Difference between revisions of "Categorie:Medewerkers"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(66 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Hulp en informatie][Help and information] ===
+
=== [Over C&CZ][About C&CZ] ===
 +
<nl>
 +
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is voor zowel medewerkers als studenten van [http://www.ru.nl/fnwi FNWI] de afdeling om te benaderen als het gaat over [http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie ICT], speciaal als die informatie- en communicatietechnologie ingezet wordt voor onderwijs en/of onderzoek.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
[[:Categorie:Overcncz |C&CZ]] is the department of the [http://www.ru.nl/science Faculty of Science] that employees and students should contact when they are dealing with [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology IT], specially when this information technology is used for education and/or research.
 +
</en>
  
 +
=== [Hulp en informatie][Help and information] ===
 +
 +
<nl>
 +
* Ingangspunt voor [[:Categorie:Storingen|vragen, problemen en reparaties]].
 +
</nl>
 +
<en>
 +
* Entry point for [[:Categorie:Storingen|questions, problems and repairs]].
 +
</en>
 +
 +
=== [Introductie voor nieuwe medewerkers][Introduction for new staff members] ===
 
[nl]
 
[nl]
* Vragen en opmerkingen kunnen altijd gemaild worden naar:<pre>Postmaster@science.ru.nl</pre>
+
Bij de introductie voor nieuwe medewerkers, georganiseerd door P&O, geeft een medewerker van C&CZ ook een kort praatje over de ICT faciliteiten. [ https://wiki.cncz.science.ru.nl/slides Dit zijn de slides] die hiervoor gebruikt worden.
* De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf] site om instellingen voor wachtwoord, mail, vakantie, groepen, ...  te bekijken en aan te passen.
 
* Toegang via [http://horde.science.ru.nl/ Horde] of [http://squirrel.science.ru.nl Squirrel] tot de mailberichten middels het web.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
*Questions and remarks always can be mailed to:<pre>Postmaster@science.ru.nl</pre>
+
At the introduction for new employees, organized by H&R, an employee of C&CZ gives a short talk about the IT facilities. [ https://wiki.cncz.science.ru.nl/slides Dit zijn de slides] die hiervoor gebruikt worden.
* The [http://dhz.science.ru.nl/ Do It Yourself] site to view and change settings of your password, mail, groups, ...
+
[https://wiki.cncz.science.ru.nl/slides these are the slides] that are used with this presentation.
* Access via [http://horde.science.ru.nl/ Horde] or [http://squirrel.science.ru.nl Squirrel] to your email using the web.
 
* The [http://www.ru.nl/student/ KISS]system for internetservices for students.
 
* The [http://www.ru.nl/blackboard/ BLACKBOARD] education-systeem.
 
* The [http://www.studiegids.science.ru.nl/ prospectuses] of your cources.
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
=== [Science loginnaam en U-nummer][Science loginname and U-number] ===
 +
 +
* [Twee][Two] logins: [[nieuwe studenten_|[Informatie voor nieuwe studenten en medewerkers][Information for new students and employees]]].
 +
* [De [http://dhz.science.ru.nl/ Doe Het Zelf] site om instellingen voor de Science login te zien of te wijzigen: wachtwoord, mail (doorsturen, [[email_vakantie|afwezigheidsmelding]], adreslijsten), printbudget, groepen.][The [http://diy.science.ru.nl/ Do It Yourself] site to view and change settings of your Science login: password, mail (forward, [[email_vakantie|vacation message]], mail address lists), printbudget, groups, ...]
 +
 +
=== [E-mail][E-mail] ===
 +
 +
* Science [[:Categorie:Email|E-mail]] service: webmailers, [instellingen][settings], mailing lists, [[email_spam|spamfiltering]], [[email_antivirus|virusfiltering]]. [Deze mail kan met][This mail can be read with] [[:Categorie:Email|webmail]] [gelezen worden, maar ook met email-clients als][, but also with email-clients like] Mozilla Thunderbird en Outlook.
  
=== [Cursussen][Courses] ===
+
<nl>
 +
* Iedereen krijgt ook een [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/mail-agenda/ mail/agenda-account op de RU Exchange server], met een mail-adres van de vorm Voornaam.Achternaam@ru.nl of I.Achternaam@student.ru.nl.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
* Everone also gets a [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/mail-calendar/ mail/calendar account on the RU Exchange server]. The corresponding mail address looks like Givenname.Surname@ru.nl or I.Surname@student.ru.nl.
 +
</en>
  
* [Ik wil een cursus gaan geven in een van de][I want to lecture in one of the] [[hardware_terminalkamers|<PC-terminalkamers><PC rooms>]].  
+
=== [Telefoon en telefoon/mail/adres-gidsen][Telephony and phone/mail/address-directories] ===
* [Wat moet ik doen om een terminalkamer te][What do I have to do to] [[hardware_terminalkamers_reserveren|<reserveren><reserve a PC room>]]?
+
 
* [Hoe is de][What is the] [[medewerkers_sleutel|<sleutelprocedure><procedure to get the keys>]] [voor de terminalkamers][of the PC rooms]?
+
[nl]
 +
Wijzigingen in de FNWI-telefoongids worden ingevoerd door de telefooncontactpersonen, meestal het secretariaat van de afdeling, waardoor ze automatisch binnen een week in het Relatie Beheer Systeem van de RU (RBS) terechtkomen, dat de RU telefoongids vult.
 +
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
 +
faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.
 +
[/en]
  
=== [Loginbeleid][Account policy] ===
 
 
[nl]
 
[nl]
Elke medewerker en elke student van de B-faculteit heeft recht op een 'persoonlijke' login waarmee alle diensten kunnen worden gebruikt die door C&CZ worden beheerd. Zogenaamde 'functionele logins', dat zijn logins die niet bij één persoon horen, worden niet gemaakt en iedereen krijgt ten hoogste één login. Medewerkers dienen via de eerstelijnsondersteuner van hun afdeling een login aan te vragen.
+
Alles over telefonie is te vinden op de [[:Categorie:Telefonie|telefonie pagina]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Every employee and student of the Science Faculty is entitled to a 'personal' login for the services that are offered by C&CZ.
+
There is [[:Categorie:Telefonie|more info on telephony]].
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
=== [Werkplek PC's en netwerk (ook draadloos en VPN)][PC's and network (including wireless and VPN)] ===
 +
 +
<nl>
 +
Afdelingen in FNWI besluiten zelf hoeveel werkplekken ze nodig hebben en van welke soort. Vaak bevat dit door C&CZ [[Windows_beheerde_werkplek| Beheerde Werkplek PCs met Windows]] of Linux.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
Science departments themselves decide how many and what kind of PC's they need, this often includes C&CZ [[Windows_beheerde_werkplek|Managed Windows]] or Linux PC's.
 +
</en>
 +
 +
* [[terminalkamers_|PC [kamers en studielandschap][rooms and study landscape]]] [met][with] dual-boot Windows/Linux PC's.
 +
* [Eigen][Own] laptop, [verbonden met het][connected to the] Internet [via het][through the] [[netwerk_draadloos_|[draadloze netwerk][wireless network]]] [of via een UTP-kabel op een inprikpunt][or with a UTP cable in a network outlet].
 +
* [Als op de campus op een PC het domein B-FAC beschikbaar is, dan kan men daar met de Science-login inloggen. Voorbeelden zijn de [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's voor alle RU-studenten]][If on campus a PC lists the B-Fac domain, then one can login with the Science account. Examples are the [http://www.ru.nl/studenten/voorzieningen/pc-voorzieningen_0/ PC's for all RU-students]]. 
 +
* [Ook een PC thuis of ergens anders aan het Internet kan als werkplek gebruikt worden. Om toegang te krijgen tot voorzieningen waar alleen FNWI PC's toegang tot hebben, kan het nodig zijn gebruik te maken van de][Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the] [[Vpn|Science VPN-server]].
 +
 +
=== [Software, ook voor thuis][Software, for home use too] ===
 +
 +
<nl>
 +
De [[:Categorie:Software|software pagina]] bevat alle ons bekende informatie over beschikbare software. Voor allerlei software heeft de RU of FNWI een licentie afgesloten waardoor het gebruik voor medewerkers en/of studenten, op RU-pc's en/of thuis-pc's, goedkoop of gratis is. De gebruiksvoorwaarden voor verschillende pakketten zijn verschillend. Het populairste pakket is het F-Secure beveiligingspakket, dat door medewerkers en studenten ook thuis gratis te gebruiken is. Op een goede tweede plaats komt de Microsoft Windows-upgrade en de Office suite, die gratis op RU-werkplekken en goedkoop op thuiswerkplekken te installeren/gebruiken is.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
The [[:Categorie:Software|software page]] contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.
 +
</en>
 +
 +
=== Backups ===
 +
 +
<nl>
 +
C&amp;CZ stelt via het netwerk [[Diskruimte|diskruimte]] ter beschikking, waarvan ook [[Backup|backups]] worden gemaakt. Er is ook een [[Restore_procedure|restore procedure]] voor het terug krijgen van verloren bestanden. Als men de eigen bestanden op andere plaatsen bewaart, zoals de harde schijf van de eigen werkplek, dan is men zelf verantwoordelijk voor het backuppen.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
C&amp;CZ provides [[Diskruimte|network discs]] and regularly makes [[Backup|backups]] of the data. There is a [[Restore_procedure|restore procedure]] to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.
 +
</en>
 +
 +
=== [Printen, kopi&euml;ren en scannen][Print, copy scan] ===
 +
 +
<nl>
 +
Vrijwel alle printers in FNWI zijn (print/copy/scan) multifunctionals met het systeem [[Peage]]. Daarnaast heeft C&CZ enkele [[Printers_en_printen|specialiteitenprinters (posters, 3D)]] in beheer.
 +
</nl>
 +
<en>
 +
Almost all printers within FNWI are (print/copy/scan) multifunctionals with the systeem [[Peage]]. Next to these, C&CZ administers a few [[Printers_en_printen|specialty printers (posters, 3D)]].
 +
</en>
  
 
=== [Huisstijl][Corporate identity] ===
 
=== [Huisstijl][Corporate identity] ===
Line 37: Line 106:
  
 
[nl]
 
[nl]
Hier willen we informatie over de [[medewerkers_concernsystemen|concernsystemen]] verzamelen. U kunt hierbij denken aan RU wachtwoord, Finlog, etc.
+
Diverse [http://www.radboudnet.nl/cim/concernsystemen-0/concernsystemen/overzicht/ RU-concernsystemen] worden door veel medewerkers gebruikt. C&CZ houdt een [[:Categorie:Concern|concernsystemen-pagina]] bij met informatie specifiek voor FNWI.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Here we will try to collect information about the [[medewerkers_concernsystemen|corporate systems]]. This could be information about the RU password, Finlog, etc.
+
Several [http://www.radboudnet.nl/cim/concernsystemen-0/concernsystemen/overzicht/ RU-corporate applications] are used by many employees. C&CZ maintains a [[:Categorie:Concern|RU-corporate application webpage]] with information specific for the Faculty of Science.
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 10:33, 2 February 2021

About C&CZ

C&CZ is the department of the Faculty of Science that employees and students should contact when they are dealing with IT, specially when this information technology is used for education and/or research.

Help and information

Introduction for new staff members

At the introduction for new employees, organized by H&R, an employee of C&CZ gives a short talk about the IT facilities. [ https://wiki.cncz.science.ru.nl/slides Dit zijn de slides] die hiervoor gebruikt worden. these are the slides that are used with this presentation.

Science loginname and U-number

E-mail

Telephony and phone/mail/address-directories

Phone contact persons, usually the secretary, of Science departments can change entries in the Science phone guide for their department themselves. One can view online the phone and mail guides of the Science faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.

There is more info on telephony.

PC's and network (including wireless and VPN)

Science departments themselves decide how many and what kind of PC's they need, this often includes C&CZ Managed Windows or Linux PC's.

  • PC rooms and study landscape with dual-boot Windows/Linux PC's.
  • Own laptop, connected to the Internet through the wireless network or with a UTP cable in a network outlet.
  • If on campus a PC lists the B-Fac domain, then one can login with the Science account. Examples are the PC's for all RU-students.
  • Also a PC at home or somewhere else on the Internet can be used. To get access to services to which only PC's of the Science faculty can connect, it might be necessary to use the Science VPN-server.

Software, for home use too

The software page contains all info known to us about available software. For all kind of software, Radboud University of the Faculty of Science holds a license contract that makes use of this software free or cheap for employees and/or students, on campus and/or home PC's. Rights of use differ for different software. Most popular is the F-Secure security suite, that can be used freely by employees and students, for home use too. Second place is for Microsoft Windows upgrade and Office, that may be installed/used freely on RU-owned PC's and can be bought cheaply for home use.

Backups

C&CZ provides network discs and regularly makes backups of the data. There is a restore procedure to get lost files back. If you save files in other locations, like the hard disc of your own PC, then you are responsible yourself for the backup of these data.

Print, copy scan

Almost all printers within FNWI are (print/copy/scan) multifunctionals with the systeem Peage. Next to these, C&CZ administers a few specialty printers (posters, 3D).

Corporate identity

We have information about the letter layout for the corporate identity.

Corporate systems

Several RU-corporate applications are used by many employees. C&CZ maintains a RU-corporate application webpage with information specific for the Faculty of Science.