Difference between revisions of "Contact"

From Cncz
Jump to: navigation, search
(-tipscience)
 
(87 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
<nl>
+
[nl]
Het standaard ingangspunt voor vragen, storingen en [[Reparaties|Reparaties]] is de Helpdesk. De helpdesk kan bereikt worden via telefoon, web en mail:
+
Voor alle ICT-gerelateerde vragen en problemen bij FNWI kun je contact opnemen met C&CZ.
* Telefoon: dringende vragen of storingen: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 56666
 
* Web: [https://helpdesk.science.ru.nl/ helpdesk website van C&CZ/GDI], inloggen met RU-personeels- of -studentnummer en wachtwoord horend bij RU-account
 
* Mail: [mailto:helpdesk-ticket@science.ru.nl Helpdesk-ticket]
 
* IRL: HG03.055, Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ  Nijmegen
 
  
Indien men weet dat de storing te maken heeft met Science servers of het betreft een groep werkplekken, bv geinstalleerde software, dan kan men ook direct Postmaster benaderen:
+
Per onderwerp via telefoon of e-mail:
* Dringende vragen of storingen: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53535
 
* Mail: [mailto:postmaster@science.ru.nl Postmaster]
 
* IRL: HG03.055, Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen
 
  
Voor speciale wensen: [[studenten_login_|de contactpersoon van de studierichting]] of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden, terwijl je hier niet meer werkt of studeert, zal C&amp;CZ dit alleen doen op verzoek van de [[studenten_login_|contactpersoon van je studierichting]] of afdeling.
+
{| cellpadding="1"
 +
| Gebruikersondersteuning ||  [[Image:telephone.gif|telefoon]]  +31 24 36 20000, helpdesk@science.ru.nl
 +
|-
 +
| Netwerk ||  [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 53737, netmaster@science.ru.nl
 +
|-
 +
| Alle overige diensten ||  [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 53535, postmaster@science.ru.nl
 +
|-
 +
|}
  
Studenten:  
+
Over elk onderwerp via andere kanalen dan telefoon of mail:
* Met vragen over het RU-account (vroeger KISS geheten) en het student.ru.nl email adres kun je terecht bij de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/balie Studentenzaken].
 
</nl>
 
  
 +
{| cellpadding="1"
 +
| Web || colspan="2" | Deze C&CZ wiki
 +
|-
 +
| Bezoekadres || colspan="2" | Huygensgebouw, HG03.055, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen
 +
|-
 +
| Postadres || Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit NWI, C&CZ, Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
 +
|-
 +
| Openingstijden || colspan="2" | Op werkdagen van 8:30 tot 18:00
 +
|}
 +
 +
Medewerkers met een door het ISC beheerde werkplek of een vraag over telefonie of medewerkers/studenten met een vraag over Peage-printen kunnen zich ook direct tot de [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ISC ICT-helpdesk] wenden [[Image:telephone.gif|telefoon]]  +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl .
 +
 +
Studenten met vragen over het RU-account of de student.ru.nl mailbox kunnen het beste direct contact opnemen met
 +
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Studentenzaken].
 +
 +
De afdeling C&amp;CZ bevindt zich in het Huygensgebouw, op de derde verdieping, net naast de ingang van vleugel 5. Met grote oranje plakletters staat daar C&CZ aangegeven. Het ruimtenummer is HG03.055, dat gedecodeerd kan worden als Huygensgebouw (HG), derde verdieping (03), centrale straat (.0), ongeveer in het midden (55). In het Huygensgebouw zijn de vleugels genummerd van 1 tot 8, van zuid naar noord, in diezelfde richting lopen ook de kamernummers op. De centrale straat heeft vleugelnummer 0.
 +
 +
Op de pagina over de [https://www.ru.nl/over-ons/contact/bereikbaarheid/ bereikbaarheid van de campus] is ook informatie over parkeren te vinden.
 +
 +
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The standard entry point for questions, problems and [[Reparaties|Repairs]] is the Helpdesk. The helpdesk can be reached by phone, web and mail:
+
For all ICT related questions and problems within FNWI please contact C&CZ.
* Phone: urgent questions or problems: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 56666
 
* Web: [https://helpdesk.science.ru.nl/ C&CZ/GDI helpdesk website], log in with RU personnel or student number and password for the RU-account.
 
* Mail: [mailto:helpdesk-ticket@science.ru.nl Helpdesk-ticket]
 
  
If one knows that the problem has to do with Science servers or deals with a group of pc's, e.g. installed software, then one can also directly contact Postmaster:
+
Per subject via phone or mail:
* Urgent questions or problems: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53535
 
* Mail: [mailto:postmaster@science.ru.nl Postmaster]
 
  
For special request: [[studenten_login_|the contact person of your study]] or department. If e.g. you want to keep your Science account for some time, while you do not work or study at Radboud University, C&amp;CZ will only do this after a request from the [[studenten_login_|the contact person of your study]] or department.
+
{| cellpadding="1"
 +
| End user support ||  [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 20000, helpdesk@science.ru.nl
 +
|-
 +
| Network ||  [[Image:telephone.gif|telefoon]]  +31 24 36 53737, netmaster@science.ru.nl
 +
|-
 +
| All other services || [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 53535, postmaster@science.ru.nl
 +
|-
 +
|}
  
Students:
+
For all subjects by other ways than mail or phone:
* With questions about the RU-account (formerly called KISS) and the student.ru.nl email address, please visit the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/front office Student Affairs].
+
 
 +
{| cellpadding="1"
 +
| Web || colspan="2" | This C&CZ wiki
 +
|-
 +
| Visiting Address || colspan="2" | Huygens Building, HG03.055, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen
 +
|-
 +
| Postal Address || Radboud University Nijmegen, Faculty of Science, C&CZ, P.O. Box 9010, 6500 GL Nijmegen
 +
|-
 +
| Office hours || colspan="2" | On working days from 8:30 to 18:00
 +
|}
 +
 
 +
Staff members with an ISC managed PC or a question about telephony or employees/students with a question about Peage printing can directly contact the [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ISC ICT helpdesk]: [[Image:telephone.gif|telefoon]]  +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl .
 +
 
 +
Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact
 +
[http://www.ru.nl/studenten/actueel/contactadressen/ Student Affairs] directly.
 +
 
 +
C&amp;CZ is located in the Huygens building, 3rd floor, next to the entrance of wing number 5. Big orange wall stickers spell "C&CZ" at the entrance.
 +
The room number is HG03.055, which can be decoded as Huygens (HG), third floor (03), central street (.0), roughly in the middle (55). In the Huygens building wing numbers run from 1 to 8, increasing from south to north. Room numbers increase in the same direction. The central street is numbered as wing 0.
 +
 
 +
The page about [https://www.ru.nl/english/about-us/contact/how-get/ how to reach the campus] also lists all parkings.
 
[/en]
 
[/en]
 
  
 
[[Categorie:Storingen]]
 
[[Categorie:Storingen]]
 +
[[Categorie:Overcncz]]

Latest revision as of 14:11, 5 November 2019

For all ICT related questions and problems within FNWI please contact C&CZ.

Per subject via phone or mail:

End user support telefoon +31 24 36 20000,
Network telefoon +31 24 36 53737,
All other services telefoon +31 24 36 53535,

For all subjects by other ways than mail or phone:

Web This C&CZ wiki
Visiting Address Huygens Building, HG03.055, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen
Postal Address Radboud University Nijmegen, Faculty of Science, C&CZ, P.O. Box 9010, 6500 GL Nijmegen
Office hours On working days from 8:30 to 18:00

Staff members with an ISC managed PC or a question about telephony or employees/students with a question about Peage printing can directly contact the ISC ICT helpdesk: telefoon +31 24 36 22222, .

Students with questions about their RU-account or student.ru.nl mailbox, please contact Student Affairs directly.

C&CZ is located in the Huygens building, 3rd floor, next to the entrance of wing number 5. Big orange wall stickers spell "C&CZ" at the entrance. The room number is HG03.055, which can be decoded as Huygens (HG), third floor (03), central street (.0), roughly in the middle (55). In the Huygens building wing numbers run from 1 to 8, increasing from south to north. Room numbers increase in the same direction. The central street is numbered as wing 0.

The page about how to reach the campus also lists all parkings.