Difference between revisions of "Categorie:Software"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Software)
m ([Software voor FNWI-medewerkers en -studenten][Software for employees and students of the Faculty of Science])
 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== Software ==
 
== Software ==
  
* [nl]Bij een probleem met software of instellingen op een Linux of [[Windows beheerde werkplek]] kan C&CZ inloggen op de werkplek of het scherm overnemen). Ook is het mogelijk het probleem te demonstreren op de Windows en Linux PC's die bij de balie op HG03.055 opgesteld staan. Wanneer men een laptop/PDA heeft, kan men natuurlijk ook langskomen om het probleem te demonstreren.[/nl][en]In case of problems with a Linux or [[Windows beheerde werkplek|Windows managed PC]], C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux Front Desk PC's in HG03.055. When you have a laptop/PDA, you can of course also stop by HG03.055[/en]
+
=== [Software voor FNWI-medewerkers en -studenten][Software for employees and students of the Faculty of Science] ===
* [nl]Kijk onder[/nl][en]Look in[/en] [[Microsoft_windows_|windows]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[Unix_|unix]] [nl]om te zien welke programmatuur beschikbaar is op de[/nl][en]to see which software is available on the[/en] [[:Categorie:Hardware| [nl]computers die door C&CZ worden beheerd[/nl][en]computers managed by C&CZ[/en]]].
+
 
* C&CZ [nl]leent aan studenten en medewerkers van de FNWI CD-ROMs uit van allerlei[/nl] [en]lends (to students and staff of the FNWI) CD-ROMs of[/en] [[Microsoft_windows_|windows]], [[Unix_|unix]] [nl]of[/nl][en]or[/en] [[macintosh_|macintosh]] [nl]FNWI- of RU-licentie-software.[/nl][en]software with a RU or FNWI license agreement.[/en]
+
[nl]
[nl]'''Allerlei licentie software''' (die ook thuis gebruik mag worden) is bij[/nl] [en]'''All kinds of licensed software (which can also be used at home)''' can be bought at[/en] [http://www.surfspot.nl/ Surfspot] [nl]te koop wanneer men met personeels- of studentnummer en [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord] inlogt.[/nl] [en]when one logs in with employee/student number and [http://www.ru.nl/wachtwoord RU-wachtwoord].[/en]
+
De lijst van software die beschikbaar is op werkplekken en loginservers beheerd door C&CZ, en ook de lijst van software die je zelf kunt lenen/installeren, is uitgesplitst per operating systeem:  
[nl]Meestal betreft het software waarvoor [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] voor onderwijs-instellingen een [http://www.surfdiensten.nl/info/licenties/index.html SURFlicentie-overeenkomst] afgesloten heeft, die door [http://www.slim.nl/ SLIM] als "Slimme ROM" uitgebracht wordt.[/nl] [en]The [http://www.ru.nl/uci/ UCI] coordinates most RU-wide software licenses, mainly through [http://www.surfdiensten.nl/ SURFdiensten] and [http://www.slim.nl/ SLIM].[/en]
 
[nl]Licentiecodes voor het beveiligingspakket [http://www.f-secure.com F-Secure] zijn te vinden op [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet]. Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&amp;CZ servers. Het pakket [[ChemBioOffice]] moet men installeren vanaf de site van de leverancier. Meestal kan men de software direct vanaf het netwerk installeren. Op een Windows PC dient men hiervoor de netwerk schijf <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> aan te koppelen en in de map <b>science</b> te kijken.<br /> Om een netwerkdisk aan te koppelen kan men als volgt te werk gaan:
 
* Klik op ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
 
* Klik op ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
 
* Bij ''Drive:'' kies een van de niet gebruikte ''Drive'' letters.
 
* Bij ''Path:'' vul in <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> en klik op ''Ok''.
 
* Navigeer via deze netwerkschijf naar de <b>science</b> map en dan naar een software pakket naar keuze.
 
* Installeer nu de gekozen software (meestal door <b>Setup.exe</b> uit te voeren).
 
Onder Unix is de software te vinden in <b>/vol/install/science</b>.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]License codes for the [http://www.f-secure.com F-Secure] security software can be found on [http://www.radboudnet.nl/fsecure Radboudnet].  Most campus license software that can be freely used by students and staff of the Science faculty, can be found in the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers. The [[ChemBioOffice]] software must be installed directly from the site of the supplier. It is often possible to install the software directly from the network. On a Windows PC you need to attach the network drive <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> and visit the folder <b>science</b>.
+
[en]
<br /> To attach a network drive:
+
The list of software that is available on PCs or login servers managed by C&CZ, and also the list of software that you can install/borrow yourself, is organized per operating system:
* Click on ''Start'' -&gt; ''All Programs'' -&gt; ''Accessories'' -&gt; ''Windows Explorer''.
+
[/en]
* Click on ''Tools'' -&gt; ''Map Network Drive...''.
+
* [[Microsoft_windows_|Windows software]]
* Choose one of the ''Drive'' letters not already used in ''Drive:'' field.
+
* [[Unix_|Linux software]]
* At the ''Path:'' field type <b>\\install-srv.science.ru.nl\install</b> and click on ''Ok''.
+
* [[Macintosh|Apple Mac OSX software]]
* Browse on this network drive to the <b>science</b> directory and then to a software package of your choise.
+
 
* Install your software (mostly via running <b>Setup.exe</b>).
+
[nl]
Under Unix the software can be found in <b>/vol/install/science</b>. [/en]
+
Bij een probleem met software of instellingen op een Linux of [[Windows beheerde werkplek]] kan C&amp;CZ inloggen op de werkplek of het scherm overnemen). Ook is het mogelijk het probleem te demonstreren op de Windows en Linux PC's die voor dit doel in HG03.055 opgesteld staan. Wanneer men een laptop/PDA heeft, kan men natuurlijk ook langskomen om het probleem te demonstreren.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
In case of problems with a Linux or [[Windows beheerde werkplek|Windows managed PC]], C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux PC's that have been placed in HG03.055 for this purpose. When you have a laptop/PDA, you can of course also bring it with you to HG03.055.
 +
[/en]

Latest revision as of 11:37, 10 April 2015

Software

Software for employees and students of the Faculty of Science

The list of software that is available on PCs or login servers managed by C&CZ, and also the list of software that you can install/borrow yourself, is organized per operating system:

In case of problems with a Linux or Windows managed PC, C&CZ can login to the PC or connect remotely to the Desktop). It is also possible to demonstrate the problem on the Windows and Linux PC's that have been placed in HG03.055 for this purpose. When you have a laptop/PDA, you can of course also bring it with you to HG03.055.