Difference between revisions of "ChemBioOffice"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(15 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
 +
=== There is a problem with the extension of the license, the supplier has been notified. ===
 +
 +
The license was supposed to be extended till the end of April while the negotiations for a new license period are
 +
still on going. Unfortunately this turns out to be not true. We are waiting for an update  form the supplier
 +
 
[nl]
 
[nl]
 
ChemBioOffice is een veelzijdig software pakket voor onder andere het opzoeken en tekenen van moleculaire structuren, 3-D visualisatie en molecular modeling, alsook teken van biologische transformaties en management van biologische data.
 
ChemBioOffice is een veelzijdig software pakket voor onder andere het opzoeken en tekenen van moleculaire structuren, 3-D visualisatie en molecular modeling, alsook teken van biologische transformaties en management van biologische data.
  
 
Belangrijkste onderdelen van ChemBioOffice:
 
Belangrijkste onderdelen van ChemBioOffice:
ChemDraw: tekenen van structuren (o.a. name-to-structure) en biologische componenten, NMR en MS fragmentatie predictie, voorspellen van fysische en chemische eigenschappen zoals ClogP en polar surface area, importeren van structuren op basis van naam.
 
Chem3D: 3-D visualisatie van moleculen, rotatie, zoomen, conformatie-analyse, molecular modeling en dynamics, zowel empirisch (MM2) als ab initio (GAMESS), orbitalen visualisatie.
 
ChemFinder: zoeken van moleculaire structuren op het WWW
 
ChemACX: database van commercieel verkrijgbare verbindingen
 
BioDraw: toepassing voor het tekenen, delen en presenteren van biologische processen. Algemene biologische elementen (membranen, DNA, enzymen, receptoren, reactiepijlen, etc) zijn via een template voorradig, anderen kunnen geimporteerd worden.
 
BioAssay: management van data van biologische experimenten. Ontwikkeld voor chemici en biologn die actief zijn in onderzoek naar medicijnen of gen-onderzoek doen. Vooral nuttig voor onderzoeker die in vivo experimenten uitvoeren met complexe modellen door de integratie van chemische en biologische data.
 
BioViz: transformeert de getallen in je database in grafische weergaves op je scherm. Terughalen of zoeken van een set van verbindingen, keuze uit gewenste data, zoals relevante biologische data uit Oracle tabellen, berekende fysische eigenschappen, prijzen in catalogi. BioViz genereert een interactief scherm met scatterplot, histogram of andere nuttige grafische data-weergave.
 
  
Deze software wordt veelvuldig gebruikt binnen verschillende werkgroepen van de Faculteit NWI en in toenemende mate ook in het onderwijs. Door de gebruiksvriendelijkheid van de software is het ook zeer geschikt voor studenten. '''Iedereen met een e-mail adres eindigend op science.ru.nl of student.science.ru.nl is gerechtigd de software te downloaden en 3 keer te installeren.'''
+
#* ChemDraw: tekenen van structuren (o.a. name-to-structure) en biologische componenten, NMR en MS fragmentatie predictie, voorspellen van fysische en chemische eigenschappen zoals ClogP en polar surface area, importeren van structuren op basis van naam.
 +
#* Chem3D: 3-D visualisatie van moleculen, rotatie, zoomen, conformatie-analyse, molecular modeling en dynamics, zowel empirisch (MM2) als ab initio (GAMESS), orbitalen visualisatie.
 +
#* ChemFinder: zoeken van moleculaire structuren op het WWW
 +
#* ChemACX: database van commercieel verkrijgbare verbindingen
 +
#* BioDraw: toepassing voor het tekenen, delen en presenteren van biologische processen. Algemene biologische elementen (membranen, DNA, enzymen, receptoren, reactiepijlen, etc) zijn via een template voorradig, anderen kunnen geimporteerd worden.
 +
#* BioAssay: management van data van biologische experimenten. Ontwikkeld voor chemici en biologn die actief zijn in onderzoek naar medicijnen of gen-onderzoek doen. Vooral nuttig voor onderzoeker die in vivo experimenten uitvoeren met complexe modellen door de integratie van chemische en biologische data.
 +
#* BioViz: transformeert de getallen in je database in grafische weergaves op je scherm. Terughalen of zoeken van een set van verbindingen, keuze uit gewenste data, zoals relevante biologische data uit Oracle tabellen, berekende fysische eigenschappen, prijzen in catalogi. BioViz genereert een interactief scherm met scatterplot, histogram of andere nuttige grafische data-weergave.
 +
 
 +
Deze software wordt veelvuldig gebruikt binnen verschillende werkgroepen van de Faculteit NWI en in toenemende mate ook in het onderwijs. Door de gebruiksvriendelijkheid van de software is het ook zeer geschikt voor studenten. '''Iedereen met een e-mail adres eindigend op @ru.nl of @student.ru.nl is gerechtigd de software te downloaden en 3 keer te installeren.'''
 +
 
 +
Om ChemBioOffice te downloaden moet je je eerst online registeren op de website van PerkinElmer:
 +
  https://informatics.perkinelmer.com/sitesubscription/#R (zoek Radboud Universiteit)
 +
Ga daarna naar
 +
https://perkinelmer.flexnetoperations.com/control/prkl/login
 +
en download de software. Een serial number is na inloggen te vinden onder "order History".
  
Om ChemBioOffice te downloaden moet je je eerst online registeren op de website van CambridgeSoft: http://scistore.cambridgesoft.com/register/
 
Ga daarna naar http://scistore.cambridgesoft.com/sitelicense.cfm?sid=89 en download de software. Een serial number wordt vervolgens naar je e-mail adres gestuurd.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 22: Line 33:
  
 
Most important elements of ChemBioOffice:
 
Most important elements of ChemBioOffice:
ChemDraw: drawing of chemical structures (i.a. name-to-structure tool) and biological components, NMR and MS fragmentation prediction, prediction of physical and chemical properties like ClogP and polar surface area, importing of structures based on name.
+
#* ChemDraw: drawing of chemical structures (i.a. name-to-structure tool) and biological components, NMR and MS fragmentation prediction, prediction of physical and chemical properties like ClogP and polar surface area, importing of structures based on name.
Chem3D: 3-D visualisation of molecules, rotation, zooming, conformational analysis, molecular modeling and dynamics, both empiric (MM2) and ab initio (GAMESS), orbital visualisation.
+
#* Chem3D: 3-D visualisation of molecules, rotation, zooming, conformational analysis, molecular modeling and dynamics, both empiric (MM2) and ab initio (GAMESS), orbital visualisation.
ChemFinder: searching of molecular structures on the WWW
+
#* ChemFinder: searching of molecular structures on the WWW
ChemACX: database of commercially available structures
+
#* ChemACX: database of commercially available structures
BioDraw: application for drawing, sharing, and presenting biological pathways. Common pathway elements (membranes, DNA, enzymes, receptors, reaction arrows, etc.) are built in, and other elements may be imported.
+
#* BioDraw: application for drawing, sharing, and presenting biological pathways. Common pathway elements (membranes, DNA, enzymes, receptors, reaction arrows, etc.) are built in, and other elements may be imported.
BioAssay: manages data from biological experiments. Designed for chemists and biologists working on pharmaceutical, drug or gene research and is of particular value for researchers performing in vivo experiments with complex models, with integration of chemical and biological data.
+
#* BioAssay: manages data from biological experiments. Designed for chemists and biologists working on pharmaceutical, drug or gene research and is of particular value for researchers performing in vivo experiments with complex models, with integration of chemical and biological data.
BioViz: transforms the numbers in your database into graphics on your screen. Retrieve or search for a set of compounds, choose the data you want to see, whether it is biological test results in Oracle tables, physical property values calculated automatically or prices in a catalog, and BioViz will generate an interactive window showing a scatterplot, histogram, or other useful data graphic.
+
#* BioViz: transforms the numbers in your database into graphics on your screen. Retrieve or search for a set of compounds, choose the data you want to see, whether it is biological test results in Oracle tables, physical property values calculated automatically or prices in a catalog, and BioViz will generate an interactive window showing a scatterplot, histogram, or other useful data graphic.
 +
 
 +
The software is actively in use in multiple workgroups within the Science Faculty and in increasing amounts also in the curriculum. Because of the user-friendliness and intuitive use of the software it is highly appropriate for student use. '''Everyone with an e-mail account ending in @ru.nl or @student.ru.nl is eligible to download the software and install it 3 times maximum.'''
  
The software is actively in use in multiple workgroups within the Science Faculty and in increasing amounts also in the curriculum. Because of the user-friendliness and intuitive use of the software it is highly appropriate for student use. '''Everyone with an e-mail account ending in science.ru.nl or student.science.ru.nl is eligible to download the software and install it 3 times maximum.'''
+
In order to download ChemBioOffice, registration at the PerkinElmer website is required:
 +
https://informatics.perkinelmer.com/sitesubscription/#R (See Radboud Universiteit)
 +
Then go to:
 +
https://perkinelmer.flexnetoperations.com/control/prkl/login
 +
and download the software. A serial number can be found after login under "order history".
  
In order to download ChemBioOffice, registration at the CambridgeSoft website is required:
 
http://scistore.cambridgesoft.com/register/
 
Then go to http://scistore.cambridgesoft.com/sitelicense.cfm?sid=89 and download the software. A serial number will be sent to your e-mail adress.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 13:52, 5 April 2022

There is a problem with the extension of the license, the supplier has been notified.

The license was supposed to be extended till the end of April while the negotiations for a new license period are still on going. Unfortunately this turns out to be not true. We are waiting for an update form the supplier


ChemBioOffice is a multifunctional software package for searching and drawing of molecular structures, 3-D visualisation and molecular modeling, drawing of biological pathways and management of biological data.

Most important elements of ChemBioOffice:

  • ChemDraw: drawing of chemical structures (i.a. name-to-structure tool) and biological components, NMR and MS fragmentation prediction, prediction of physical and chemical properties like ClogP and polar surface area, importing of structures based on name.
  • Chem3D: 3-D visualisation of molecules, rotation, zooming, conformational analysis, molecular modeling and dynamics, both empiric (MM2) and ab initio (GAMESS), orbital visualisation.
  • ChemFinder: searching of molecular structures on the WWW
  • ChemACX: database of commercially available structures
  • BioDraw: application for drawing, sharing, and presenting biological pathways. Common pathway elements (membranes, DNA, enzymes, receptors, reaction arrows, etc.) are built in, and other elements may be imported.
  • BioAssay: manages data from biological experiments. Designed for chemists and biologists working on pharmaceutical, drug or gene research and is of particular value for researchers performing in vivo experiments with complex models, with integration of chemical and biological data.
  • BioViz: transforms the numbers in your database into graphics on your screen. Retrieve or search for a set of compounds, choose the data you want to see, whether it is biological test results in Oracle tables, physical property values calculated automatically or prices in a catalog, and BioViz will generate an interactive window showing a scatterplot, histogram, or other useful data graphic.

The software is actively in use in multiple workgroups within the Science Faculty and in increasing amounts also in the curriculum. Because of the user-friendliness and intuitive use of the software it is highly appropriate for student use. Everyone with an e-mail account ending in @ru.nl or @student.ru.nl is eligible to download the software and install it 3 times maximum.

In order to download ChemBioOffice, registration at the PerkinElmer website is required:

https://informatics.perkinelmer.com/sitesubscription/#R (See Radboud Universiteit)

Then go to:

https://perkinelmer.flexnetoperations.com/control/prkl/login 

and download the software. A serial number can be found after login under "order history".