Difference between revisions of "Categorie:Studenten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(150 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
=== [Computer & Communicatiezaken (C&CZ)][Computer & Communication Department (C&CZ)] ===
 +
<nl>
 +
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is de afdeling van [http://www.ru.nl/fnwi FNWI], waar je terecht kunt met [http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie ICT]-vragen en -problemen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is the department of the [http://www.ru.nl/science Faculty of Science] that also students should contact when they are dealing with [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IT], specially when this information technology is used for education and/or research.
 +
</en>
 +
 
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
 
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
* Vragen en opmerkingen kunnen altijd gemaild worden naar:<pre>Postmaster@science.ru.nl</pre>
+
* Ingangspunt voor [[Contact|vragen, problemen en reparaties]].
* De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf] site om instellingen voor wachtwoord, mail, vakantie, groepen, ...  te bekijken en aan te passen.
 
* Toegang via [http://horde.science.ru.nl/ Horde] of [http://squirrel.science.ru.nl Squirrel] tot je mailberichten middels het web.
 
* Het [http://www.ru.nl/student/ KISS]systeem de internetdiensten voor studenten.
 
* Het [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD] onderwijs-systeem.
 
* De [http://www.studiegids.science.ru.nl/ studiegids].
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
*Questions and remarks always can be mailed to:<pre>Postmaster@science.ru.nl</pre>
+
* Entry point for [[Contact|questions, problems and repairs]].
* The [http://dhz.science.ru.nl/ Do It Yourself] site to view and change settings of your password, mail, groups, ...
+
[/en]
* Access via [http://horde.science.ru.nl/ Horde] or [http://squirrel.science.ru.nl Squirrel] to your email using the web.
+
 
* The [http://www.ru.nl/student/ KISS]system for internetservices for students.
+
=== [ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students] ===
* The [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD] education-systeem.
+
[nl]
* The [http://www.studiegids.science.ru.nl/  prospectuses] of your cources.
+
Dit zijn presentaties voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week worden gegeven:
 +
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-studenten-NL-2021.pdf|ICT-faciliteiten voor studenten]] en [[Media:FNWI-CnCZ-intro-scholieren-NL-sep2021.pdf|voor scholieren]]
 +
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Onderwijs: Brightspace, speciaal voor scholieren]]
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
These are the presentations for new students as given in the introduction week:
 +
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-students-EN-2021.pdf|Faculty of Science IT services]]
 +
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Education: Brightspace, specifically for high school pupils (Dutch only)]]
 
[/en]
 
[/en]
  
=== Login [en][and] email ===
+
=== [Science loginnaam en studentnummer][Science loginname and student number] ===
 +
 
 +
* Twee logins: [[nieuwe studenten_|[Informatie voor nieuwe studenten en medewerkers][Information for new students and employees]]]
 +
* [De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf] site om instellingen voor de Science login te zien of te wijzigen: wachtwoord, mail (doorsturen, [[email_vakantie|afwezigheidsmelding]], adreslijsten), printbudget, groepen.][The [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself] site to view and change settings of your Science login: password, mail (forward, [[email_vakantie|vacation message]], mail address lists), printbudget, groups, ...]
 +
 
 +
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 +
[nl]
 +
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [https://portal.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor je allerlei URL's etc. niet meer hoeft te onthouden.
 +
[/nl]
  
*  [[studenten_nieuwestudenten_|[Informatie voor nieuwe studenten][Information for new students]]]
+
[en]
* [Een][A] [[studenten_login|[persoonlijke][personal] '''science''' login]], [wat][what] is [dat][that], [wat kun je ermee en wie heeft daar recht op][what can you do with it and who is entitled to have one]?
+
Many RU IT applications can be easily accessed through the [https://portal.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize a lot of  URL's.
* Science email: [[email_spam|spamfiltering]], [[email_antivirus|virusfiltering]], [[email_vakantie|[afwezigheidsmelding][vacation message]]]. [Deze mail kan met][This mail can be read with] [[:Categorie:Email|webmail]] [gelezen worden, maar ook met email-clients als][, but also with email-clients like] Mozilla Thunderbird, Outlook [en][and] Eudora.
+
[/en]
  
=== [Werkplekken][Workstations] ===
+
=== [E-mail][E-mail] ===
  
* [[hardware_terminalkamers_|PC [kamers][rooms]]] [met zowel][with] Windows PC's [als][as well as] Linux [werkplekken][workstations].  
+
<nl>
* [Eigen][Own] laptop, [verbonden met het][connected to the] Internet [via het][through the] [[netwerk_draadloos_|[draadloze netwerk][wireless network]]] [of via een UTP-kabel op een inprikpunt][or with a UTP cable in a network outlet].  
+
* Alle @student.ru.nl mailboxen staan in de RU mail-omgeving [https://mail.ru.nl/ Exchange]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend is, wordt in die gevallen de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] is opgenomen. Eind september wordt dat doorstuur-adres aangepast naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
* [Ook een PC thuis of ergens anders aan het Internet kan als werkplek gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot voorzieningen waar alleen FNWI PC's toegang tot hebben, kan het nodig zijn gebruik te maken van de][Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the] [[Vpn|FNWI VPN-server]].  
+
</nl>
 +
<en>
 +
* All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment [https://mail.ru.nl/ Exchange]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
 +
</en>
  
=== [Inleiding computergebruik][Introduction Computer Usage] ===
+
=== [Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)][PC's and network (including wireless and VPN)] ===
  
* [Inleiding][Introduction] [nl][http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/index.htm computergebruik op de faculteit].[/nl][en] [http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/index.htm computer usage in the Science faculty].[/en]
+
[nl]
 +
* [[terminalkamers_|PC kamers en studielandschap]] met dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
 +
* De eigen laptop/tablet/..., verbonden met het Internet via het [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]] of via een UTP-kabel op een inprikpunt.
 +
* Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten]. 
 +
* Ook een PC thuis of ergens anders aan het Internet kan als werkplek gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot voorzieningen waar alleen FNWI PC's toegang tot hebben, kan het nodig zijn gebruik te maken van de [[Vpn|FNWI VPN-server]].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* [[terminalkamers_|PC labs and study area]] with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
 +
* Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the [[netwerk_draadloos_|wireless network]] or with a UTP cable in a network outlet.
 +
* If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students].  
 +
* Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the [[Vpn|FNWI VPN-server]].
 +
[/en]
  
=== Windows ===
+
=== [Software, ook voor thuis][Software, for home use too] ===
  
* [De][The] [inleiding][introduction] [nl][http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/index.htm computergebruik op de faculteit] [/nl][en] [http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/index.htm computer usage in the Science faculty] [/en][bevat ook een kennismaking met MS-Windows][also contains an introduction to MS-Windows].
+
<nl>
* [Informatie over][Information about] [[software_windows|[beschikbare][available] software]].  
+
De [[:Categorie:Software|software pagina]] bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.
* [Op de <tt>H:</tt>-schijf die op de Windows PC/terminalkamer PC's automatisch aangekoppeld wordt, kan 200MB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\manus\</tt>''$loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. Deze map wordt [[faq_backup_answer1|gebackupt]].][On the <tt>H:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC/terminalroom  PC's, one can store 200 MB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\manus\</tt>''$loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. This folder is being [[Backup|backupped]] automatically.]
+
</nl>
 +
<en>
 +
The [[:Categorie:Software|software page]] contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.  
 +
</en>
  
=== Unix/Linux ===
+
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy and scan] ===
  
* [De][The] [inleiding][introduction] [nl][http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/index.htm computergebruik op de faculteit] [/nl][en] [http://curser.science.ru.nl/content-e/pub_NWI/Inleiding_Computergebruik_1180512141473/index.htm computer usage in the Science faculty] [/en][bevat ook een kennismaking met][ also contains an introduction to] Unix/Linux.
+
[nl]
* Unix [introductie][introduction] [nl][http://www.science.ru.nl/math/onderwijs/cursus.html voor studenten Wiskunde][/nl][en][http://www.science.ru.nl/math/onderwijs/cursus.html for math students][/en].
+
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door [http://www.ru.nl/isc het ISC] en gebruiken het systeem [[Peage]]. Het zijn Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
* Er is ook een (oude, maar nuttige) lijst van [[faq_unix|<veel gestelde vragen><frequently asked questions>]] [over o.a.][about things like] Unix shells and Email.
+
[/nl]
* [Informatie over][Information about] [[Unix|<beschikbare software><available software>]].  
+
[en]
* [Op de][In the] Unix ''home-directory'', <tt>/home/</tt>''$groep/$loginnaam'' [kan][one can store] 200MB data [opgeslagen worden][]. [Op][On] MS-Windows PC's [is die directory beschikbaar als <tt>H:</tt>-schijf][this directory is available as the <tt>H:</tt>-disk]. [Deze directory wordt][This directory is] [[Backup|<gebackupt><backupped>]].
+
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by [http://www.ru.nl/isc the ISC] and use the system [[Peage]]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
 +
[/en]
  
=== Backups ===
+
[nl]
 +
C&CZ beheert enkele specialiteitenprinters (A0-poster, 3D) die gebruik maken van het [[Printbudget|C&CZ printbudget]] systeem. De [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] maakt afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
C&amp;CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the [[Printbudget|C&CZ printbudget]] system. The [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.
 +
[/en]
  
[Wanneer en met welke frequentie worden er][When and how often are] [[Backup|backups]] [gemaakt van de data op de door C&amp;CZ beheerde systemen][made of the data on C&amp;CZ managed computers]?
+
=== [Schijfruimte en backups][Network discs and backups] ===
* [Ik ben een bestand kwijt. Waar moet ik zijn voor een][I lost a file. How can I submit a] [[faq_backup_restore|restore <aanvraag><request>]]?
 
  
=== [Randapparatuur][Peripheral hardware] ===
+
<nl>
 +
C&amp;CZ stelt via het netwerk [[Diskruimte|diskruimte]] ter beschikking, waarvan ook [[Backup|backups]] worden gemaakt. Er is ook een [[Restore_procedure|restore procedure]] voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.
 +
</en>
 +
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
 +
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]
  
*  [[hardware_printers_|Printers]] [en][and] [[hardware_budgetten_|printbudget]].
+
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
* [[hardware_scanners_|Scanners]].
 
* [[hardware_cdrecorder_|CD-recorders]].
 
  
=== [Overige][Other things] ===
+
[nl]
 +
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
 +
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en Radboudumc zijn online te raadplegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
 +
faculty, Radboud University and Radboudumc.
 +
[/en]
  
[Informatie over][Information about] [[FAQ|<schijfruimte><disk quota>]].  
+
[nl]
* [[telefonie_telgids_|<Telefoon en emailgids van de B-faculteit><Phone and Email directory of the Science Faculty>.]]  
+
Alles over telefonie is te vinden op de [[:Categorie:Telefonie|telefonie pagina]].
* [[internet_studenten|World Wide Web <door en voor studenten><by and for students>.]]  
+
[/nl]
* [Voor welke][For which] [[:Categorie:Software|software]] [kan ik bij C&amp;CZ terecht][can I contact C&amp;CZ]?
+
[en]
 +
There is [[:Categorie:Telefonie|more info on telephony]].
 +
[/en]

Latest revision as of 16:39, 3 September 2021

Computer & Communication Department (C&CZ)

C&CZ is the department of the Faculty of Science that also students should contact when they are dealing with IT, specially when this information technology is used for education and/or research.

Help and information

IT introduction for new students

These are the presentations for new students as given in the introduction week:

Science loginname and student number

Student portal

Many RU IT applications can be easily accessed through the RU Student portal (in Dutch), which makes it unnecessary to memorize a lot of URL's.

E-mail

  • All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment Exchange. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl Science E-mail is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in Studielink. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the Do It Yourself website.

PC's and network (including wireless and VPN)

  • PC labs and study area with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
  • Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the wireless network or with a UTP cable in a network outlet.
  • If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.
  • Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the FNWI VPN-server.

Software, for home use too

The software page contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.

Print, copy and scan

Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by the ISC and use the system Peage. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

C&CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the C&CZ printbudget system. The A0 poster printer kamerbreed poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.

Network discs and backups

C&CZ provides network discs and regularly makes backups of the data. There is a restore procedure to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.

  • On the U:-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as \\homeserver\loginname. This is the same folder as the Unix home-directory. Use the site DHZ to lookup your homeserver.
  • Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a roaming profile for which a separate quotum holds of 150 Mb.

Telephony and phone/mail/address-directories

Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and Radboudumc.

There is more info on telephony.