Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
 
== [Algemeen][Introduction] ==
 
== [Algemeen][Introduction] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|Telefoonbeheer]] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de telefoonlijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet langer bezig met de levering van [http://wiki.science.ru.nl/cncz/GSM_/_FAX_/_DECT GSM/mobiele telefonie, DECT-toestellen en  faxen].
+
De [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ISC ICT-helpdesk] [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl is uw aanspreekpunt voor alle zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben. U kunt denken aan groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen.
[/nl]
 
[en]
 
C&CZ section [[Overcncz_wieiswie_telefonie|Telephony management]] is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections and new connections. C&CZ Telephony management does no longer deal with [http://wiki.science.ru.nl/cncz/GSM_/_FAX_/_DECT mobile telephony, DECT phones and faxes].
 
[/en]
 
 
 
== [Storingen][Disruptions] ==
 
[nl]
 
Storingen kunt u aanmelden via de ISC website of het mailadres ICThelpdesk@ru.nl. Zij zullen zorgen dat de melding op de juiste plek terechtkomt.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Disruptions can be reported through the ISC website or the mail address ICThelpdesk@ru.nl. They will make sure the report will end up in the right place.
+
The [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/  ISC ICT Helpdesk] [[Image:telephone.gif|telephone]]  +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl  
 +
is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.  
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 20: Line 12:
  
 
[nl]
 
[nl]
Het ISC heeft een nieuwe telefooncentrale ingericht op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Hiertoe zijn alle vaste telefoontoestellen op de campus vervangen door een IPT toestel.
+
De RU heeft een telefooncentrale op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Alle vaste telefoontoestellen op de campus zijn door IPT-toestellen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The telephone exchange of the SKU has been replaced. A new telephone exchange based on IP Telephony has been installed. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus are replaced by an IPT device.
+
RU phones are based IP Telephony. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus are IPT devices.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 38: Line 30:
  
 
[nl]
 
[nl]
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Dit is een geschikt moment voor afdelingen om hun telefoniebehoefte te bezien en evt. te herzien. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. Via de FNWI telefoon-contactpersonen van de afdelingen begeleidt C&CZ de afdelingen met de keuze. De migratie naar IPT en de mogelijke instellingen daarbij worden begeleid door C&CZ. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
+
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. FNWI afdelingen hebben een eigen telefooncontactpersoon op de afdeling. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
[/nl]
 
[en]
 
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. This is a suitable moment for departments to review their telephony needs and to reorganize if necessary. On the [http://www.ru.nl/telefonie RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. Through the FNWI telephony contact persons of the various departments, C&CZ will assist the departments with their choice. The migration to IPT and the possible settings are guided by C&CZ. Applications for VWO are handled by the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC] who will also provide support.
 
[/en]
 
 
 
== [Uitrol][Roll Out] ==
 
 
 
[nl]
 
IPT is volledig uitgerold. VWO is als dienst beschikbaar. Abonnementen en toestellen kunnen via het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC] worden aangevraagd. 
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
IPT is rolled out entirely. The VWO service is available. Departments can contact the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC] for subscriptions, devices, and support.
+
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the [http://www.ru.nl/telefonie RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departmens have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC], who will also provide support.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 73: Line 56:
  
 
[nl]
 
[nl]
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of de ISC Website de mutaties bij het ISC. Overigens is het niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerd outlet. Als u een toestel verplaatst zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden.
+
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of de ISC Website de mutaties bij het ISC. Overigens is het niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerde outlet/aansluiting. Als u een toestel verplaatst, zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden.
  
 
Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!
 
Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
New connections , moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department . They can send an e-mail to the ISC or use the ISC website. It's no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the Phone it wil retrieve it's own number and all settings.
+
New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to the ISC or use the ISC website. It's no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings.
 
 
By letting the departments manage their own telephone supbscriptions they can monitor their telecom expenses
 
  
 +
By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 89: Line 70:
 
[nl]
 
[nl]
 
* Uitgebreide [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures en handleidingen]] van de RU Telecomvoorziening kunt u vinden via de website van het ISC: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
 
* Uitgebreide [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures en handleidingen]] van de RU Telecomvoorziening kunt u vinden via de website van het ISC: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
* Zie ook: [[overcncz_wieiswie_netwerk|'''Netwerkbeheer''']]
 
 
 
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
* Detailed [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures and manuals]] are available through the ISC Website: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
 
* Detailed [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures and manuals]] are available through the ISC Website: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
* See also: [[overcncz_wieiswie_netwerk |'' 'Network''']]
 
 
 
 
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 19:01, 26 November 2018

Introduction

The ISC ICT Helpdesk telephone +31 24 36 22222, is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.

IP Telephony (IPT)

RU phones are based IP Telephony. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus are IPT devices.

Vodafone Wireless Office (VWO)

The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.

Choice

VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the RU telephony website extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departmens have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by the ISC, who will also provide support.

Cost

ISC Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs via E-mail.


The phone and mail guides of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.

Changes

New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to the ISC or use the ISC website. It's no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings.

By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.

More information

Pages in category "Telefonie"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.