Difference between revisions of "Bezet-info publiceren"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Outlook][Outlook])
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
Om het mogelijk te maken dat anderen, i.h.b. het Faculteitsbureau, toegang hebben tot de bezet-informatie (blokkeertijden) uit de door u gebruikte elektronische agenda, kunt u de volgende aanwijzingen volgen. Als meer mensen deze dienst gebruiken, is men minder tijd kwijt aan agendabeheer. N.B.: de bezet-informatie bevat alleen wanneer u bezet bent maar niet waar, waarmee of met wie. Dit is een tijdelijke oplossing: wanneer in 2010 een nieuw RU-mail/agendasysteem volledig in bedrijf is genomen, kan men agenda's eenvoudig en goed delen.
+
Om het mogelijk te maken dat anderen, i.h.b. het Faculteitsbureau, toegang hebben tot de bezet-informatie (blokkeertijden) uit de door u gebruikte elektronische agenda, kunt u de volgende aanwijzingen volgen. Als meer mensen deze dienst gebruiken, is men minder tijd kwijt aan agendabeheer. N.B.: de bezet-informatie bevat alleen wanneer u bezet bent maar niet waar, waarmee of met wie. Dit is een tijdelijke oplossing: wanneer (in 2011?) een nieuw RU-mail/agendasysteem volledig in bedrijf is genomen, kan men agenda's eenvoudig en goed delen.
  
 
De oplossing bestaat uit URL's van de vorm: https://calendar.science.ru.nl/freebusy/V.Achternaam.vfb (let op hoofdletters V en A, alles natuurlijk aangepast aan de eigen naam), waar de bezet-informatie in Internet-standaard [http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar#Free.2Fbusy_time_.28VFREEBUSY.29 iCalendar VFREEBUSY-formaat] in gepubliceerd wordt. Deze URL's kunnen in andere agenda-systemen gebruikt worden.  
 
De oplossing bestaat uit URL's van de vorm: https://calendar.science.ru.nl/freebusy/V.Achternaam.vfb (let op hoofdletters V en A, alles natuurlijk aangepast aan de eigen naam), waar de bezet-informatie in Internet-standaard [http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar#Free.2Fbusy_time_.28VFREEBUSY.29 iCalendar VFREEBUSY-formaat] in gepubliceerd wordt. Deze URL's kunnen in andere agenda-systemen gebruikt worden.  
Line 8: Line 8:
 
[en]
 
[en]
 
To make it possible that others, especially the Faculty Office, have access to the free/busy information from your online calendar, you can follow the instructions below. If more people use this service, less time is spent within the Faculty managing calendars. Note: the free/busy information only lists when you are
 
To make it possible that others, especially the Faculty Office, have access to the free/busy information from your online calendar, you can follow the instructions below. If more people use this service, less time is spent within the Faculty managing calendars. Note: the free/busy information only lists when you are
occupied, but not where, with what or whom. This is a temporary solution: when in 2010 a new RU mail/calendar system has been fully deployed, one can share calendars better and simply.
+
occupied, but not where, with what or whom. This is a temporary solution: when (in 2011?) a new RU mail/calendar system has been fully deployed, one can share calendars better and simply.
  
The workaround consists of URL'sof the form https://calendar.science.ru.nl/freebusy/I.Surname.vfb (note the capitals I and S, all of course adapted for ones own name), in which the free/busy information is published in Internet-standard [http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar#Free.2Fbusy_time_.28VFREEBUSY.29 iCalendar VFREEBUSY-format]. These URL's can be used in other calendar systems.   
+
The workaround consists of URL's of the form https://calendar.science.ru.nl/freebusy/I.Surname.vfb (note the capitals I and S, all of course adapted for ones own name), in which the free/busy information is published in Internet-standard [http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar#Free.2Fbusy_time_.28VFREEBUSY.29 iCalendar VFREEBUSY-format]. These URL's can be used in other calendar systems.   
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 40: Line 40:
 
# https://calendar.science.ru.nl/freebusy/V.Achternaam.vfb
 
# https://calendar.science.ru.nl/freebusy/V.Achternaam.vfb
 
# Met natuurlijk de eigen Voorletter en Achternaam ingevuld op de plaats van V.Achternaam.
 
# Met natuurlijk de eigen Voorletter en Achternaam ingevuld op de plaats van V.Achternaam.
# Verander het aantal maanden wat gepubliceerd moet worden van 2 (de default) naar 6
+
# Verander het aantal maanden wat gepubliceerd moet worden van 2 (de default) naar 12.
 
# Klik OK en herstart Outlook. Na ca. 15 minuten zal Outlook de beschikbaarheidsinfo gepubliceerd hebben.
 
# Klik OK en herstart Outlook. Na ca. 15 minuten zal Outlook de beschikbaarheidsinfo gepubliceerd hebben.
# Stuur een mail naar postmaster met de mededeling dat de bezet-informatie gedeeld is.
+
# Stuur een mail naar postmaster van science.ru.nl met de mededeling dat de bezet-informatie gedeeld is.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 49: Line 49:
 
# https://calendar.science.ru.nl/freebusy/I.Surname.vfb
 
# https://calendar.science.ru.nl/freebusy/I.Surname.vfb
 
# Of course with one's own initial and surname instead of I.Surname.
 
# Of course with one's own initial and surname instead of I.Surname.
# Change the number of months to be published from 2 (the default) to 6.
+
# Change the number of months to be published from 2 (the default) to 12.
 
# Click OK and restart Outlook. After about 15 minutes Outlook will have published the free/busy information.
 
# Click OK and restart Outlook. After about 15 minutes Outlook will have published the free/busy information.
# Send an e-mail to postmaster@science.ru.nl stating that you have published your freebusy information.
+
# Send an e-mail to postmaster of science.ru.nl stating that you have published your freebusy information.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 61: Line 61:
 
# Kies tabblad: "Deze agenda delen".
 
# Kies tabblad: "Deze agenda delen".
 
# Zet vinkjes bij "Deze agenda openbaar maken" en bij "Alleen mijn status (beschikbaar/bezet) delen (details verbergen)".
 
# Zet vinkjes bij "Deze agenda openbaar maken" en bij "Alleen mijn status (beschikbaar/bezet) delen (details verbergen)".
# Stuur een mail naar postmaster@science.ru.nl met daarin  
+
# Stuur een mail naar postmaster van science.ru.nl met daarin  
 
## de Google gebruikersnaam
 
## de Google gebruikersnaam
 
## de mededeling dat de free/busy info gedeeld is.
 
## de mededeling dat de free/busy info gedeeld is.
Line 70: Line 70:
 
# Choose the tab: "Share this calendar".
 
# Choose the tab: "Share this calendar".
 
# Check both "Make this calendar public" and "Share only my free/busy information (Hide details)".
 
# Check both "Make this calendar public" and "Share only my free/busy information (Hide details)".
# Send a mail to postmaster@science.ru.nl with in it:
+
# Send a mail to postmaster of science.ru.nl with in it:
 
## the Google username  
 
## the Google username  
 
## the statement that the free/busy info has been shared.
 
## the statement that the free/busy info has been shared.
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 16:34, 18 August 2011

Publish freebusy-information from calendar

To make it possible that others, especially the Faculty Office, have access to the free/busy information from your online calendar, you can follow the instructions below. If more people use this service, less time is spent within the Faculty managing calendars. Note: the free/busy information only lists when you are occupied, but not where, with what or whom. This is a temporary solution: when (in 2011?) a new RU mail/calendar system has been fully deployed, one can share calendars better and simply.

The workaround consists of URL's of the form https://calendar.science.ru.nl/freebusy/I.Surname.vfb (note the capitals I and S, all of course adapted for ones own name), in which the free/busy information is published in Internet-standard iCalendar VFREEBUSY-format. These URL's can be used in other calendar systems.

Calendar.science.ru.nl E-Groupware

No user action required. The administrators (C&CZ) publish this info.

Egw.cs.ru.nl E-Groupware

No user action required. The administrators (C&CZ) publish this info.


Outlook

 1. Navigate in Outlook to "Tools -> Options -> Calendar options".
 2. Click below "Advanced options" on "Publish at my location" and fill in the location:
 3. https://calendar.science.ru.nl/freebusy/I.Surname.vfb
 4. Of course with one's own initial and surname instead of I.Surname.
 5. Change the number of months to be published from 2 (the default) to 12.
 6. Click OK and restart Outlook. After about 15 minutes Outlook will have published the free/busy information.
 7. Send an e-mail to postmaster of science.ru.nl stating that you have published your freebusy information.

Google Calendar

 1. Log in to http://www.google.com/calendar
 2. Click in the left column under "My calendars" on the menu-tick next to the calendar that you want to share and click "Calendar settings".
 3. Choose the tab: "Share this calendar".
 4. Check both "Make this calendar public" and "Share only my free/busy information (Hide details)".
 5. Send a mail to postmaster of science.ru.nl with in it:
  1. the Google username
  2. the statement that the free/busy info has been shared.