Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich sinds kort (oktober 2007) ook bezig met de levering van GSM telefonie, DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten. Belangrijke informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
+
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich sinds kort (oktober 2007) ook bezig met de levering van GSM telefonie, DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten. Informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
  
 
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Deze wijzigingen worden automatisch binnen een week doorgegeven aan RBS. Wijzigingen in de telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
 
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Deze wijzigingen worden automatisch binnen een week doorgegeven aan RBS. Wijzigingen in de telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
Line 26: Line 26:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[nl]
 
[nl]
* '''Nieuwe aansluitingen, verhuizingen en het opheffen van aansluitingen''' kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt de mutaties bij telefoonbeheer '''onder vermelding van het kostenplaatsnummer!''' Deze werkwijze is gekozen om de afdeling de gelegenheid te geven de kosten te bewaken. <br /><br />FNWI beschikt niet zelf over een telefoonmonteur, deze wordt ingehuurd! Daarom kunnen dit type aanpassingen tot maximaal '''10 werkdagen''' duren (afspraak met VC Networks, de leverancier van de dienst). Wees dus tijdig met aanvragen.
+
* '''Nieuwe aansluitingen, verhuizingen en het opheffen van aansluitingen''' kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt de mutaties bij telefoonbeheer '''onder vermelding van het kostenplaatsnummer, een OUTLETNUMMER van de nieuwe locatie en in het geval van een nieuwe aansluiting of u een analoog of digitaal toestel wilt.''' Deze werkwijze is gekozen om de afdeling de gelegenheid te geven de kosten te bewaken. (zie ook "Abonnement en gesprekskosten" en "Handleidingen telefoonapparatuur en procedures" hieronder.)<br /><br />FNWI beschikt niet zelf over een telefoonmonteur, deze wordt ingehuurd! Daarom kunnen dit type aanpassingen tot maximaal '''10 werkdagen''' duren (afspraak met VC Networks, de leverancier van de dienst). Wees dus tijdig met aanvragen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[nl]
 
[nl]

Revision as of 16:14, 22 January 2009

Telephony

The C&CZ section Telephony management is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, ACD, Voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections or phones and new connections. C&CZ Telefoonbeheer doesn't handle GSM telephony or your own peripheral hardware like DECT phones, faxes and answering machines, but important information about GSM/DECT/fax is available.

C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone guide. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.

  • Problems: Call 52666 (or 56666) or send a mail to

Choose the subject 'Problem', than we know which mails to address first.

Pages in category "Telefonie"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.