Difference between revisions of "Categorie:Software"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Software)
Line 6: Line 6:
 
[nl]'''Allerlei licentie software''' (die ook thuis gebruik mag worden) is bij[/nl] [en]'''All kinds of licensed software (which can also be used at home)''' can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord].[/en]
 
[nl]'''Allerlei licentie software''' (die ook thuis gebruik mag worden) is bij[/nl] [en]'''All kinds of licensed software (which can also be used at home)''' can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord].[/en]
 
[nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft, die door [http://www.slim.nl/ SLIM] als "Slimme ROM" uitgebracht wordt.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/uci/ UCI] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] and [http://www.slim.nl/ SLIM].[/en]
 
[nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft, die door [http://www.slim.nl/ SLIM] als "Slimme ROM" uitgebracht wordt.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/uci/ UCI] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] and [http://www.slim.nl/ SLIM].[/en]
[nl]Licentiecodes voor het beveiligingspakket [http://www.f-secure.com F-Secure] zijn te vinden op [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet]. Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&amp;CZ servers. Het pakket [[ChemBioOffice]] moet men installeren vanaf de site van de leverancier. Meestal kan men de software direct vanaf het netwerk installeren. Op een Windows PC dient men hiervoor de netwerk schijf <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> aan te koppelen en in de map <b>science</b> te kijken.<br /> Om een netwerkdisk aan te koppelen kan men als volgt te werk gaan:
+
[nl]Licentiecodes voor het beveiligingspakket [http://www.f-secure.com F-Secure] zijn te vinden op [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet]. Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&amp;CZ servers. Het pakket [[ChemBioOffice]] moet men installeren vanaf de site van de leverancier. Meestal kan men de software met een campus licentie direct vanaf de [[install share]] installeren.
* Klik op ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
* Klik op ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
 
* Bij ''Drive:'' kies een van de niet gebruikte ''Drive'' letters.
 
* Bij ''Path:'' vul in <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> en klik op ''Ok''.
 
* Navigeer via deze netwerkschijf naar de <b>science</b> map en dan naar een software pakket naar keuze.
 
* Installeer nu de gekozen software (meestal door <b>Setup.exe</b> uit te voeren).
 
Onder Unix is de software te vinden in <b>/vol/install/science</b>.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]License codes for the [http://www.f-secure.com F-Secure] security software can be found on [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet].  Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers. The [[ChemBioOffice]] software must be installed directly from the site of the supplier. It is often possible to install the software directly from the network. On a Windows PC you need to attach the network drive <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> and visit the folder <b>science</b>.
+
[en]License codes for the [http://www.f-secure.com F-Secure] security software can be found on [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet].  Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers. The [[ChemBioOffice]] software must be installed directly from the site of the supplier. It is often possible to install campus licensed software directly from the [[install share]].  
<br /> To attach a network drive:
+
[/en]
* Click on ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
* Click on ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
 
* Choose one of the ''Drive'' letters not already used in ''Drive:'' field.
 
* At the ''Path:'' field type <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> and click on ''Ok''.
 
* Browse on this network drive to the <b>science</b> directory and then to a software package of your choise.
 
* Install your software (mostly via running <b>Setup.exe</b>).
 
Under Unix the software can be found in <b>/vol/install/science</b>. [/en]
 

Revision as of 10:34, 5 January 2011

Software

  • In case of problems with a Linux or Windows managed PC, C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux Front Desk PC's in HG03.055. When you have a laptop/PDA, you can of course also stop by HG03.055
  • Look in windows or unix to see which software is available on the computers managed by C&CZ.
  • C&CZ lends (to students and staff of the FNWI) CD-ROMs of windows, unix or macintosh software with a RU or FNWI license agreement.

All kinds of licensed software (which can also be used at home) can be bought at Surfspot when one logs in with employee/student number and RU-wachtwoord. The UCI coordinates most RU-wide software licenses, mainly through SURFdiensten and SLIM. License codes for the F-Secure security software can be found on Radboudnet. Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the install directory of C&CZ servers. The ChemBioOffice software must be installed directly from the site of the supplier. It is often possible to install campus licensed software directly from the install share.