Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(48 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
 
== [Algemeen][Introduction] ==
 
== [Algemeen][Introduction] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de telefoonlijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet langer bezig met de levering van GSM telefonie, DECT toestellen en  faxen.
+
De [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ISC ICT-helpdesk] [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl is uw aanspreekpunt voor alle zaken die met telefonie (spraakcommunicatie) te maken hebben. U kunt denken aan groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen.
[/nl]
 
[en]
 
The C&CZ section [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telephony management''']] is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, Voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections and new connections. C&CZ Telefoonbeheer is no longer concerned with the provision of mobile telephony, DECT phones, faxes and answering machines.
 
[/en]
 
 
 
== [Storingen][Disruptions] ==
 
[nl]
 
Bel 52666 (b.g.g. kunt u ook bellen met C&CZ operations, 56666) of stuur een email naar: B.Witte@science.ru.nl. Zet in het onderwerp (subject) 'STORING', dan weten wij dat er haast bij is.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Call 52666 (or on no answer call C&CZ operations, 56666) or send a mail to B.Witte@science.ru.nl. Choose the subject 'Problem', so that we know which mails to address first.
+
The [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/  ISC ICT Helpdesk] [[Image:telephone.gif|telephone]]  +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl  
 +
is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.  
 
[/en]
 
[/en]
  
== [Nieuwe telefonie][New Telephony] ==
+
== [IP Telefonie (IPT)][IP Telephony (IPT)] ==
 
 
=== [IP Telefonie (IPT)][IP Telephony (IPT)] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
De huidige telefooncentrale van de RU is aan vervanging toe. Het UCI heeft een nieuwe telefooncentrale ingericht op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Hiertoe moeten alle vaste telefoontoestellen op de campus vervangen worden door een IPT toestel.
+
De RU heeft een telefooncentrale op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Alle vaste telefoontoestellen op de campus, op de groene noodtoestellen, DECT telefoons en faxen na, zijn IPT-toestellen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The current telephone exchange of the SKU is to be replaced. A new telephone exchange based on IP Telephony has already been installed. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus will be replaced by an IPT device.
+
RU phones are IP Telephony based. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus, except for the green emergency phones, some DECT phones and some faxes are IPT devices.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Vodafone Wireless Office (VWO)][Vodafone Wireless Office (VWO)] ===
+
== [Vodafone Wireless Office (VWO)][Vodafone Wireless Office (VWO)] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De RU heeft een contract met Vodafone afgesloten voor het gebruik van de Vodafone Wireless Office mobiele bedrijfstelefonie.  
+
De SKU heeft een contract met Vodafone afgesloten voor het gebruik van de Vodafone Wireless Office mobiele bedrijfstelefonie.  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 37: Line 27:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Keuze][Choice] ===
+
== [Keuze][Choice] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Dit is een geschikt moment voor afdelingen om hun telefoniebehoefte te bezien en evt. te herzien. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. Via de FNWI telefoon-contactpersonen van de afdelingen begeleidt C&CZ de afdelingen met de keuze. De migratie naar IPT en de mogelijke instellingen daarbij worden begeleid door C&CZ. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via GDI.
+
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. FNWI afdelingen hebben een eigen telefooncontactpersoon op de afdeling. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location to opt for IPT and/or VWO. This is an suitable moment for departments to review their telephony needs and to reorganize if necessary. On the [http://www.ru.nl/telefonie|RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: cost, functionality, manuals, etc. Through the FNWI telephone contact persons of the various departments, C&CZ will assist the departments with their choice. The migration to IPT and the possible settings are guided by C&CZ. Applications for VWO are handled by GDI who will also provide support.
+
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departments have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC], who will also provide support.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Uitrol][Roll Out] ===
+
== [Doorbelasting][Cost] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
In de week van 18 juni start de proef-uitrol van IPT bij C&CZ. Twee weken daarna, indien er geen onoverkomelijke problemen opduiken, kan de uitrol voor de rest van FNWI van start gaan. Dit zal per afdeling gebeuren en de totale operatie zal enkele maanden in beslag nemen. De dienst VWO is vanaf heden beschikbaar.  Abonnementen en toestellen kunnen via GDI, die ook de ondersteuning levert, worden aangevraagd. 
+
ISC Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen via E-mail inzicht in telefoonkosten.
[/nl]
 
[en]
 
In the week of 18 June a pilot rollout of IPT starts at C&CZ. If there are no serious problems, the rollout for the rest of FNWI starts two weeks later. This will be done one department at a time and the entire operation will take several months. The VWO service is now available. Departments can contact GDI for subscriptions, devices, and support.
 
[/en]
 
  
== [Huidige situatie][Current situation] ==
 
  
=== [Doorbelasting][Cost] ===
+
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en RadboudUMC zijn online te raadplegen.
 +
[/nl]
  
[nl]
 
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Deze wijzigingen worden mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (initialen, U-nummer etc) automatisch binnen een week doorgegeven aan RBS. Wijzigingen in de telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
 
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
+
ISC Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone guide. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. These changes are transferred to RBS within one week provided certain conditions are met (initials, U number etc.).
+
insight in their phone costs via E-mail.
The [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud are available online.
 
[/en]
 
  
=== [Telefooncontactpersonen][Telephony Contact Persons] ===
 
  
[nl]
+
The [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.
Alle afdelingen beschikken over een '''Telefooncontactpersoon'''. Deze hebben toegang tot de interface Telgids Mutaties. Als uw afdeling onverhoopt nog geen toegang heeft maar dit wel wil kunt u contact opnemen met telefoonbeheer. Mutaties van persoonsgegevens komen binnen 1 week automatisch in de RU telefoongids (RBS).
 
[/nl]
 
[en]
 
Not available in English.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Mutaties][Changes] ===
+
== [Mutaties][Changes] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen en het opheffen van aansluitingen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail de mutaties bij telefoonbeheer onder vermelding van:
+
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of via [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ISC ICT-helpdesk] de mutaties bij het ISC. Overigens is het meestal niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerde outlet/aansluiting. Als u een toestel verplaatst, zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden. De groene noodtoestellen, DECT telefoons en faxen vereisen nog wel een tijdige verhuisaanvraag.
  
* het te verhuizen telefoonnummer,
+
Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!
* een kostenplaatsnummer,
+
[/nl]
* een OUTLETNUMMER van de nieuwe locatie en
 
* in het geval van een nieuwe aansluiting: of u een analoog of digitaal toestel wilt.
 
  
Deze werkwijze is gekozen om de afdeling de gelegenheid te geven de kosten te bewaken. (zie ook "Abonnement en gesprekskosten" en "Handleidingen telefoonapparatuur en procedures" hieronder.)<br /><br />FNWI beschikt niet zelf over een telefoonmonteur, deze wordt ingehuurd! Daarom kunnen dit type aanpassingen tot maximaal '''10 werkdagen''' duren (overeenkomst tussen UCI en VC Networks, de leverancier van de dienst). Wees dus tijdig met aanvragen.
+
[en]
 +
New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to the ISC or use [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/ict-helpdesk/ ISC ICT-helpdesk]. For Mitel phones it's for most cases no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings. For (green) Emergency phones, Dect phones and Faxes however a timely request is still neccesary.
  
'''Het is absoluut onmogelijk om zelf een telefoontoestel te verhuizen! Dit zal zeker niet werken en u kunt hiermee schade aan de apparatuur veroorzaken.'''
+
By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.
[/nl]
 
[en]
 
Not available in English.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Meer informatie][More information] ===
+
== [Meer informatie][More information] ==
 
 
 
[nl]
 
[nl]
* Uitgebreide [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures en handleidingen]] zijn beschikbaar over wat telefoonbeheer voor u kan betekenen, telefonisch vergaderen, voicemail, telefoongids mutaties, handleidingen van telefoons en procedures met betrekking tot de vaste telefoons.
+
* Uitgebreide procedures en handleidingen van de RU Telecomvoorziening kunt u vinden via de website van het ISC: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
* FNWI Telefooncontactpersonen kunnen in de [https://telmut.science.ru.nl telmut website] de gidsgegevens aanpassen, hier is ook een [[Media:Gebruikers handleiding Telgids Mutaties.pdf|handleiding (PDF)]] voor.
 
* Uitgebreide informatie over bellen op de campus kunt u ook [http://www.ru.nl/telefonie/ hier nalezen]. Waar spreek ik mee als ik de telefoniste bel? Waar zijn die groene toestellen voor? Wat kan ik met mijn telefoon? U kunt hier heel veel antwoorden vinden!
 
* Zie ook: [[overcncz_wieiswie_netwerk|'''Netwerkbeheer''']]
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Detailed [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures and manuals]] are available with information on what telephony management can do for you, conference calls, voicemail, phone directory administration (telmut) and phone manuals.
+
* Detailed procedures and manuals are available through the ISC Website: [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ RU Telephony Website].
* FNWI Telephony contact persons can adjust the guide data at the [https://telmut.science.ru.nl telmut website], a [[Media: User manual TelBook Mutaties.pdf|manual (PDF)]] is available.
 
* Detailed information on calling on campus can also be found at the [http://www.ru.nl/telefonie/ RU telephony webpage]. Who do I talk to when I call the operator? What are those green phones? What can I do with my phone? You can find many answers here!
 
* See also: [[overcncz_wieiswie_netwerk |'' 'Network''']]
 
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 14:13, 27 November 2018

Introduction

The ISC ICT Helpdesk telephone +31 24 36 22222, is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.

IP Telephony (IPT)

RU phones are IP Telephony based. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus, except for the green emergency phones, some DECT phones and some faxes are IPT devices.

Vodafone Wireless Office (VWO)

The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.

Choice

VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the RU telephony website extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departments have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by the ISC, who will also provide support.

Cost

ISC Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs via E-mail.


The phone and mail guides of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.

Changes

New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to the ISC or use ISC ICT-helpdesk. For Mitel phones it's for most cases no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings. For (green) Emergency phones, Dect phones and Faxes however a timely request is still neccesary.

By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.

More information

Pages in category "Telefonie"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.