Difference between revisions of "Categorie:Studenten"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Studentenportal][Student portal])
m ([ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students])
 
(32 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 10: Line 10:
  
 
[nl]
 
[nl]
* Ingangspunt voor [[:Categorie:Storingen|vragen, problemen en reparaties]].
+
* Ingangspunt voor [[Contact|vragen, problemen en reparaties]].
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
* Entry point for [[:Categorie:Storingen|questions, problems and repairs]].
+
* Entry point for [[Contact|questions, problems and repairs]].
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students] ===
 
=== [ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students] ===
 
[nl]
 
[nl]
Dit is de presentatie voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week wordt gegeven:
+
Dit zijn presentaties voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week worden gegeven:
* [[Media:FNWI-C&CZ-intro-studenten-NL-2016.pdf|Facultaire ICT-faciliteiten]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-studenten-NL-2021.pdf|ICT-faciliteiten voor studenten]] en [[Media:FNWI-CnCZ-intro-scholieren-NL-sep2021.pdf|voor scholieren]]
* [[Media:FNWI-ICT-intro-studenten-NL-2016.pdf|Algemene Universitaire ICT-faciliteiten]]
+
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Onderwijs: Brightspace, speciaal voor scholieren]]
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
This is the presentation for new students as given in the introduction week:
+
These are the presentations for new students as given in the introduction week:
* [[Media:FNWI-C&CZ-intro-students-EN-2016.pdf|Faculty of Science IT services]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-students-EN-2021.pdf|Faculty of Science IT services]]
* [[Media:FNWI-ICT-intro-studenten-EN-2016.pdf|General University IT services]]
+
* [[Media:Brightspace_introductie_sep2021.pdf|Education: Brightspace, specifically for high school pupils (Dutch only)]]
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 36: Line 36:
 
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 
[nl]
 
[nl]
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [https://portal.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor men de URL's van [https://sis.ru.nl/ Osiris], [https://blackboard.ru.nl/ BLACKBOARD], [http://www.studiegids.science.ru.nl/ RU studiegidsen] etc. niet meer hoeft te onthouden.
+
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [https://portal.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor je allerlei URL's etc. niet meer hoeft te onthouden.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
Many RU IT applications can be easily accessed through the [https://portal.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize the URL's for [https://sis.ru.nl/ Osiris], [https://blackboard.ru.nl/ BLACKBOARD], [http://www.studiegids.science.ru.nl/  RU prospectuses] etc.
+
Many RU IT applications can be easily accessed through the [https://portal.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize a lot of  URL's.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 76: Line 76:
 
</en>
 
</en>
  
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy scan] ===
+
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy and scan] ===
  
<nl>
+
[nl]
De FNWI kopieer- en scan-voorzieningen kunnen door iedereen gebruikt worden, voor printen is een Science-login vereist. Scannen is gratis, voor printen wordt betaald via een netwerk-printbudget, voor kopi&euml;ren (afgeschermd met een pincode) betaalt de faculteit. Alle informatie over printen, kopi&euml;ren en scannen is te vinden op de links hieronder:
+
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door [http://www.ru.nl/isc het ISC] en gebruiken het systeem [[Peage]]. Het zijn Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
The Science print/copy/scan facilities can be used by anyone, for printing one needs a Science login. Scanning is free, the costs of printing are deducted from a [[hardware_budgetten_|printbudget]], those of copies (shielded with a pin code) are paid by the faculty. All information about printing, copying and scanning can be found on the links below:
+
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by [http://www.ru.nl/isc the ISC] and use the system [[Peage]]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
</en>
+
[/en]
 
 
*  [[hardware_printers_|Printen]] [en][and] [[hardware_budgetten_|printbudget]].
 
*  [[Copiers|Kopi&euml;ren]].
 
* [[scanners_|Scannen]].
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Het lopende project [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen-studenten/printen-campus/ Peage] heeft als doel om printen, kopi&euml;ren en scannen binnen de RU te uniformeren, om te beginnen voor studenten.
+
C&CZ beheert enkele specialiteitenprinters (A0-poster, 3D) die gebruik maken van het [[Printbudget|C&CZ printbudget]] systeem. De [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] maakt afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The current [http://www.ru.nl/facilitairbedrijf/printen/printen-studenten/printen-campus/ Peage] project aims to make printing, copying and scanning uniform on the RU campus, starting with students.
+
C&amp;CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the [[Printbudget|C&CZ printbudget]] system. The [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 102: Line 98:
 
</nl>
 
</nl>
 
<en>
 
<en>
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backups|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
+
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
 
</en>
 
</en>
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 2 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 2 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
+
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk maintained pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]
+
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]
  
 
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
 
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
Line 111: Line 107:
 
[nl]
 
[nl]
 
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
 
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
+
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en Radboudumc zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
 
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.
+
faculty, Radboud University and Radboudumc.
 
[/en]
 
[/en]
  

Latest revision as of 16:39, 3 September 2021

Computer & Communication Department (C&CZ)

C&CZ is the department of the Faculty of Science that also students should contact when they are dealing with IT, specially when this information technology is used for education and/or research.

Help and information

IT introduction for new students

These are the presentations for new students as given in the introduction week:

Science loginname and student number

Student portal

Many RU IT applications can be easily accessed through the RU Student portal (in Dutch), which makes it unnecessary to memorize a lot of URL's.

E-mail

  • All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment Exchange. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl Science E-mail is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in Studielink. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the Do It Yourself website.

PC's and network (including wireless and VPN)

  • PC labs and study area with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
  • Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the wireless network or with a UTP cable in a network outlet.
  • If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.
  • Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the FNWI VPN-server.

Software, for home use too

The software page contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.

Print, copy and scan

Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by the ISC and use the system Peage. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

C&CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the C&CZ printbudget system. The A0 poster printer kamerbreed poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.

Network discs and backups

C&CZ provides network discs and regularly makes backups of the data. There is a restore procedure to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.

  • On the U:-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as \\homeserver\loginname. This is the same folder as the Unix home-directory. Use the site DHZ to lookup your homeserver.
  • Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a roaming profile for which a separate quotum holds of 150 Mb.

Telephony and phone/mail/address-directories

Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and Radboudumc.

There is more info on telephony.