het geval van kleine storingen en bij gebrek aan papier of nietjes kan men terecht bij de betreffende contactpersoon. Indien deze niet bereikbaar is, kan men ook rechtstreeks met C&CZ contact opnemen ( 56666 ).
 
 
 
Alle Ricoh Aficio copiers worden ook gebruikt als [[Printers en printen|netwerkprinter]] en [[Scanners|kleurenscanner]].
 
  
Hieronder volgt een overzicht van de copiers:
 
[/nl]
 
[en]
 
The copiers are under the supervision of C&CZ. The local supervising person should be contacted in case of minor problems and when paper or staples are needed. If the local contact person is not available, contact C&CZ directly: 56666.
 
 
All Ricoh Aficio copiers are also used as [[Printers en printen|network printers]] and [[Scanners|color scanners]].
 
 
Overview of the copiers:
 
[/en]
 
  
{| border="1"
+
=== [<font color=red>Nieuw systeem: Peage</font>][<font color=red>New system: Peage</font>] ===
! align="left" | [nl]''Naam''[/nl][en]''Name''[/en]
 
! align="left" | [nl]''Serienummer''[/nl][en]''Serial number''[/en]
 
! align="left" | [nl]''Plaats''[/nl][en]''Location''[/en]
 
! align="left" | [nl]''merk/type''[/nl][en]''Type''[/en]
 
! align="left" | [nl]''Bijzonderheden ''[/nl][en]''Remarks''[/en]
 
! align="left" | [nl]''Contactpersoon''[/nl][en]''Contact person''[/en]
 
! align="left" | [nl]''Telefoon''[/nl][en]''Phone''[/en]
 
|-
 
! align="left" | weber
 
! align="left" | L3674401060
 
! align="left" | HG00.011
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
 
! align="left" | Ton Huijink
 
! align="left" | ''52567''
 
|-
 
! align="left" | pascal
 
! align="left" | L3683902242
 
! align="left" | HG00.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
 
! align="left" | CCZ
 
! align="left" | ''56666''
 
|-
 
! align="left" | gray
 
! align="left" | M5782700813
 
! align="left" | HG00.113
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Elma de Laat
 
! align="left" | ''53002''
 
|-
 
! align="left" | einstein
 
! align="left" | M5782700703
 
! align="left" | HG00.548
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | John Oldenhof
 
! align="left" | ''52600''
 
|-
 
! align="left" | coulomb
 
! align="left" | M5782700691
 
! align="left" | HG00.560
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Yvonne van Dalen
 
! align="left" | ''52367''
 
|-
 
! align="left" | sievert
 
! align="left" | M5782700751
 
! align="left" | HG01.002
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Peter Charpentier
 
! align="left" | ''52417''
 
|-
 
! align="left" | volta
 
! align="left" | M9392700256
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 7000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Ine Meijer
 
! align="left" | ''53446''
 
|-
 
! align="left" | ohm
 
! align="left" | L3683902103
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
 
! align="left" | Janny Rullmann - Wim Atsma
 
! align="left" | ''52701''
 
|-
 
! align="left" | newton
 
! align="left" | M5782700710
 
! align="left" | HG02.038
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | CCZ
 
! align="left" | ''56666''
 
|-
 
! align="left" | kelvin
 
! align="left" | L3683902248
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP C2500
 
! align="left" | [nl]Kleur[/nl][en]Color[/en]
 
! align="left" | Gina Delmee
 
! align="left" | ''53281''
 
|-
 
! align="left" | joule
 
! align="left" | M5782700740
 
! align="left" | HG03.002
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Maria Versteeg
 
! align="left" | ''53389''
 
|-
 
! align="left" | hertz
 
! align="left" | M5782700702
 
! align="left" | HG03.038
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Marian de With
 
! align="left" | ''52678''
 
|-
 
! align="left" | henry
 
! align="left" | M5782700712
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Wim Janssen
 
! align="left" | ''52097''
 
|-
 
! align="left" | becquerel
 
! align="left" | M5782700733
 
! align="left" | ML02.15 (HFML)
 
! align="left" | Ricoh Aficio MP 5000
 
! align="left" | [nl]Zwart/wit[/nl][en]Black & White[/en]
 
! align="left" | Ine Verhaeg-Peeters
 
! align="left" | ''52087''
 
|}
 
  
=== [nl]Kosten[/nl][en]Costs[/en] ===
 
 
[nl]
 
[nl]
Het gebruik van de copiers is niet gratis. Kopieerkaartjes zijn te verkrijgen bij de bibliotheek van FNWI (HG00.011).
+
Alle Konica Minolta MFP's zijn overgezet op [[Peage]]: het RU-brede accountingsysteem om gebudgetteerd printen, kopi&euml;ren en scannen over de gehele campus te uniformeren.
De kosten zijn:
 
 
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''Soort kopie''
 
! align="left" | ''Tikken''
 
! align="left" | ''Prijs''
 
|-
 
! align="left" | A4 z/w
 
! align="left" | 1
 
! align="left" | &euro; 0,046
 
|-
 
! align="left" | A4 kleur
 
! align="left" | 5
 
! align="left" | &euro; 0,23
 
|-
 
! align="left" | A3 z/w op MP 5000
 
! align="left" | 2
 
! align="left" | &euro; 0,092
 
|-
 
! align="left" | A3 z/w op MP C2500
 
! align="left" | 4
 
! align="left" | &euro; 0,184
 
|-
 
! align="left" | A3 kleur
 
! align="left" | 12
 
! align="left" | &euro; 0,552
 
|}
 
 
 
<font color=red>Let op: als er gekopieerd wordt met A4-papier uit de handinvoer, druk dan eerst op de `#'-toets en kies A4, want anders wordt altijd de A3-prijs berekend!</font>
 
 
 
Op een kleurencopier moet het tegoed op het kopieerkaartje tenminste voldoende zijn om een kopie van de
 
duurste categorie te maken, m.a.w. als de copier kleur A3 kan kopieren, dan moeten er minimaal 12 tikken op staan.
 
Als het minder is en u heeft ook een nieuw kaartje, dan kunt u het tegoed overzetten naar de Xafax kaartlezer en
 
daarna het nieuwe kaartje gebruiken. De tegoeden van beide kaartjes worden dan opgeteld.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The usage of the copiers is not free of charge. Copy cards may be bought in the library (HG00.011).
+
All Konica Minolta MFPs have moved to [[Peage]]: the RU-wide uniform system for budgeted printing, copying and scanning.
The costs are:
 
 
 
{| border="1"
 
! align="left" | ''Type of copy''
 
! align="left" | ''Ticks''
 
! align="left" | ''Price''
 
|-
 
! align="left" | A4 b/w
 
! align="left" | 1
 
! align="left" | &euro; 0,046
 
|-
 
! align="left" | A4 color
 
! align="left" | 5
 
! align="left" | &euro; 0,23
 
|-
 
! align="left" | A3 b/w on MP 5000
 
! align="left" | 2
 
! align="left" | &euro; 0,092
 
|-
 
! align="left" | A3 b/w on MP C2500
 
! align="left" | 4
 
! align="left" | &euro; 0,184
 
|-
 
! align="left" | A3 color
 
! align="left" | 12
 
! align="left" | &euro; 0,552
 
|}
 
 
 
<font color=red>Beware: if you make copies using A4-paper in the manual feed, first press the `#'-button and select A4, otherwise you will always be changed with the A3-price!</font>
 
 
 
If you are using a copy card on one of the color copiers, the amount on the copy card must be enough to copy at least one
 
page of the most expensive category, i.e. if the copier can copy color A3 paper, the minimum amount on the card must be 12.
 
If it is less and you also have a new card, you can transfer the amount of the old card to the Xafax card reader and then
 
insert the new card. The amounts will be added.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
[[Category:Hardware]]
 

Latest revision as of 18:27, 19 September 2022

Copiers

New system: Peage

All Konica Minolta MFPs have moved to Peage: the RU-wide uniform system for budgeted printing, copying and scanning.