Difference between revisions of "Categorie:Software"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
[nl]'''Alle RU-campuslicentie software''' (waarvoor niet betaald hoeft te worden) is bij[/nl] [en]'''All campuslicense software (which can be freely used)''' can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. C&CZ heeft van de populairste pakketten CD-ROMs te leen op kamer HG03.055.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord]. C&CZ has copies of the most popular software, these can be lent (room HG03.055).[/en]
 
[nl]'''Alle RU-campuslicentie software''' (waarvoor niet betaald hoeft te worden) is bij[/nl] [en]'''All campuslicense software (which can be freely used)''' can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. C&CZ heeft van de populairste pakketten CD-ROMs te leen op kamer HG03.055.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord]. C&CZ has copies of the most popular software, these can be lent (room HG03.055).[/en]
 
[nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft, die door [http://www.slim.nl/ SLIM] als "Slimme ROM" uitgebracht wordt.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/uci/ UCI] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] and [http://www.slim.nl/ SLIM].[/en]
 
[nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft, die door [http://www.slim.nl/ SLIM] als "Slimme ROM" uitgebracht wordt.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/uci/ UCI] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] and [http://www.slim.nl/ SLIM].[/en]
[nl] Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory van C&amp;CZ servers.<br /> Vaak kan men de software direct vanaf het netwerk installeren. Op een Windows PC dient men hiervoor de netwerk schijf <tt>\\multi\install</tt> aan te koppelen en in de map <tt>science</tt> te kijken.<br /> Om een netwerkdisk aan te koppelen kan men als volgt te werk gaan:<br />
+
[nl] Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory van C&amp;CZ servers. Het pakket [[ChemBioOffice]] moet men installeren vanaf de site van de leverancier. <br /> Vaak kan men de software direct vanaf het netwerk installeren. Op een Windows PC dient men hiervoor de netwerk schijf <tt>\\multi\install</tt> aan te koppelen en in de map <tt>science</tt> te kijken.<br /> Om een netwerkdisk aan te koppelen kan men als volgt te werk gaan:<br />
 
** Klik op ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
** Klik op ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
** Klik op ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
 
** Klik op ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
 
** Bij ''Drive:'' kies een van de beschikbare ''Drive'' letters.
 
** Bij ''Drive:'' kies een van de beschikbare ''Drive'' letters.
 
** Bij ''Path:'' vul in <tt>\\multi\install</tt>.
 
** Bij ''Path:'' vul in <tt>\\multi\install</tt>.
** Klik op ''Ok''.  Onder Unix is de software te vinden in <tt>/vol/install/science</tt>. [/nl] [en] Most campuslicense software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory of C&amp;CZ servers.<br /> It is often possible to install the software directly from the network. On a Windows PC you need to attach the network drive <tt>\\multi\install</tt> and visit the folder <tt>science</tt>.<br /> To attach a network drive:
+
** Klik op ''Ok''.  Onder Unix is de software te vinden in <tt>/vol/install/science</tt>. [/nl] [en] Most campuslicense software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory of C&amp;CZ servers. One must install the package [[ChemBioOffice]] directly from the site of the supplier.<br /> It is often possible to install the software directly from the network. On a Windows PC you need to attach the network drive <tt>\\multi\install</tt> and visit the folder <tt>science</tt>.<br /> To attach a network drive:
 
** Click on ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
** Click on ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
** Click on ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
 
** Click on ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.

Revision as of 13:55, 10 June 2008

Software

  • Problems: Call 53535 or send an e-mail to Postmaster.
  • In case of problems with a Linux or Windows managed PC, C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux Front Desk PC's in HG03.055. When you have a laptop/PDA, you can of course also stop by HG03.055
  • Look in windows or unix to see which software is available on the computers managed by C&CZ.
  • C&CZ lends (to students and staff of the FNWI) CD-ROMs of windows, unix or macintosh software with a RU or FNWI license agreement.

All campuslicense software (which can be freely used) can be bought at Surfspot when one logs in with employee/student number and RU-wachtwoord. C&CZ has copies of the most popular software, these can be lent (room HG03.055). The UCI coordinates most RU-wide software licenses, mainly through SURFdiensten and SLIM. Most campuslicense software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the install directory of C&CZ servers. One must install the package ChemBioOffice directly from the site of the supplier.
It is often possible to install the software directly from the network. On a Windows PC you need to attach the network drive \\multi\install and visit the folder science.
To attach a network drive:

  • Click on Start -> All Programs -> Accessories -> Windows Explorer.
  • Click on Tools -> Map Network Drive....
  • Choose one of the available Drive letters in Drive: field.
  • At the Path: field type \\multi\install.
  • Click on Ok. Under Unix the software can be found in /vol/install/science.