Categorie:Studenten: verschil tussen versies

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken
([ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students])
([ICT introductie voor nieuwe studenten][IT introduction for new students])
 
(32 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 20: Regel 20:
 
[nl]
 
[nl]
 
Dit is de presentatie voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week wordt gegeven:
 
Dit is de presentatie voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week wordt gegeven:
* [[Media:FNWI-C&CZ-intro-studenten-NL.pdf|Facultaire ICT-faciliteiten]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-studenten-NL-2018.pdf|Facultaire ICT-faciliteiten]]
* [[Media:FNWI-ICT-intro-studenten-NL-2014.pdf|Algemene Universitaire ICT-faciliteiten]]
+
* [[Media:FNWI-ICT-intro-studenten-NL-2018_v4.pdf|Algemene Universitaire ICT-faciliteiten]]
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
This is the presentation for new students as given in the introduction week:
 
This is the presentation for new students as given in the introduction week:
* [[Media:FNWI-C&CZ-intro-studenten-EN.pdf|Faculty of Science IT services]]
+
* [[Media:FNWI-CnCZ-intro-students-EN-2018.pdf|Faculty of Science IT services]]
* [[Media:FNWI-ICT-intro-studenten-EN-2014.pdf|General University IT services]]
+
* [[Media:FNWI-ICT-intro-studenten-EN-2018_v4.pdf|General University IT services]]
 
[/en]
 
[/en]
  
Regel 36: Regel 36:
 
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 
=== [Studentenportal][Student portal] ===
 
[nl]
 
[nl]
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [http://student.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor men de URL's van [http://www.ru.nl/kiss/ KISS], [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD], [http://www.studiegids.science.ru.nl/ RU studiegidsen] etc. niet meer hoeft te onthouden.
+
Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de [https://portal.ru.nl RU Studentenportal] eenvoudig benaderd worden, waardoor je allerlei URL's etc. niet meer hoeft te onthouden.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
Many RU IT applications can be easily accessed through the [http://student.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize the URL's for [http://www.ru.nl/kiss/ KISS], [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD], [http://www.studiegids.science.ru.nl/  RU prospectuses] etc.
+
Many RU IT applications can be easily accessed through the [https://portal.ru.nl RU Student portal (in Dutch)], which makes it unnecessary to memorize a lot of  URL's.
 
[/en]
 
[/en]
  
Regel 46: Regel 46:
  
 
<nl>
 
<nl>
* Alle @student.ru.nl mailboxen zijn verhuisd naar de nieuwe RU mail-omgeving [https://share.ru.nl/ Share]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt vanaf augustus 2010 de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend was, werd de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] was opgenomen. Vanaf eind september wordt die mail doorgestuurd naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
+
* Alle @student.ru.nl mailboxen staan in de RU mail-omgeving [https://mail.ru.nl/ Exchange]. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt de @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend is, wordt in die gevallen de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in [http://www.studielink.nl Studielink] is opgenomen. Eind september wordt dat doorstuur-adres aangepast naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de [[Dhz|Doe Het Zelf]] website.
 
</nl>
 
</nl>
 
<en>
 
<en>
* All @student.ru.nl mailboxes have been moved tot the new RU mail environment [https://share.ru.nl/ Share]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students was unknown, mail was originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. As of the end of September, mail is forwarded to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
+
* All @student.ru.nl mailboxes live in the RU mail environment [https://mail.ru.nl/ Exchange]. For new students of the Faculty of Science, mail sent to @student.science.ru.nl [[:Categorie:Email|Science E-mail]] is automatically forwarded, because we do not want to bother new students with a faculty mailbox next to the university mailbox. Because the @student.ru.nl address of a lot of students is unknown at the start of the study, mail is in that case originally forwarded to the mail address that was registered in [http://www.studielink.nl Studielink]. At the end of September the forward is changed to the @student.ru.nl address. If one wants to receive this mail at a different address, one should visit the [[Dhz|Do It Yourself]] website.  
 
</en>
 
</en>
  
Regel 55: Regel 55:
  
 
[nl]
 
[nl]
* [[terminalkamers_|PC kamers en studielandschap]] met dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's. Deze onderwijs-PC's zullen worden overgenomen door [[GDI]].
+
* [[terminalkamers_|PC kamers en studielandschap]] met dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
 
* De eigen laptop/tablet/..., verbonden met het Internet via het [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]] of via een UTP-kabel op een inprikpunt.
 
* De eigen laptop/tablet/..., verbonden met het Internet via het [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]] of via een UTP-kabel op een inprikpunt.
 
* Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten].   
 
* Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten].   
Regel 61: Regel 61:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* [[terminalkamers_|PC rooms and study area]] with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.  
+
* [[terminalkamers_|PC labs and study area]] with dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.  
 
* Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the [[netwerk_draadloos_|wireless network]] or with a UTP cable in a network outlet.
 
* Your own laptop/tablet/..., connected to the Internet through the [[netwerk_draadloos_|wireless network]] or with a UTP cable in a network outlet.
 
* If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students].   
 
* If on campus a PC lists B-FAC as a possible login domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students].   
Regel 76: Regel 76:
 
</en>
 
</en>
  
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy scan] ===
+
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy and scan] ===
  
<nl>
+
[nl]
De FNWI kopieer- en scan-voorzieningen kunnen door iedereen gebruikt worden, voor printen is een Science-login vereist. Scannen is gratis, voor printen wordt betaald via een netwerk-printbudget, voor kopi&euml;ren via een kaart met magneetstrip. Alle informatie over printen, kopi&euml;ren en scannen is te vinden op de links hieronder:
+
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door [http://www.ru.nl/isc het ISC] en gebruiken het systeem [[Peage]]. Het zijn Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
</nl>
+
[/nl]
<en>
+
[en]
The Science print/copy/scan facilities can be used by anyone, for printing one needs a Science login. Scanning is free, the costs of printing are deducted from a [[hardware_budgetten_|printbudget]], those of copies from a copy card with a magnetic strip. All information about printing, copying and scanning can be found on the links below:
+
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by [http://www.ru.nl/isc the ISC] and use the system [[Peage]]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
</en>
+
[/en]
 
 
*  [[hardware_printers_|Printen]] [en][and] [[hardware_budgetten_|printbudget]].
 
*  [[Copiers|Kopi&euml;ren]].
 
* [[scanners_|Scannen]].
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Het lopende project [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/peage-%28proef%29/ Peage] heeft als doel om printen, kopi&euml;ren en scannen binnen de RU te uniformeren, om te beginnen voor studenten.
+
C&CZ beheert enkele specialiteitenprinters (A0-poster, 3D) die gebruik maken van het [[Printbudget|C&CZ printbudget]] systeem. De [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] maakt afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The current [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/peage-%28proef%29/ Peage] project aims to make printing, copying and scanning uniform on the RU campus, starting with students.
+
C&amp;CZ has a few specialty printers (A0 poster, 3D), that use the [[Printbudget|C&CZ printbudget]] system. The [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] poster printer prints posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper.
 
[/en]
 
[/en]
  
Regel 102: Regel 98:
 
</nl>
 
</nl>
 
<en>
 
<en>
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backups|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
+
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.  
 
</en>
 
</en>
* [nl]Op de <tt>H:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 1 GB data opgeslagen worden. Een campusbrede afspraak is dat deze schijf ook als <tt>U:</tt> beschikbaar is. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>H:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 1 GB of data. A campus agreement is that this disk is also available as <tt>U:</tt>. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
+
* [nl]Op de <tt>U:</tt>-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginnaam''. Dit is dezelfde map als de Unix ''home-directory''. De ''homeserver'' kan men opzoeken op de [http://dhz.science.ru.nl DHZ] site.[/nl][en]On the <tt>U:</tt>-disk that is attached automatically on the Windows PC's in computer labs, one can store 5 GB of data. Other PCs can attach this disk as <tt>\\</tt>''homeserver''<tt>\</tt>''loginname''. This is the same folder as the Unix ''home-directory''. Use the site [http://dhz.science.ru.nl DHZ] to lookup your homeserver.[/en]
* [nl]Naast de H:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 50Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the H:-disk maintained pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 50Mb.[/en]
+
* [nl]Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met [[Network profile|netwerkprofielen]] gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.[/nl][en]Apart from the U:-disk C&CZ-managed pc's also use a [[Network profile|roaming profile]] for which a separate quotum holds of 150 Mb.[/en]
  
 
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
 
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
Regel 111: Regel 107:
 
[nl]
 
[nl]
 
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
 
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
+
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en Radboudumc zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
 
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.
+
faculty, Radboud University and Radboudumc.
 
[/en]
 
[/en]
  

Huidige versie van 3 sep 2018 om 18:31

Computer & Communicatiezaken (C&CZ)

C&CZ is de afdeling van FNWI, waar je terecht kunt met ICT-vragen en -problemen op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Hulp en informatie

ICT introductie voor nieuwe studenten

Dit is de presentatie voor nieuwe studenten zoals die in de introductie-week wordt gegeven:

Science loginnaam en studentnummer

Studentenportal

Allerlei RU ICT toepassingen kunnen via de RU Studentenportal eenvoudig benaderd worden, waardoor je allerlei URL's etc. niet meer hoeft te onthouden.

E-mail

  • Alle @student.ru.nl mailboxen staan in de RU mail-omgeving Exchange. Voor nieuwe FNWI-studenten wordt de @student.science.ru.nl Science E-mail automatisch doorgestuurd, om te voorkomen dat nieuwe studenten een facultaire mailbox krijgen naast de universitaire mailbox. Omdat in het begin van het studiejaar het @student.ru.nl-adres van veel studenten nog niet bekend is, wordt in die gevallen de mail eerst doorgestuurd naar het mail-adres dat in Studielink is opgenomen. Eind september wordt dat doorstuur-adres aangepast naar het @student.ru.nl-adres. Wanneer men de mail ergens anders naar wil doorsturen, dan kan dat via de Doe Het Zelf website.

Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)

  • PC kamers en studielandschap met dual-boot Windows / Linux (Ubuntu) PC's.
  • De eigen laptop/tablet/..., verbonden met het Internet via het draadloze netwerk of via een UTP-kabel op een inprikpunt.
  • Als op de campus op een PC het domein B-Fac beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de PC's voor alle RU-studenten.
  • Ook een PC thuis of ergens anders aan het Internet kan als werkplek gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot voorzieningen waar alleen FNWI PC's toegang tot hebben, kan het nodig zijn gebruik te maken van de FNWI VPN-server.

Software, ook voor thuis

De software pagina bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.

Printen, kopiëren en scannen

In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door het ISC en gebruiken het systeem Peage. Het zijn Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.

C&CZ beheert enkele specialiteitenprinters (A0-poster, 3D) die gebruik maken van het C&CZ printbudget systeem. De A0 posterprinter kamerbreed maakt afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier.

Schijfruimte en backups

C&CZ stelt via het netwerk diskruimte ter beschikking, waarvan ook backups worden gemaakt. Er is ook een restore procedure voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.

  • Op de U:-schijf die op de Windows PC's in computerkamers automatisch aangekoppeld wordt, kan 5 GB data opgeslagen worden. Op andere PC's kan die schijf aangekoppeld worden als \\homeserver\loginnaam. Dit is dezelfde map als de Unix home-directory. De homeserver kan men opzoeken op de DHZ site.
  • Naast de U:-schijf wordt er op beheerde werkplekken ook met netwerkprofielen gewerkt waar een apart quotum van 150 Mb voor geldt.

Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen

Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult. Telefoon- en emailgidsen van FNWI, RU en Radboudumc zijn online te raadplegen.

Alles over telefonie is te vinden op de telefonie pagina.