Difference between revisions of "Categorie:Storingen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
<hr>
 
<hr>
<nl>
 
Het standaard ingangspunt voor vragen, storingen en [[Reparaties|Reparaties]] is de Helpdesk. De helpdesk kan bereikt worden via telefoon, web en mail:
 
* Telefoon: dringende vragen of storingen: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 56666
 
* Web: [https://helpdesk.science.ru.nl/ helpdesk website van C&CZ/GDI], inloggen met RU-personeels- of -studentnummer en wachtwoord horend bij RU-account
 
* Mail: [mailto:helpdesk-ticket@science.ru.nl Helpdesk-ticket]
 
* IRL: HG03.055, Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ  Nijmegen
 
  
Indien men weet dat de storing te maken heeft met Science servers of het betreft een groep werkplekken, bv geinstalleerde software, dan kan men ook direct Postmaster benaderen:
 
* Dringende vragen of storingen: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53535
 
* Mail: [mailto:postmaster@science.ru.nl Postmaster]
 
* IRL:  HG03.055, Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen
 
 
Voor speciale wensen: [[studenten_login_|de contactpersoon van de studierichting]] of afdeling. Als je de Science login nog even wil aanhouden, terwijl je hier niet meer werkt of studeert, zal C&amp;CZ dit alleen doen op verzoek van de [[studenten_login_|contactpersoon van je studierichting]] of afdeling.
 
 
Studenten:
 
* Met vragen over het RU-account (vroeger KISS geheten) en het student.ru.nl email adres kun je terecht bij de [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/balie Studentenzaken].
 
</nl>
 
 
[en]
 
The standard entry point for questions, problems and [[Reparaties|Repairs]] is the Helpdesk. The helpdesk can be reached by phone, web and mail:
 
* Phone: urgent questions or problems: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 56666
 
* Web: [https://helpdesk.science.ru.nl/ C&CZ/GDI helpdesk website], log in with RU personnel or student number and password for the RU-account.
 
* Mail: [mailto:helpdesk-ticket@science.ru.nl Helpdesk-ticket]
 
 
If one knows that the problem has to do with Science servers or deals with a group of pc's, e.g. installed software, then one can also directly contact Postmaster:
 
* Urgent questions or problems: [[Image:telephone.gif|telefoon]] 53535
 
* Mail: [mailto:postmaster@science.ru.nl Postmaster]
 
 
For special request: [[studenten_login_|the contact person of your study]] or department. If e.g. you want to keep your Science account for some time, while you do not work or study at Radboud University, C&amp;CZ  will only do this after a request from the [[studenten_login_|the contact person of your study]] or department.
 
 
Students:
 
* With questions about the RU-account (formerly called KISS) and the student.ru.nl email address, please visit the [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;ItmIdt=18580&amp;SitIdt=190&amp;VarIdt=158 helpdesk/front office Student Affairs].
 
[/en]
 
  
 
[nl]Voor het snel ge&iuml;nformeerd worden over storingen kan men zich abonneren op de [/nl]
 
[nl]Voor het snel ge&iuml;nformeerd worden over storingen kan men zich abonneren op de [/nl]

Revision as of 19:30, 19 January 2011

Current service interruptions

Saturday May 14 adjacent buildings (Mercator, Proeftuin, Logistiek) 5 minutes without network

 Begin     : 2022-05-14 09:00
 End      : 2022-05-14 10:00
 Affected   : all network oulets in Mercator, Proeftuin and Logistiek Centrum will be down for max. 5 minutes

RU/ILS network management will switch to new hardware. This will lead to a network interruption of at most 5 minutes.
To be quickly informed about service interruptions one can subscribe to the CPK mailinglist.


Pages in category "Storingen"

The following 5 pages are in this category, out of 5 total.