Difference between revisions of "Categorie:Studenten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (lang-tags)
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
=== [Computer & Communicatiezaken (C&CZ)][Computer & Communication Department (C&CZ)] ===
 
=== [Computer & Communicatiezaken (C&CZ)][Computer & Communication Department (C&CZ)] ===
<nl>
+
[nl]
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is de afdeling van [http://www.ru.nl/fnwi FNWI], waar je terecht kunt met [http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie ICT]-vragen en -problemen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is de afdeling van [http://www.ru.nl/fnwi FNWI], waar je terecht kunt met [http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie ICT]-vragen en -problemen op het terrein van onderwijs en onderzoek.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is the department of the [http://www.ru.nl/science Faculty of Science] that also students should contact when they are dealing with [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IT], specially when this information technology is used for education and/or research.  
 
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is the department of the [http://www.ru.nl/science Faculty of Science] that also students should contact when they are dealing with [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IT], specially when this information technology is used for education and/or research.  
</en>
+
[/en]
  
 
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
 
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
Line 20: Line 20:
 
[nl]
 
[nl]
 
Dit zijn presentaties voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week worden gegeven:
 
Dit zijn presentaties voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week worden gegeven:
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-studenten-NL-2020.pdf|ICT-faciliteiten voor studenten]] en [[Media:FNWI-CnCZ-intro-scholieren-NL-sep2021.pdf|voor scholieren]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-studenten-NL-2021.pdf|ICT-faciliteiten voor studenten]] en [[Media:FNWI-CnCZ-intro-scholieren-NL-sep2021.pdf|voor scholieren]]
* [[Media:Brightspace_introduction_sep2020.pdf|Onderwijs: Brightspace, speciaal voor scholieren]]
+
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Onderwijs: Brightspace, speciaal voor scholieren]]
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
These are the presentations for new students as given in the introduction week:
 
These are the presentations for new students as given in the introduction week:
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-students-EN-2020.pdf|Faculty of Science IT services]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-students-EN-2021.pdf|Faculty of Science IT services]]
* [[Media:Brightspace_introduction_sep2020.pdf|Education: Brightspace, specifically for high school pupils]]
+
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Education: Brightspace, specifically for high school pupils (Dutch only)]]
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 45: Line 45:
 
=== [E-mail][E-mail] ===
 
=== [E-mail][E-mail] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
* Alle @student.ru.nl mailboxen staan in de RU mail-omgeving [https://mail.ru.nl/ Exchange]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend is, wordt in die gevallen de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] is opgenomen. Eind september wordt dat doorstuur-adres aangepast naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
 
* Alle @student.ru.nl mailboxen staan in de RU mail-omgeving [https://mail.ru.nl/ Exchange]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend is, wordt in die gevallen de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] is opgenomen. Eind september wordt dat doorstuur-adres aangepast naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
* All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment [https://mail.ru.nl/ Exchange]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
 
* All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment [https://mail.ru.nl/ Exchange]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
</en>
+
[/en]
  
 
=== [Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)][PC's and network (including wireless and VPN)] ===
 
=== [Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)][PC's and network (including wireless and VPN)] ===
Line 69: Line 69:
 
=== [Software, ook voor thuis][Software, for home use too] ===
 
=== [Software, ook voor thuis][Software, for home use too] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
De [[:Categorie:Software|software pagina]] bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.
 
De [[:Categorie:Software|software pagina]] bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
The [[:Categorie:Software|software page]] contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.  
 
The [[:Categorie:Software|software page]] contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.  
</en>
+
[/en]
  
 
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy and scan] ===
 
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy and scan] ===
Line 94: Line 94:
 
=== [Schijfruimte en backups][Network discs and backups] ===
 
=== [Schijfruimte en backups][Network discs and backups] ===
  
<nl>
+
[nl]
 
C&amp;CZ stelt via het netwerk [[Diskruimte|diskruimte]] ter beschikking, waarvan ook [[Backup|backups]] worden gemaakt. Er is ook een [[Restore_procedure|restore procedure]] voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.
 
C&amp;CZ stelt via het netwerk [[Diskruimte|diskruimte]] ter beschikking, waarvan ook [[Backup|backups]] worden gemaakt. Er is ook een [[Restore_procedure|restore procedure]] voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
 
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
 
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
</en>
+
[/en]
 
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
 
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
 
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]
 
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]

Latest revision as of 15:09, 19 September 2022

Computer & Communication Department (C&CZ)

C&CZ is the department of the Faculty of Science that also students should contact when they are dealing with IT, specially when this information technology is used for education and/or research.

Help and information

IT introduction for new students

These are the presentations for new students as given in the introduction week:

Science loginname and student number

Student portal

Many RU IT applications can be easily accessed through the RU Student portal (in Dutch), which makes it unnecessary to memorize a lot of URL's.

E-mail

  • All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment Exchange. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl Science E-mail is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in Studielink. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the Do It Yourself website.

PC's and network (including wireless and VPN)

  • PC labs and study area with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
  • Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the wireless network or with a UTP cable in a network outlet.
  • If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.
  • Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the FNWI VPN-server.

Software, for home use too

The software page contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.

Print, copy and scan

Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by the ISC and use the system Peage. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

C&CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the C&CZ printbudget system. The A0 poster printer kamerbreed poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.

Network discs and backups

C&CZ provides network discs and regularly makes backups of the data. There is a restore procedure to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.

  • On the U:-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as \\homeserver\loginname. This is the same folder as the Unix home-directory. Use the site DHZ to lookup your homeserver.
  • Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a roaming profile for which a separate quotum holds of 150 Mb.

Telephony and phone/mail/address-directories

Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and Radboudumc.

There is more info on telephony.