Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich sinds kort (oktober 2007) ook bezig met GSM telefonie, DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten. Belangrijke informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
+
De  C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich sinds kort (oktober 2007) ook bezig met de levering van GSM telefonie, DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten. Belangrijke informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
  
 
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Dit wordt gedaan door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
 
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Dit wordt gedaan door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).

Revision as of 10:29, 13 January 2009

Telephony

The C&CZ section Telephony management is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, ACD, Voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections or phones and new connections. C&CZ Telefoonbeheer doesn't handle GSM telephony or your own peripheral hardware like DECT phones, faxes and answering machines, but important information about GSM/DECT/fax is available.

C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone guide. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.

  • Problems: Call 52666 (or 56666) or send a mail to

Choose the subject 'Problem', than we know which mails to address first.

Pages in category "Telefonie"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.