Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to: navigation, search
 
([Telefonie][Telephony])
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet bezig met GSM telefonie of uw eigen randapparatuur zoals DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten, maar belangrijke informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
+
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich sinds kort (oktober 2007) ook bezig met GSM telefonie, DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten. Belangrijke informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
  
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft sinds januari 2006 via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen alle afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Dit wordt gedaan door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
+
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI sinds januari 2006 via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Dit wordt gedaan door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
 
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
 
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 13: Line 13:
 
[nl]
 
[nl]
 
* '''Storingen:''' Bel 52666 (b.g.g. 56666) of stuur een email naar: B.Witte@science.ru.nl. Zet in het onderwerp (subject) 'STORING' dan weten wij dat er haast bij is!
 
* '''Storingen:''' Bel 52666 (b.g.g. 56666) of stuur een email naar: B.Witte@science.ru.nl. Zet in het onderwerp (subject) 'STORING' dan weten wij dat er haast bij is!
* De meeste afdelingen beschikken over een '''Telefooncontactpersoon'''. Deze hebben toegang tot de interface Telgids Mutaties. Als uw afdeling nog geen toegang heeft maar dit wel wil gebruiken kunt u contact opnemen met telefoonbeheer.
+
* Alle afdelingen beschikken over een '''Telefooncontactpersoon'''. Deze hebben toegang tot de interface Telgids Mutaties. Als uw afdeling onverhoopt nog geen toegang heeft maar dit wel wil kunt u contact opnemen met telefoonbeheer.
* '''Nieuwe aansluitingen, verhuizingen en het opheffen van aansluitingen''' kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van de afdeling. Deze melden op hun beurt de mutaties bij telefoonbeheer '''onder vermelding van het kostenplaatsnummer!''' Deze werkwijze is gekozen om de afdeling de gelegenheid te geven de kosten te bewaken. <br /><br />FNWI beschikt niet zelf over een telefoonmonteur, deze wordt ingehuurd! Daarom kunnen dit type aanpassingen tot maximaal '''10 werkdagen''' duren (afspraak met VC Networks). Wees dus tijdig met aanvragen.
+
* '''Nieuwe aansluitingen, verhuizingen en het opheffen van aansluitingen''' kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt de mutaties bij telefoonbeheer '''onder vermelding van het kostenplaatsnummer!''' Deze werkwijze is gekozen om de afdeling de gelegenheid te geven de kosten te bewaken. <br /><br />FNWI beschikt niet zelf over een telefoonmonteur, deze wordt ingehuurd! Daarom kunnen dit type aanpassingen tot maximaal '''10 werkdagen''' duren (afspraak met VC Networks). Wees dus tijdig met aanvragen.
  
 
'''Het is absoluut onmogelijk om zelf een telefoontoestel te verhuizen! Dit zal zeker niet werken en u kunt hiermee schade aan de apparatuur veroorzaken.'''
 
'''Het is absoluut onmogelijk om zelf een telefoontoestel te verhuizen! Dit zal zeker niet werken en u kunt hiermee schade aan de apparatuur veroorzaken.'''

Revision as of 15:22, 30 October 2007

Telephony

The C&CZ section Telephony management is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, ACD, Voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections or phones and new connections. C&CZ Telefoonbeheer does not handle GSM telephony or your own peripheral hardware like DECT phones, faxes and answering machines, but important information about GSM/DECT/fax is available.

Pages in category "Telefonie"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.