Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
 
== [Algemeen][Introduction] ==
 
== [Algemeen][Introduction] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de telefoonlijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet langer bezig met de levering van GSM telefonie, DECT toestellen en  faxen.
+
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|Telefoonbeheer]] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de telefoonlijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet langer bezig met de levering van GSM/mobiele telefonie, DECT-toestellen en  faxen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The C&CZ section [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telephony management''']] is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, Voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections and new connections. C&CZ Telefoonbeheer is no longer concerned with the provision of mobile telephony, DECT phones, faxes and answering machines.
+
C&CZ section [[Overcncz_wieiswie_telefonie|Telephony management]] is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections and new connections. C&CZ Telephony management does no longer deal with mobile telephony, DECT phones and faxes.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
== [Storingen][Disruptions] ==
 
== [Storingen][Disruptions] ==
 
[nl]
 
[nl]
Bel 52666 (b.g.g. kunt u ook bellen met C&CZ operations, 56666) of stuur een email naar: B.Witte@science.ru.nl. Zet in het onderwerp (subject) 'STORING', dan weten wij dat er haast bij is.
+
Bel 52666 (b.g.g. kunt u ook bellen met C&CZ operations, 20000) of stuur een email naar: B.Witte@science.ru.nl. Zet in het onderwerp (subject) 'STORING', dan weten wij dat er haast bij is.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Call 52666 (or on no answer call C&CZ operations, 56666) or send a mail to B.Witte@science.ru.nl.  Choose the subject 'Problem', so that we know which mails to address first.
+
Call 52666 (or call C&CZ operations, 20000) or send an e-mail to B.Witte@science.ru.nl.  Choose the subject 'Problem', so that we know which mails to address first.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 22: Line 21:
  
 
[nl]
 
[nl]
De huidige telefooncentrale van de RU is aan vervanging toe. Het UCI heeft een nieuwe telefooncentrale ingericht op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Hiertoe moeten alle vaste telefoontoestellen op de campus vervangen worden door een IPT toestel.
+
De huidige telefooncentrale van de RU is aan vervanging toe. Het ISC heeft een nieuwe telefooncentrale ingericht op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Hiertoe moeten alle vaste telefoontoestellen op de campus vervangen worden door een IPT toestel.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The current telephone exchange of the SKU is to be replaced. A new telephone exchange based on IP Telephony has already been installed. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus will be replaced by an IPT device.
+
The current telephone exchange of the SKU has to be replaced. A new telephone exchange based on IP Telephony has already been installed. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus will be replaced by an IPT device.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 40: Line 39:
  
 
[nl]
 
[nl]
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Dit is een geschikt moment voor afdelingen om hun telefoniebehoefte te bezien en evt. te herzien. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. Via de FNWI telefoon-contactpersonen van de afdelingen begeleidt C&CZ de afdelingen met de keuze. De migratie naar IPT en de mogelijke instellingen daarbij worden begeleid door C&CZ. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via GDI.
+
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Dit is een geschikt moment voor afdelingen om hun telefoniebehoefte te bezien en evt. te herzien. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. Via de FNWI telefoon-contactpersonen van de afdelingen begeleidt C&CZ de afdelingen met de keuze. De migratie naar IPT en de mogelijke instellingen daarbij worden begeleid door C&CZ. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via het [http://www.ru.nl/isc ISC], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location to opt for IPT and/or VWO. This is an suitable moment for departments to review their telephony needs and to reorganize if necessary. On the [http://www.ru.nl/telefonie|RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: cost, functionality, manuals, etc. Through the FNWI telephone contact persons of the various departments, C&CZ will assist the departments with their choice. The migration to IPT and the possible settings are guided by C&CZ. Applications for VWO are handled by GDI who will also provide support.
+
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. This is a suitable moment for departments to review their telephony needs and to reorganize if necessary. On the [http://www.ru.nl/telefonie|RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. Through the FNWI telephony contact persons of the various departments, C&CZ will assist the departments with their choice. The migration to IPT and the possible settings are guided by C&CZ. Applications for VWO are handled by the [http://www.ru.nl/isc ISC] who will also provide support.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 49: Line 48:
  
 
[nl]
 
[nl]
In de week van 18 juni start de proef-uitrol van IPT bij C&CZ. Twee weken daarna, indien er geen onoverkomelijke problemen opduiken, kan de uitrol voor de rest van FNWI van start gaan. Dit zal per afdeling gebeuren en de totale operatie zal enkele maanden in beslag nemen. De dienst VWO is vanaf heden beschikbaar. Abonnementen en toestellen kunnen via GDI, die ook de ondersteuning levert, worden aangevraagd. 
+
IPT wordt tot nu toe nog voorzichtig uitgerold. VWO is als dienst beschikbaar. Abonnementen en toestellen kunnen via GDI, worden aangevraagd. 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In the week of 18 June a pilot rollout of IPT starts at C&CZ. If there are no serious problems, the rollout for the rest of FNWI starts two weeks later. This will be done one department at a time and the entire operation will take several months. The VWO service is now available. Departments can contact GDI for subscriptions, devices, and support.
+
IPT is rolled out sparingly until now. The VWO service is available. Departments can contact the [http://www.ru.nl/sc ISC] for subscriptions, devices, and support.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 60: Line 59:
  
 
[nl]
 
[nl]
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Deze wijzigingen worden mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (initialen, U-nummer etc) automatisch binnen een week doorgegeven aan RBS. Wijzigingen in de telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
+
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Deze wijzigingen worden, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (initialen, personeelsnummer etc.), automatisch binnen een week doorgegeven aan het RU Relatie Beheer Systeem RBS. Wijzigingen in de telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
+
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en RadboudUMC zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
 
C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone guide. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. These changes are transferred to RBS within one week provided certain conditions are met (initials, U number etc.).
+
insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone directory. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. These changes are transferred to RBS within one week, provided certain conditions are met (initials, personnel number, etc.).
The [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud are available online.
+
The [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.
[/en]
 
 
 
=== [Telefooncontactpersonen][Telephony Contact Persons] ===
 
 
 
[nl]
 
Alle afdelingen hebben een telefooncontactpersoon, die toegang heeft tot telmut (Telgids Mutaties). Als uw afdeling onverhoopt nog geen toegang heeft, kunt u [[Contact|contact opnemen met telefoonbeheer]]. Mutaties van persoonsgegevens komen binnen 1 week automatisch in de RU telefoongids (RBS).
 
[/nl]
 
[en]
 
All departments have a telephony contact person, who has access to telmut, the phone directory administration. If your department does not yet have access, please [[Contact|contact telephony management]]. Changes in telmut will propagate within 1 week to the RU directory (RBS).
 
 
[/en]
 
[/en]
  

Revision as of 16:34, 6 March 2014

Introduction

C&CZ section Telephony management is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections and new connections. C&CZ Telephony management does no longer deal with mobile telephony, DECT phones and faxes.

Disruptions

Call 52666 (or call C&CZ operations, 20000) or send an e-mail to Choose the subject 'Problem', so that we know which mails to address first.

New Telephony

IP Telephony (IPT)

The current telephone exchange of the SKU has to be replaced. A new telephone exchange based on IP Telephony has already been installed. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus will be replaced by an IPT device.

Vodafone Wireless Office (VWO)

The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.

Choice

VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. This is a suitable moment for departments to review their telephony needs and to reorganize if necessary. On the telephony website extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. Through the FNWI telephony contact persons of the various departments, C&CZ will assist the departments with their choice. The migration to IPT and the possible settings are guided by C&CZ. Applications for VWO are handled by the ISC who will also provide support.

Roll Out

IPT is rolled out sparingly until now. The VWO service is available. Departments can contact the ISC for subscriptions, devices, and support.

Current situation

Cost

C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone directory. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. These changes are transferred to RBS within one week, provided certain conditions are met (initials, personnel number, etc.). The phone and mail guides of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.

Changes

New connections , moves, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department . They will send an e-mail to telephony management stating:

  • the phone number to move,
  • a financial cost center number,
  • an OUTLET NUMBER of the new location,
  • in the case of a new connection: whether you want an analog or digital telephone.

This method was chosen to let the department guard costs (see "Subscription and call costs" and "Manuals telephone equipment and procedures" below .) FNWI does not have a telephony technician, we hire one. Therefore, this type of adjustments can take up to 10 days time (agreement between ISC and VC Networks, the provider of the service). So please make your requests on time.

It is absolutely impossible to move a phone yourself! This certainly will not work and you can cause damage to the equipment.

More information

  • Detailed procedures and manuals are available with information on conference calls, voicemail, phone directory administration (telmut) and phone manuals.
  • FNWI Telephony contact persons can adjust the guide data at the telmut website, a manual (PDF) is available.
  • Detailed information on calling on campus can also be found at the RU telephony webpage. Who do I talk to when I call the operator? What are those green phones? What can I do with my phone? You can find many answers here!
  • See also: 'Network'

Pages in category "Telefonie"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.