Difference between revisions of "Categorie:Software"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(59 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Software ==
 
== Software ==
  
* [nl]'''Storingen:''' Bel 53535 of stuur een email naar[/nl] [en]'''Problems:''' Call 53535 or send an e-mail to[/en] [mailto:Postmaster@science.ru.nl Postmaster].
+
=== [Software voor FNWI-medewerkers en -studenten][Software for employees and students of the Faculty of Science] ===
* [nl]Bij een probleem met software of instellingen op een Linux of [[Windows beheerde werkplek]] kan C&CZ inloggen op de werkplek of het scherm overnemen). Ook is het mogelijk het probleem te demonstreren op de Windows en Linux PC's die bij de balie op HG03.055 opgesteld staan. Wanneer men een laptop/PDA heeft, kan men natuurlijk ook langskomen om het probleem te demonstreren.[/nl][en]In case of problems with a Linux or [[Windows beheerde werkplek|Windows managed PC]], C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux Front Desk PC's in HG03.055. When you have a laptop/PDA, you can of course also stop by HG03.055[/en]
+
 
* [nl]Kijk onder[/nl][en]Look in[/en] [[Microsoft_windows_|windows]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[Unix_|unix]] [nl]om te zien welke programmatuur beschikbaar is op de[/nl][en]to see which software is available on the[/en] [[:Categorie:Hardware| [nl]computers die door C&CZ worden beheerd[/nl][en]computers managed by C&CZ[/en]]].
+
[nl]
* C&CZ [nl]leent aan studenten en medewerkers van de FNWI CD-ROMs uit van allerlei[/nl] [en]lends (to students and staff of the FNWI) CD-ROMs of[/en] [[Microsoft_windows_|windows]], [[Unix_|unix]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[macintosh_|macintosh]] [nl]FNWI- of RU-licentie-software.[/nl][en]software with a RU or FNWI license agreement.[/en]
+
De lijst van software die beschikbaar is op werkplekken en loginservers beheerd door C&CZ, en ook de lijst van software die je zelf kunt lenen/installeren, is uitgesplitst per operating systeem:  
[nl]'''Alle RU-campuslicentie software''' (waarvoor niet betaald hoeft te worden) is bij[/nl] [en]'''All campuslicense software (which can be freely used)''' can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt. C&CZ heeft van de populairste pakketten CD-ROMs te leen op kamer HG03.055.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord]. C&CZ has copies of the most popular software, these can be lent (room HG03.055).[/en]
+
[/nl]
[nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft, die door [http://www.slim.nl/ SLIM] als "Slimme ROM" uitgebracht wordt.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/uci/ UCI] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] and [http://www.slim.nl/ SLIM].[/en]
+
[en]
[nl] Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory van C&amp;CZ servers.<br /> Vaak kan men de software direct vanaf het netwerk installeren. Op een Windows PC dient men hiervoor de netwerk schijf <tt>\\multi\install</tt> aan te koppelen en in de map <tt>science</tt> te kijken.<br /> Om een netwerkdisk aan te koppelen kan men als volgt te werk gaan:<br />
+
The list of software that is available on PCs or login servers managed by C&CZ, and also the list of software that you can install/borrow yourself, is organized per operating system:
** Klik op ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
+
[/en]
** Klik op ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
+
* [[Microsoft_windows_|Windows software]]
** Bij ''Drive:'' kies een van de beschikbare ''Drive'' letters.
+
* [[Unix_|Linux software]]
** Bij ''Path:'' vul in <tt>\\multi\install</tt>.
+
* [[Macintosh|Apple Mac OSX software]]
** Klik op ''Ok''.  Onder Unix is de software te vinden in <tt>/vol/install/science</tt>. [/nl] [en] Most campuslicense software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory of C&amp;CZ servers.<br /> It is often possible to install the software directly from the network. On a Windows PC you need to attach the network drive <tt>\\multi\install</tt> and visit the folder <tt>science</tt>.<br /> To attach a network drive:
+
 
** Click on ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
+
[nl]
** Click on ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
+
Bij een probleem met software of instellingen op een Linux of [[Windows beheerde werkplek]] kan C&amp;CZ inloggen op de werkplek of het scherm overnemen). Ook is het mogelijk het probleem te demonstreren op de Windows en Linux PC's die voor dit doel in HG00.051 opgesteld staan. Wanneer men een laptop/PDA heeft, kan men natuurlijk ook langskomen om het probleem te demonstreren.
** Choose one of the available ''Drive'' letters in ''Drive:'' field.
+
[/nl]
** At the ''Path:'' field type <tt>\\multi\install</tt>.
+
[en]
** Click on ''Ok''.  Under Unix the software can be found in <tt>/vol/install/science</tt>. [/en]
+
In case of problems with a Linux or [[Windows beheerde werkplek|Windows managed PC]], C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux PC's that have been placed in HG00.051 for this purpose. When you have a laptop/PDA, you can of course also bring it with you.
 +
[/en]

Latest revision as of 13:30, 28 June 2022

Software

Software for employees and students of the Faculty of Science

The list of software that is available on PCs or login servers managed by C&CZ, and also the list of software that you can install/borrow yourself, is organized per operating system:

In case of problems with a Linux or Windows managed PC, C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux PC's that have been placed in HG00.051 for this purpose. When you have a laptop/PDA, you can of course also bring it with you.