Difference between revisions of "Categorie:Email"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m (Webmail)
m
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 14: Line 14:
 
|-
 
|-
 
| '''[http://rainloop.science.ru.nl/ rainloop.science.ru.nl]'''
 
| '''[http://rainloop.science.ru.nl/ rainloop.science.ru.nl]'''
| [nl]Een moderne webmail-applicatie voor Science mail, die beter geschikt is voor smartphones (kleine schermen). Ook deze gebruikt het Science LDAP-adresboek. Gebaseerd op [/nl][en]A modern webmail application for Science mail, that is better suited for smartphones (small screens). This also uses the Science LDAP addressbook. Based on [/en][https://www.rainloop.net/ Rainloop.net].
+
| [nl]Een alternatieve webmail-applicatie voor Science mail. Ook deze gebruikt het Science LDAP-adresboek. Gebaseerd op [/nl][en]An alternative webmail application for Science mail. This also uses the Science LDAP addressbook. Based on [/en][https://www.rainloop.net/ Rainloop.net].
  
 
|}
 
|}
Line 32: Line 32:
 
* Er zijn diverse mogelijkheden om centrale [[#.5Bnl.5DMailing_lijsten.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DMailing_lists.5B.2Fen.5D|mailadres-lijsten]] op te zetten.
 
* Er zijn diverse mogelijkheden om centrale [[#.5Bnl.5DMailing_lijsten.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DMailing_lists.5B.2Fen.5D|mailadres-lijsten]] op te zetten.
 
* Er is een FNWI [[Ldap_adresboek|adresboek]] beschikbaar.
 
* Er is een FNWI [[Ldap_adresboek|adresboek]] beschikbaar.
 +
* Initiële quota: 5 GB, op verzoek uit te breiden naar 10 GB of indien nodig meer. Opruimen van mail kan snel door uit de "Verzonden" map de grootste bijlagen te verwijderen.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 46: Line 47:
 
* Several sorts of [[#.5Bnl.5DMailing_lijsten.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DMailing_lists.5B.2Fen.5D|mailing lists]] are available.
 
* Several sorts of [[#.5Bnl.5DMailing_lijsten.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DMailing_lists.5B.2Fen.5D|mailing lists]] are available.
 
* An [[Ldap_adresboek|address book]] for the Faculty of Science is available.
 
* An [[Ldap_adresboek|address book]] for the Faculty of Science is available.
 +
* Initial quota: 5 GB, can be enlarged on request to 10 GB or more if needed. Freeing storage can be done easily by removing the largest attachments from the "Sent" folder.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 51: Line 53:
  
 
[nl]
 
[nl]
* De instellingen voor allerlei mailprogramma's kunnen automatisch opgehaald worden, we gebruiken hiervoor de software van [http://automx.org/ automx]. Voor clients die de Microsoft (Outlook) standaard hanteren, hoeft men alleen het eigen hoofd-mail-adres en het wachtwoord in te vullen (zie bij twijfel [[Dhz|de Doe-Het-Zelf site]]). Voor clients die de Mozilla standaard hanteren (Thunderbird), moet ook nog de eigen naam ingevuld worden. Voor de Apple standaard (iOS, Mac OS X) moet men met de browser Safari gaan naar [https://autodiscover.science.ru.nl/ de C&CZ autodiscover website], het formulier invullen en daarna de mobileconfig accepteren die daarna aangeboden wordt. Om het mail-account te verwijderen, moet dat in dat geval via <tt>Instellingen -> Algemeen -> Profiel</tt>. Dit werkt niet alleen voor de C&CZ domeinen @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, maar ook voor het RU-centrale Exchange2010 domein @fnwi.ru.nl. Deze dienst is alleen vanaf de RU-campus te gebruiken, dus wanneer men thuis een mailprogramma wil installeren, is het slim om eerst [[Vpn]] aan te zetten.
+
* De instellingen voor allerlei mailprogramma's kunnen automatisch opgehaald worden, we gebruiken hiervoor de software van [http://automx.org/ automx]. Voor clients die de Microsoft (Outlook) standaard hanteren, hoeft men alleen het eigen <b>primaire</b> mail-adres en het wachtwoord in te vullen (zie bij twijfel [[Dhz|de Doe-Het-Zelf site]]). N.B.: dit primaire mail-adres is i.h.a van de vorm I.Achternaam@science.ru.nl. Voor clients die de Mozilla standaard hanteren (Thunderbird), moet ook nog de eigen naam ingevuld worden. Voor de Apple standaard (iOS, Mac OS X) moet men met de browser Safari gaan naar [https://autodiscover.science.ru.nl/ de C&CZ autodiscover website], het formulier invullen en daarna de mobileconfig accepteren die daarna aangeboden wordt. Om het mail-account te verwijderen, moet dat in dat geval via <tt>Instellingen -> Algemeen -> Profiel</tt>. Dit werkt niet alleen voor de C&CZ domeinen @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, maar ook voor het RU-centrale Exchange2010 domein @fnwi.ru.nl. Deze dienst is alleen vanaf de RU-campus te gebruiken, dus wanneer men thuis een mailprogramma wil installeren, is het slim om eerst [[Vpn]] aan te zetten.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* The settings for many mail clients can be retrieved automatically, we use the software of [http://automx.org/ automx] for this. For clients that use the Microsoft (Outlook) standard, you only have to fill in your main email address (when in doubt, see [[Dhz|the Do-It-Yourself site]]), for clients that use the Mozilla (Thunderbird) standard, you also have to fill in your own name. For the Apple standard (iOS, Mac OS X) you must use the Safari browser to visit [https://autodiscover.science.ru.nl/ the C&CZ autodiscover website], fill in the form and after that accept the mobileconfig that is offered. To remove the mail account, you have to go to <tt>Settings -> General -> Profile</tt> in that case. These automatic settings not only work for the C&CZ domains @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, but also for the RU Exchange2010 domain @fnwi.ru.nl. This service can only be used from RU campus, so from outside start [[Vpn]] first.
+
* The settings for many mail clients can be retrieved automatically, we use the software of [http://automx.org/ automx] for this. For clients that use the Microsoft (Outlook) standard, you only have to fill in your <b>primary</b> email address (when in doubt, see [[Dhz|the Do-It-Yourself site]]). N.B.: this primary email address is in general something like I.Surname@science.ru.nl. For clients that use the Mozilla (Thunderbird) standard, you also have to fill in your own name. For the Apple standard (iOS, Mac OS X) you must use the Safari browser to visit [https://autodiscover.science.ru.nl/ the C&CZ autodiscover website], fill in the form and after that accept the mobileconfig that is offered. To remove the mail account, you have to go to <tt>Settings -> General -> Profile</tt> in that case. These automatic settings not only work for the C&CZ domains @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, but also for the RU Exchange2010 domain @fnwi.ru.nl. This service can only be used from RU campus, so from outside start [[Vpn]] first.
 
[/en]
 
[/en]
  

Latest revision as of 23:07, 9 June 2020

Webmail

There are two independent webmail applications available:

roundcube.science.ru.nl A full-fledged modern webmail application, based on Roundcube. One can not only access the Science mail here, but also the RU mail, by picking from the drop-down menu mail.ru.nl instead of science.ru.nl.

Advantages of Roundcube w.r.t. the RU Outlook Web Access are that you can set multiple sender addresses (via Settings->Identities) and that the Science LDAP addressbook is available, which contains all Science staff and students. The RU Exchange AD address book contains also namesakes from other parts of the university. Furthermore, Roundcube has a more powerful and modern interface independent of the browser used. You can also leave out the extra RU\ before the U- or S-number when logging in. A disadvantage w.r.t. the standard RU Outlook Web Access might be that Roundcube does not have calendar support, it is only an IMAP mailclient.

rainloop.science.ru.nl An alternative webmail application for Science mail. This also uses the Science LDAP addressbook. Based on Rainloop.net.

The Science mail service

 • Mailmessages can be read and sent with different email clients (at the same time).
 • Access to all your mail is possible from all over the internet.
 • When authenticated, messages are accepted (and forwarded) from all over the internet.
 • It is possible to automatically send a vacation message, this can be configured via the DIY website.
 • Mail forwarding can be configured also at the DIY website.
 • Every mail message is processed at acceptance by a simple, but effective antivirus- and antispam- filter.
 • Mailbox folder sharing between users is possible. This can easily be configured in Roundcube webmail via the Gear-icon in the bottom left corner, "Manage Folders" and double clicking on a mail folder, or with an email client like Kmail. The user that is allowed to use a folder, usually needs to subscribe to the folder. When one user reads a message, it is not automatically marked as read for all users, as happens in Exchange.
 • It is also possible to share tags for mail, even those you've made up yourself, with other users.
 • With Sieve mail messages can be filtered on delivery at the mail storage server. These filter settings can be managed in Roundcube webmail with Settings -> Filters.
 • Several sorts of mailing lists are available.
 • An address book for the Faculty of Science is available.
 • Initial quota: 5 GB, can be enlarged on request to 10 GB or more if needed. Freeing storage can be done easily by removing the largest attachments from the "Sent" folder.

Automatic configuration

 • The settings for many mail clients can be retrieved automatically, we use the software of automx for this. For clients that use the Microsoft (Outlook) standard, you only have to fill in your primary email address (when in doubt, see the Do-It-Yourself site). N.B.: this primary email address is in general something like For clients that use the Mozilla (Thunderbird) standard, you also have to fill in your own name. For the Apple standard (iOS, Mac OS X) you must use the Safari browser to visit the C&CZ autodiscover website, fill in the form and after that accept the mobileconfig that is offered. To remove the mail account, you have to go to Settings -> General -> Profile in that case. These automatic settings not only work for the C&CZ domains @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, but also for the RU Exchange2010 domain @fnwi.ru.nl. This service can only be used from RU campus, so from outside start Vpn first.

Manual configuration

See above for automatic configuration.

Default manual configuration choices for a mail client are:

 • To read mail the preferred protocol is IMAP. The POP protocol can still be used, but not all messages will be found.
 • Using IMAP encryption via SSL or TLS is mandatory! For POP one has to use SSL encryption!
 • The server for reading email is the post.science.ru.nl. You will need your FNWI loginname and password.
 • The server for sending emails is the smtp.science.ru.nl. You do not need a loginname or password if used from the Huygens building. Outside the Huygens building you will need your loginname and password and encryption via TLS is mandatory. More info can be read at Authenticated SMTP.
 • For sending email one can often choose a port number. Choose port 587 (instead of poort 25), and messages will not be filtered! Sending mail will be faster, but also it will be possible to attach .zip or .exe files. Authentication is mandatory now!
 • The LDAP addressbook server is ldap.science.ru.nl with DN: o=addressbook.

Mailing lists

There are simple lists of mail addresses possible, which can be requested through Postmaster and after that maintained by the owners themselves through The Do-It-Yourself website, but there are also highly configurable and moderatable mailman mailing lists, e.g. the list of FNWI-employees or the list of FNWI-students. Usually one can add oneself to or remove oneself from such a mailman mailing list. Every mailman mailing list has a moderator, who can approve or reject messages to the mailman mailing list. For mailman list admins: To filter spam one can choose in the "Privacy options..." under "Spam filters" as "Spam filter regexp:"

 X-Spam-Score:.*\*\*\*\*\*

and check the radio button "Discard" and hit "Submit Your Changes" on the bottom of the web page.

Moreover it is advisable to accept only messages from members (moderated or unmoderated) and a specified list of addresses to accept and discard all other messages.This makes life for the moderator a lot easier. You can achieve this by clicking on "Privacy Options ..." subsequently click on "Sender filters" and then for "Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined." choose "Discard" (Negeren in dutch interface) and a bit further down "Should messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator?" choose "No" and finally click on "Submit Your Changes".

Central RU Exchange mail at ru.nl

Every new RU employee normally gets a central RU @ru.nl mail address of the form , each new student has one of the form , where the student him/herself may change the "Something". If you do not want to read the mail on that server, you can forward incoming mail by logging on to mail.ru.nl with the mail address or U/s number preceded by "RU\" and the corresponding RU password. Then, at the gear icon in the upper right corner (Settings), click "Options", followed by "Organize email", and then hit the '+" (Create a rule for arriving messages), and choose "redirect all incoming" to another mail address. NB: mail that has the forwarding address as the sender address is *never* forwarded by Exchange in order to prevent mail loops.

Subcategories

This category has only the following subcategory.

T

Pages in category "Email"

The following 11 pages are in this category, out of 11 total.