Difference between revisions of "Categorie:Eerstelijns"

From Cncz
Jump to: navigation, search
 
m ([nl]Gebruikersraad[/nl][en]Users council[/en])
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [nl]Informatie voor eerstelijns ondersteuners[/nl][en]Information for first line support persons[/en] ==
+
== [nl]Informatie voor afdelingscontactpersonen[/nl][en]Information for department contacts[/en] ==
 
[nl]
 
[nl]
De afspraak is dat elke afdeling/vakgroep een lokale ondersteuner aanwijst die aan de ene kant zijn of haar collega's kan helpen met eenvoudige computer- en netwerk-gerelateerde vragen of problemen en die aan de andere kant als contactpersoon optreedt tussen de afdeling/vakgroep en C&CZ.
+
De afspraak is dat elke afdeling/vakgroep een aanspreekpunt aanwijst die aan de ene kant zijn of haar collega's kan helpen met standaard computer- en netwerk-gerelateerde vragen en die aan de andere kant als contactpersoon optreedt tussen de afdeling/vakgroep en C&CZ.
  
Daarnaast is de eerstelijns ondersteuner degene die door C&CZ [[eerstelijns_login_aanvragen|nieuwe logins]] laat maken, oude logins laat opruimen en [[eerstelijns_quota_aanpassen_|quota-veranderingen]] en [[netwerk_mutaties_|netwerk mutaties]] aanvraagt.
+
Daarnaast is de afdelingscontactpersoon degene die door C&CZ [[login_aanvragen|nieuwe logins]] laat maken, oude logins laat opruimen en [[quota_aanpassen|quota-veranderingen]] en [[netwerk_mutaties|netwerk mutaties]] aanvraagt.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It was agreed that every department/research group appoints a local support person. This person helps his/her colleagues with simple computer and network related questions and problems. He/she is also the contact person between the department/research group and C&CZ.
+
It was agreed that every department/research group appoints a departmental contact person. This person helps his/her colleagues with standard computer and network related questions. He/she is also the liaison between the department/research group and C&CZ.
  
The first line support person orders C&CZ to make [[eerstelijns_login_aanvragen|new logins]], delete old logins and its files and asks for [[eerstelijns_quota_aanpassen_|changes of quota]] and [[netwerk_mutaties_|network changes]].
+
The department contact may ask C&CZ to create [[login_aanvragen|new logins]], delete old logins and its files and can request [[quota_aanpassen|quota changes]] and [[netwerk_mutaties|network changes]].
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [nl]Gebruikersraad[/nl][en]Users council[/en] ===
 
=== [nl]Gebruikersraad[/nl][en]Users council[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Het streven is dat tenminste eens per twee maanden de eerstelijnsondersteuners bij elkaar komen in de zogenaamde [[eerstelijns_gebruikersraad|gebruikersraadvergadering]], waar overigens andere gebruikers ook van harte welkom zijn! In de zomermaanden worden in verband met vakanties meestal geen vergaderingen belegd.
+
Als C&CZ de mening van afdelingen over een bepaald onderwerp wil weten, wordt er meestal een mail gestuurd naar de afdelingscontactpersonen van de afdelingen. Vroeger werd er ook regelmatig een zogenaamde [[gebruikersraad|gebruikersraadvergadering]] gehouden, waar overigens andere gebruikers ook van harte welkom waren!  
  
* [[eerstelijns_gebruikersraad_|gebruikersraad]]
+
* [[gebruikersraad_|gebruikersraad]]  
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.agenda agenda]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.notulen notulen van de laatste vergadering]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/ agenda's en notulen uit het verleden]
 
* [http://mailman.science.ru.nl/pipermail/gebruikersraad/ archief]
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The goal is that, at least, once per two months the first line support persons meet in the so called [[eerstelijns_gebruikersraad|users council]]. In these meetings also other users are welcome as well. Normally, in the summer season no meetings are called becuase of holydays.
+
When C&CZ needs to hear the opinion of departments about a subject, usually a mail is sent to the department contacts. In the past the User Council regularly held a [[gebruikersraad|User Council Meeting]]. In these meetings other users were most welcome as well.
  
* [[eerstelijns_gebruikersraad_|users council]]
+
* [[gebruikersraad|users council]]  
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.agenda agenda]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/laatste.notulen minutes of last meeting]
 
* [http://www.cncz.science.ru.nl/procedures/graad/ agendas and minutes from the past]
 
* [http://mailman.science.ru.nl/pipermail/gebruikersraad/ archive]
 
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [nl]Login aanvragen[/nl][en]Request for login[/en] ===
 
=== [nl]Login aanvragen[/nl][en]Request for login[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
[[eerstelijns_login_aanvragen|Een login aanvragen]] is on-line mogelijk, maar alleen aanvragen van eerstelijnsondersteuners worden uitgevoerd.
+
Een [[login_aanvragen|login aanvragen]] is on-line mogelijk, maar alleen aanvragen van afdelingscontactpersonen worden uitgevoerd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
[[eerstelijns_login_aanvragen|Requests for logins]] are possible on line. Only requests by first line support persons are executed.
+
[[login_aanvragen|Requests for logins]] are possible on line. Only requests by department contacts are executed.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
=== [nl]Netwerkmutaties[/nl][en]Network changes[/en] ===
 
=== [nl]Netwerkmutaties[/nl][en]Network changes[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Waar moet ik zijn voor het [[netwerk_mutaties_| aanvragen van mutaties aan het facultaire netwerk]]?
+
Waar moet ik zijn voor het [[netwerk_mutaties| aanvragen van mutaties aan het facultaire netwerk]]?
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Where can I [[netwerk_mutaties_| request changes in the network of the faculty]]?
+
Where can I [[netwerk_mutaties| request changes in the network of the faculty]]?
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Archief zoeken[/nl][en]Archive search[/en] ===
+
=== [nl]Quota aanpassen[/nl][en]Quota changes[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Pluizen in de [[eerstelijns_archief_|archiefkasten]] van C&CZ naar folders, brochures en dergelijke.  
+
Aanvragen van [[quota_aanpassen|quota aanpassing]].  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Searching in the [[eerstelijns_archief_|archive]] of C&CZ for pricelists, brochures and so on.
+
Requests for [[quota_aanpassen|quota changes]].  
[/en]
 
 
 
=== [nl]Quota aanpassen[/nl][en]Changes of Quota[/en] ===
 
[nl]
 
Aanvragen van [[eerstelijns_quota_aanpassen_|quota aanpassing]].
 
[/nl]
 
[en]
 
Requests for [[eerstelijns_quota_aanpassen_|changes of quota]].  
 
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 11:27, 3 March 2017

Information for department contacts

It was agreed that every department/research group appoints a departmental contact person. This person helps his/her colleagues with standard computer and network related questions. He/she is also the liaison between the department/research group and C&CZ.

The department contact may ask C&CZ to create new logins, delete old logins and its files and can request quota changes and network changes.

Users council

When C&CZ needs to hear the opinion of departments about a subject, usually a mail is sent to the department contacts. In the past the User Council regularly held a User Council Meeting. In these meetings other users were most welcome as well.

Request for login

Requests for logins are possible on line. Only requests by department contacts are executed.

Network changes

Where can I request changes in the network of the faculty?

Quota changes

Requests for quota changes.

This category currently contains no pages or media.