Difference between revisions of "Contact"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' Categorie:Storingen')
 
Line 1: Line 1:
 +
<nl>
 +
Het standaard ingangspunt voor vragen, storingen en [[Reparaties|Reparaties]] is de Helpdesk. De helpdesk kan bereikt worden via telefoon, web en mail:
 +
* Telefoon: dringende vragen of storingen: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 56666
 +
* Web: [https://helpdesk.science.ru.nl/ helpdesk website van C&CZ/GDI], inloggen met RU-personeels- of -studentnummer en wachtwoord horend bij RU-account
 +
* Mail: [mailto:helpdesk-ticket@science.ru.nl Helpdesk-ticket]
 +
* IRL: HG03.055, Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ  Nijmegen
 +
 +
Indien men weet dat de storing te maken heeft met Science servers of het betreft een groep werkplekken, bv geinstalleerde software, dan kan men ook direct Postmaster benaderen:
 +
* Dringende vragen of storingen: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53535
 +
* Mail: [mailto:postmaster@science.ru.nl Postmaster]
 +
* IRL:  HG03.055, Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen
 +
 +
Voor speciale wensen: [[studenten_login_|de contactpersoon van de studierichting]] of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden, terwijl je hier niet meer werkt of studeert, zal C&amp;CZ dit alleen doen op verzoek van de [[studenten_login_|contactpersoon van je studierichting]] of afdeling.
 +
 +
Studenten:
 +
* Met vragen over het RU-account (vroeger KISS geheten) en het student.ru.nl email adres kun je terecht bij de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/balie Studentenzaken].
 +
</nl>
 +
 +
[en]
 +
The standard entry point for questions, problems and [[Reparaties|Repairs]] is the Helpdesk. The helpdesk can be reached by phone, web and mail:
 +
* Phone: urgent questions or problems: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 56666
 +
* Web: [https://helpdesk.science.ru.nl/ C&CZ/GDI helpdesk website], log in with RU personnel or student number and password for the RU-account.
 +
* Mail: [mailto:helpdesk-ticket@science.ru.nl Helpdesk-ticket]
 +
 +
If one knows that the problem has to do with Science servers or deals with a group of pc's, e.g. installed software, then one can also directly contact Postmaster:
 +
* Urgent questions or problems: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53535
 +
* Mail: [mailto:postmaster@science.ru.nl Postmaster]
 +
 +
For special request: [[studenten_login_|the contact person of your study]] or department. If e.g. you want to keep your Science account for some time, while you do not work or study at Radboud University, C&amp;CZ  will only do this after a request from the [[studenten_login_|the contact person of your study]] or department.
 +
 +
Students:
 +
* With questions about the RU-account (formerly called KISS) and the student.ru.nl email address, please visit the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/front office Student Affairs].
 +
[/en]
  
  
 
[[Categorie:Storingen]]
 
[[Categorie:Storingen]]

Revision as of 19:30, 19 January 2011

The standard entry point for questions, problems and Repairs is the Helpdesk. The helpdesk can be reached by phone, web and mail:

  • Phone: urgent questions or problems: telefoon 56666
  • Web: C&CZ/GDI helpdesk website, log in with RU personnel or student number and password for the RU-account.
  • Mail: Helpdesk-ticket

If one knows that the problem has to do with Science servers or deals with a group of pc's, e.g. installed software, then one can also directly contact Postmaster:

  • Urgent questions or problems: telefoon 53535
  • Mail: Postmaster

For special request: the contact person of your study or department. If e.g. you want to keep your Science account for some time, while you do not work or study at Radboud University, C&CZ will only do this after a request from the the contact person of your study or department.

Students: