Difference between revisions of "Categorie:Eerstelijns"

From Cncz
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
== [nl]Informatie voor eerstelijns ondersteuners[/nl][en]Information for first line support persons[/en] ==
+
== [nl]Informatie voor afdelingscontactpersonen[/nl][en]Information for department contacts[/en] ==
 
[nl]
 
[nl]
De afspraak is dat elke afdeling/vakgroep een lokale ondersteuner aanwijst die aan de ene kant zijn of haar collega's kan helpen met eenvoudige computer- en netwerk-gerelateerde vragen of problemen en die aan de andere kant als contactpersoon optreedt tussen de afdeling/vakgroep en C&CZ.
+
De afspraak is dat elke afdeling/vakgroep een aanspreekpunt aanwijst die aan de ene kant zijn of haar collega's kan helpen met standaard computer- en netwerk-gerelateerde vragen en die aan de andere kant als contactpersoon optreedt tussen de afdeling/vakgroep en C&CZ.
  
Daarnaast is de eerstelijns ondersteuner degene die door C&CZ [[eerstelijns_login_aanvragen|nieuwe logins]] laat maken, oude logins laat opruimen en [[eerstelijns_quota_aanpassen_|quota-veranderingen]] en [[netwerk_mutaties_|netwerk mutaties]] aanvraagt.
+
Daarnaast is de afdelingscontactpersoon degene die door C&CZ [[login_aanvragen|nieuwe logins]] laat maken, oude logins laat opruimen en [[quota_aanpassen|quota-veranderingen]] en [[netwerk_mutaties|netwerk mutaties]] aanvraagt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It was agreed that every department/research group appoints a local support person. This person helps his/her colleagues with simple computer and network related questions and problems. He/she is also the contact person between the department/research group and C&CZ.
+
It was agreed that every department/research group appoints a departmental contact person. This person helps his/her colleagues with standard computer and network related questions. He/she is also the liaison between the department/research group and C&CZ.
  
The first line support person orders C&CZ to make [[eerstelijns_login_aanvragen|new logins]], delete old logins and its files and asks for [[eerstelijns_quota_aanpassen_|changes of quota]] and [[netwerk_mutaties_|network changes]].
+
The department contact may ask C&CZ to create [[login_aanvragen|new logins]], delete old logins and its files and can request [[quota_aanpassen|quota changes]] and [[netwerk_mutaties|network changes]].
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [nl]Gebruikersraad[/nl][en]Users council[/en] ===
 
=== [nl]Gebruikersraad[/nl][en]Users council[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Als C&CZ de mening van afdelingen over een bepaald onderwerp wil weten, wordt er meestal een mail gestuurd naar dw "Gebruikersraad" mail-lijst. Op deze lijst staan meestal ook de eerstelijns ondersteuners van de afdelingen. Vroeger werd er ook regelmatig een zogenaamde [[eerstelijns_gebruikersraad|gebruikersraadvergadering]] gehouden, waar overigens andere gebruikers ook van harte welkom waren!  
+
Als C&CZ de mening van afdelingen over een bepaald onderwerp wil weten, wordt er meestal een mail gestuurd naar dw "Gebruikersraad" mail-lijst. Op deze lijst staan meestal ook de afdelingscontactpersonen van de afdelingen. Vroeger werd er ook regelmatig een zogenaamde [[gebruikersraad|gebruikersraadvergadering]] gehouden, waar overigens andere gebruikers ook van harte welkom waren!  
  
* [[eerstelijns_gebruikersraad_|gebruikersraad]]  
+
* [[gebruikersraad_|gebruikersraad]]  
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.agenda agenda]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.agenda agenda]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.notulen notulen van de laatste vergadering]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.notulen notulen van de laatste vergadering]
Line 22: Line 22:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
When C&CZ likes to hear the opinion of departments about a subject, usually a mail is sent to a mail list "Gebruikersraad" (User Council). In most cases the first line support persons of departments are on that list. In the past the User Council regularly held a [[eerstelijns_gebruikersraad|User Council Meeting]]. In these meetings other users were welcome as well.
+
When C&CZ needs to hear the opinion of departments about a subject, usually a mail is sent to the mailing list "Gebruikersraad" (User Council). In most cases the department contacts are on that list. In the past the User Council regularly held a [[gebruikersraad|User Council Meeting]]. In these meetings other users were most welcome as well.
  
* [[eerstelijns_gebruikersraad_|users council]]  
+
* [[gebruikersraad|users council]]  
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.agenda agenda]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.agenda agenda]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.notulen minutes of last meeting]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.notulen minutes of last meeting]
Line 33: Line 33:
 
=== [nl]Login aanvragen[/nl][en]Request for login[/en] ===
 
=== [nl]Login aanvragen[/nl][en]Request for login[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
[[eerstelijns_login_aanvragen|Een login aanvragen]] is on-line mogelijk, maar alleen aanvragen van eerstelijnsondersteuners worden uitgevoerd.
+
Een [[login_aanvragen|login aanvragen]] is on-line mogelijk, maar alleen aanvragen van afdelingscontactpersonen worden uitgevoerd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
[[eerstelijns_login_aanvragen|Requests for logins]] are possible on line. Only requests by first line support persons are executed.
+
[[login_aanvragen|Requests for logins]] are possible on line. Only requests by department contacts are executed.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [nl]Netwerkmutaties[/nl][en]Network changes[/en] ===
 
=== [nl]Netwerkmutaties[/nl][en]Network changes[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Waar moet ik zijn voor het [[netwerk_mutaties_| aanvragen van mutaties aan het facultaire netwerk]]?
+
Waar moet ik zijn voor het [[netwerk_mutaties| aanvragen van mutaties aan het facultaire netwerk]]?
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Where can I [[netwerk_mutaties_| request changes in the network of the faculty]]?
+
Where can I [[netwerk_mutaties| request changes in the network of the faculty]]?
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [nl]Archief zoeken[/nl][en]Archive search[/en] ===
 
=== [nl]Archief zoeken[/nl][en]Archive search[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Pluizen in de [[eerstelijns_archief_|archiefkasten]] van C&CZ naar folders, brochures en dergelijke.  
+
Pluizen in de [[archief_|archiefkasten]] van C&CZ naar folders, brochures en dergelijke.  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Searching in the [[eerstelijns_archief_|archive]] of C&CZ for pricelists, brochures and so on.  
+
Searching in the [[archief|archive]] of C&CZ for pricelists, brochures and so on.  
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Quota aanpassen[/nl][en]Changes of Quota[/en] ===
+
=== [nl]Quota aanpassen[/nl][en]Quota changes[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Aanvragen van [[eerstelijns_quota_aanpassen_|quota aanpassing]].  
+
Aanvragen van [[quota_aanpassen|quota aanpassing]].  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Requests for [[eerstelijns_quota_aanpassen_|changes of quota]].  
+
Requests for [[quota_aanpassen|quota changes]].  
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 10:34, 12 January 2009

Information for department contacts

It was agreed that every department/research group appoints a departmental contact person. This person helps his/her colleagues with standard computer and network related questions. He/she is also the liaison between the department/research group and C&CZ.

The department contact may ask C&CZ to create new logins, delete old logins and its files and can request quota changes and network changes.

Users council

When C&CZ needs to hear the opinion of departments about a subject, usually a mail is sent to the mailing list "Gebruikersraad" (User Council). In most cases the department contacts are on that list. In the past the User Council regularly held a User Council Meeting. In these meetings other users were most welcome as well.

Request for login

Requests for logins are possible on line. Only requests by department contacts are executed.

Network changes

Where can I request changes in the network of the faculty?

Archive search

Searching in the archive of C&CZ for pricelists, brochures and so on.

Quota changes

Requests for quota changes.

This category currently contains no pages or media.