Difference between revisions of "Categorie:Studenten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (lang-tags)
 
(60 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
=== [Computer & Communicatiezaken (C&CZ)][Computer & Communication Department (C&CZ)] ===
 
=== [Computer & Communicatiezaken (C&CZ)][Computer & Communication Department (C&CZ)] ===
<nl>
+
[nl]
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is de afdeling van [http://www.ru.nl/fnwi FNWI], waar je terecht kunt met [http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie ICT]-vragen en -problemen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is de afdeling van [http://www.ru.nl/fnwi FNWI], waar je terecht kunt met [http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie ICT]-vragen en -problemen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is the department of the [http://www.ru.nl/science Faculty of Science] that also students should contact when they are dealing with [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IT], specially when this information technology is used for education and/or research.  
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is the department of the [http://www.ru.nl/science Faculty of Science] that also students should contact when they are dealing with [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IT], specially when this information technology is used for education and/or research.  
</en>
+
[/en]
  
 
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
 
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
* Ingangspunt voor [[:Categorie:Storingen|vragen, problemen en reparaties]].
+
* Ingangspunt voor [[Contact|vragen, problemen en reparaties]].
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
* Entry point for [[:Categorie:Storingen|questions, problems and repairs]].
+
* Entry point for [[Contact|questions, problems and repairs]].
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Presentaties voor nieuwe studenten][Presentations for new students] ===
+
=== [ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students] ===
 
[nl]
 
[nl]
Dit zijn de presentaties voor nieuwe studenten die in de eerste week worden gegeven (beide in het Nederlands):
+
Dit zijn presentaties voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week worden gegeven:
* [[Media:FNWI-C&amp;CZ-intro-studenten.pdf|Facultaire ICT faciliteiten]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-studenten-NL-2021.pdf|ICT-faciliteiten voor studenten]] en [[Media:FNWI-CnCZ-intro-scholieren-NL-sep2021.pdf|voor scholieren]]
* [[Media:BB_voorlichting_FNWI_2011-12_Daniel_Wesche.pdf|Blackboard en studentenportal]]
+
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Onderwijs: Brightspace, speciaal voor scholieren]]
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
These are the presentations for new students as given in the first week (both in Dutch):
+
These are the presentations for new students as given in the introduction week:
* [[Media:FNWI-C&amp;CZ-intro-studenten.pdf|Facultary ICT services]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-students-EN-2021.pdf|Faculty of Science IT services]]
* [[Media:BB_voorlichting_FNWI_2011-12_Daniel_Wesche.pdf|Blackboard and the student portal]]
+
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Education: Brightspace, specifically for high school pupils (Dutch only)]]
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 36: Line 36:
 
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 
[nl]
 
[nl]
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [http://student.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor men de URL's van [http://www.ru.nl/kiss/ KISS], [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD], [http://www.studiegids.science.ru.nl/ RU studiegidsen] etc. niet meer hoeft te onthouden.
+
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [https://portal.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor je allerlei URL's etc. niet meer hoeft te onthouden.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
Many RU IT applications can be easily accessed through the [http://student.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize the URL's for [http://www.ru.nl/kiss/ KISS], [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD], [http://www.studiegids.science.ru.nl/  RU prospectuses] etc.
+
Many RU IT applications can be easily accessed through the [https://portal.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize a lot of  URL's.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [E-mail][E-mail] ===
 
=== [E-mail][E-mail] ===
  
<nl>
+
[nl]
* Alle @student.ru.nl mailboxen zijn verhuisd naar de nieuwe RU mail-omgeving [https://share.ru.nl/ Share]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt vanaf augustus 2010 de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend was, wedr de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] was opgenomen. Vanaf eind september wordt die mail doorgestuurd naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
+
* Alle @student.ru.nl mailboxen staan in de RU mail-omgeving [https://mail.ru.nl/ Exchange]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend is, wordt in die gevallen de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] is opgenomen. Eind september wordt dat doorstuur-adres aangepast naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
* All @student.ru.nl mailboxes have been moved tot the new RU mail environment [https://share.ru.nl/ Share]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students was unknown, mail was originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. As of the end of September, mail is forwarded to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
+
* All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment [https://mail.ru.nl/ Exchange]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
</en>
+
[/en]
  
 
=== [Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)][PC's and network (including wireless and VPN)] ===
 
=== [Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)][PC's and network (including wireless and VPN)] ===
  
* [[terminalkamers_|PC [kamers en studielandschap][rooms and study area]]] [met zowel][with] Windows PC's [als][as well as] Linux [werkplekken][workstations].  
+
[nl]
* [Eigen][Own] laptop, [verbonden met het][connected to the] Internet [via het][through the] [[netwerk_draadloos_|[draadloze netwerk][wireless network]]] [of via een UTP-kabel op een inprikpunt][or with a UTP cable in a network outlet].
+
* [[terminalkamers_|PC kamers en studielandschap]] met dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
* [Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten]][If on campus a PC lists the B-Fac domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students]].   
+
* De eigen laptop/tablet/..., verbonden met het Internet via het [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]] of via een UTP-kabel op een inprikpunt.
* [Ook een PC thuis of ergens anders aan het Internet kan als werkplek gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot voorzieningen waar alleen FNWI PC's toegang tot hebben, kan het nodig zijn gebruik te maken van de][Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the] [[Vpn|FNWI VPN-server]].
+
* Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten]
 +
* Ook een PC thuis of ergens anders aan het Internet kan als werkplek gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot voorzieningen waar alleen FNWI PC's toegang tot hebben, kan het nodig zijn gebruik te maken van de [[Vpn|FNWI VPN-server]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* [[terminalkamers_|PC labs and study area]] with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
 +
* Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the [[netwerk_draadloos_|wireless network]] or with a UTP cable in a network outlet.
 +
* If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students].   
 +
* Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the [[Vpn|FNWI VPN-server]].
 +
[/en]
  
 
=== [Software, ook voor thuis][Software, for home use too] ===
 
=== [Software, ook voor thuis][Software, for home use too] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
De [[:Categorie:Software|software pagina]] bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.
 
De [[:Categorie:Software|software pagina]] bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
The [[:Categorie:Software|software page]] contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.  
 
The [[:Categorie:Software|software page]] contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.  
</en>
+
[/en]
  
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy scan] ===
+
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy and scan] ===
  
<nl>
+
[nl]
De FNWI kopieer- en scan-voorzieningen kunnen door iedereen gebruikt worden, voor printen is een Science-login vereist. Scannen is gratis, voor printen wordt betaald via een netwerk-printbudget, voor kopi&euml;ren via een kaart met magneetstrip. Alle informatie over printen, kopi&euml;ren en scannen is te vinden op de links hieronder:
+
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door [http://www.ru.nl/isc het ISC] en gebruiken het systeem [[Peage]]. Het zijn Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
The Science print/copy/scan facilities can be used by anyone, for printing one needs a Science login. Scanning is free, the costs of printing are deducted from a [[hardware_budgetten_|printbudget]], those of copies from a copy card with a magnetic strip. All information about printing, copying and scanning can be found on the links below:
+
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by [http://www.ru.nl/isc the ISC] and use the system [[Peage]]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
</en>
+
[/en]
 
 
*  [[hardware_printers_|Printen]] [en][and] [[hardware_budgetten_|printbudget]].
 
*  [[Copiers|Kopi&euml;ren]].
 
* [[scanners_|Scannen]].
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Het lopende project [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/peage-%28proef%29/ Peage] heeft als doel om printen, kopi&euml;ren en scannen binnen de RU te uniformeren, om te beginnen voor studenten.
+
C&CZ beheert enkele specialiteitenprinters (A0-poster, 3D) die gebruik maken van het [[Printbudget|C&CZ printbudget]] systeem. De [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] maakt afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The current [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/peage-%28proef%29/ Peage] project aims to make printing, copying and scanning uniform on the RU campus, starting with students.
+
C&amp;CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the [[Printbudget|C&CZ printbudget]] system. The [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [Schijfruimte en backups][Network discs and backups] ===
 
=== [Schijfruimte en backups][Network discs and backups] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
C&amp;CZ stelt via het netwerk [[Diskruimte|diskruimte]] ter beschikking, waarvan ook [[Backup|backups]] worden gemaakt. Er is ook een [[Restore_procedure|restore procedure]] voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.
 
C&amp;CZ stelt via het netwerk [[Diskruimte|diskruimte]] ter beschikking, waarvan ook [[Backup|backups]] worden gemaakt. Er is ook een [[Restore_procedure|restore procedure]] voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backups|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
+
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
</en>
+
[/en]
* [nl]Op de <tt>H:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 1 GB data opgeslagen worden. Een campusbrede afspraak is dat deze schijf ook als <tt>U:</tt> beschikbaar is. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>H:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 1 GB of data. A campus agreement is that this disk is also available as <tt>U:</tt>. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
+
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
* [nl]Naast de H:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 50Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the H:-disk maintained pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 50Mb.[/en]
+
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]
  
 
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
 
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
Line 103: Line 107:
 
[nl]
 
[nl]
 
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
 
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
+
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en Radboudumc zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
 
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.
+
faculty, Radboud University and Radboudumc.
 
[/en]
 
[/en]
  

Latest revision as of 15:09, 19 September 2022

Computer & Communication Department (C&CZ)

C&CZ is the department of the Faculty of Science that also students should contact when they are dealing with IT, specially when this information technology is used for education and/or research.

Help and information

IT introduction for new students

These are the presentations for new students as given in the introduction week:

Science loginname and student number

Student portal

Many RU IT applications can be easily accessed through the RU Student portal (in Dutch), which makes it unnecessary to memorize a lot of URL's.

E-mail

  • All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment Exchange. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl Science E-mail is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in Studielink. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the Do It Yourself website.

PC's and network (including wireless and VPN)

  • PC labs and study area with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
  • Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the wireless network or with a UTP cable in a network outlet.
  • If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.
  • Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the FNWI VPN-server.

Software, for home use too

The software page contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.

Print, copy and scan

Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by the ISC and use the system Peage. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

C&CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the C&CZ printbudget system. The A0 poster printer kamerbreed poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.

Network discs and backups

C&CZ provides network discs and regularly makes backups of the data. There is a restore procedure to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.

  • On the U:-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as \\homeserver\loginname. This is the same folder as the Unix home-directory. Use the site DHZ to lookup your homeserver.
  • Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a roaming profile for which a separate quotum holds of 150 Mb.

Telephony and phone/mail/address-directories

Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and Radboudumc.

There is more info on telephony.