Difference between revisions of "Backup"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
Als er per ongeluk één of meerdere bestanden verloren gaan uit een ''home-directory'' (H:-schijf) of een ''/vol-directory'', dan is de kans groot dat ze terug gehaald kunnen worden. Op veel C&CZ-servers worden elke ochtend een "snapshot" gemaakt, op sommige servers zelfs meerdere keren per dag. Als men dezelfde dag C&CZ systeembeheer benadert, kan meestal eenvoudig de situatie van 's ochtends vroeg hersteld worden. In andere gevallen is men aangewezen op backup-tapes. Voorwaarde voor het aanwezig zijn op een backup is wel dat het bestand minstens 1 dag oud is, want anders bestaat er nog geen enkele backup van.
+
Als er per ongeluk één of meerdere bestanden verloren gaan uit een ''home-directory'' (H:-schijf) of een ''/vol-directory'', dan is de kans groot dat ze terug gehaald kunnen worden. Op veel C&CZ-servers worden elke ochtend een "snapshot" gemaakt, op sommige servers zelfs meerdere keren per dag. Als men dezelfde dag C&CZ systeembeheer benadert, kan meestal eenvoudig de situatie van 's ochtends vroeg hersteld worden. In andere gevallen is men aangewezen op backup-tapes. Voorwaarde voor het aanwezig zijn op een backup-tape is wel dat het bestand minstens 1 dag oud is, want anders bestaat er nog geen enkele backup van.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 14: Line 14:
 
* [Ochtend snapshot naar][Morning snapshots to] disk.
 
* [Ochtend snapshot naar][Morning snapshots to] disk.
 
* [Dagelijkse backup naar][Daily backups to] tape.
 
* [Dagelijkse backup naar][Daily backups to] tape.
* [Wekelijkse backup naar][Weekly backups to] tape.
+
* [Maandelijkse backup naar][Monthly backups to] tape.
 
* [Jaarlijkse backup naar][Yearly backups to] tape.
 
* [Jaarlijkse backup naar][Yearly backups to] tape.
  
Line 30: Line 30:
 
  <tt>mount -t cifs //$server/$share-naam /$mountpoint -o user=$user</tt>
 
  <tt>mount -t cifs //$server/$share-naam /$mountpoint -o user=$user</tt>
  
De reguliere servers voor de home-directories van medewerkers en studenten zijn pluri, bundle, pile en goudsmit.
+
De reguliere servers voor de home-directories van medewerkers en studenten zijn bundle en pile.
  
 
Het snapshot filesysteem kan jammer genoeg niet goed via NFS ge&euml;xporteerd worden en een NFS- of CIFS/SMB-server volgt geen 'symbolische links', daarom moet het op bovenstaande manier.
 
Het snapshot filesysteem kan jammer genoeg niet goed via NFS ge&euml;xporteerd worden en een NFS- of CIFS/SMB-server volgt geen 'symbolische links', daarom moet het op bovenstaande manier.
 
Sinds de invoering van deze snapshots is de oude "Incremental backup naar disk", die erg veel capaciteit kostte en relatief weinig opleverde, uitgefaseerd.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 47: Line 45:
 
  <tt>mount -t cifs //$server/$sharename /$mountpoint -o user=$user</tt>
 
  <tt>mount -t cifs //$server/$sharename /$mountpoint -o user=$user</tt>
  
The regular servers for the home-directories of students and staff are pluri, bundle, pile, and goudsmit.
+
The regular servers for the home-directories of students and staff are bundle and pile.
  
 
We cannot easily share the snapshot filesystem through NFS and an NFS- or CIFS/SMB-server does not follow 'symbolic links', that's why we have to do it as described above.
 
We cannot easily share the snapshot filesystem through NFS and an NFS- or CIFS/SMB-server does not follow 'symbolic links', that's why we have to do it as described above.
 
Because we have snapshots, the old "Incremental backup to disk", that was hard to maintain and thought to be of less use than snapshots, was phased out.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 57: Line 53:
  
 
[nl]
 
[nl]
Van alle partities (m.u.v. tijdelijke diskruimte zoals /tmp, /var/tmp, /scratch e.d.) wordt 's nachts een backup op een aantal LTO4-tapes gemaakt.
+
Van alle partities (m.u.v. tijdelijke diskruimte zoals /tmp, /var/tmp, /scratch e.d.) wordt 's nachts een backup op een aantal LTO6-tapes gemaakt.
Vanwege de tijd die het kost om een backup te maken, zal dit vaak een zogenaamde ''incrementele dump'' zijn, d.w.z. dat alleen alle veranderingen t.o.v. de laatste volledige backups worden weggeschreven. De backups worden elke avond vanaf 21.00 uur gestart. Deze backup tapes worden ca. vijf tot zes weken bewaard.
+
Vanwege de tijd die het kost om een backup te maken, zal dit vaak een zogenaamde ''incrementele dump'' zijn, d.w.z. dat alleen alle veranderingen t.o.v. de laatste backups worden weggeschreven. De backups worden elke avond vanaf 18.00 uur gestart. Deze backup tapes worden ca. vier weken bewaard.
 
 
Als het bestand niet in de incremental backup op disk staat, dan dient een [[Restore procedure|restore aanvraag]] te worden ingevuld. Systeembeheer zal dan proberen het bestand van tape terug te zetten.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
All server disk-partitions except temporary space like /tmp, /var/tmp, /scratch, are backed-up nightly on a number of LTO4-tapes.
+
All server disk-partitions except temporary space like /tmp, /var/tmp, /scratch, are backed-up nightly on a number of LTO6 tapes.
 
Because of the time it takes to do a backup, most of the times this is a so-called ''incremental dump'', which means that only
 
Because of the time it takes to do a backup, most of the times this is a so-called ''incremental dump'', which means that only
changes w.r.t. the latest full backups are written. These backups are started each evening at 21:00 hours. The backup-tapes are
+
changes w.r.t. the previous backup are written. These backups are started each evening after 18:00 hours. These backup-tapes are preserved for four weeks.
preserved for about five to six weeks.
 
 
 
A [[Restore procedure|restore request]] can be made when the missing files are not in the incremental backups on disk
 
 
[/en]
 
[/en]
  
= [Wekelijkse en jaarlijkse backup naar][Weekly and yearly backup to] tape =
+
= [Maandelijkse en jaarlijkse backup naar][Monthly and yearly backup to] tape =
  
 
[nl]
 
[nl]
Ieder weekeinde wordt een deel van de disk partities volledig naar een set LTO4-tapes geschreven. Elke partitie komt eens in de 4 weken aan de beurt. Deze wekelijkse backup tapes worden een heel jaar bewaard. De jaarlijkse backups worden in december gemaakt en worden tenminste vijf jaar bewaard.
+
Ieder weekeinde wordt een deel van de disk partities volledig naar een set LTO6-tapes geschreven. Elke partitie komt eens in de 4 weken aan de beurt. Deze maandelijkse backup tapes worden een heel jaar bewaard. De jaarlijkse backups worden in december gemaakt en worden tenminste vijf jaar bewaard.
  
Als het terug te zetten bestand al meer dan vijf weken niet meer op het systeem aanwezig was, dan moeten de wekelijkse of jaarlijkse tapes geraadpleegd worden. Omdat deze tapes i.v.m. calamiteiten ook extern worden bewaard, is het mogelijk dat een restore pas na een dag afgehandeld kan worden.
+
Als het terug te zetten bestand al meer dan vier weken niet meer op het systeem aanwezig was, dan moeten de maandelijkse of jaarlijkse tapes geraadpleegd worden. Omdat deze tapes i.v.m. calamiteiten ook extern worden bewaard, is het mogelijk dat een restore pas na een dag afgehandeld kan worden.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Every weekend a subset of all server disk partitions are completely written to a couple of LTO4-tapes. Every partition is written to tape roughly
+
Every weekend a subset of all server disk partitions are completely written to a couple of LTO6-tapes. Every partition is written to tape roughly
once every four weeks. These weekly backup-tapes are preserved for one year. The yearly backups are performed in December and are preserved for at least five years.
+
once every four weeks. These weekly backup-tapes are preserved for one year. The yearly backups are performed in December and are preserved for at least five years.
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 18:05, 21 October 2013

If accidentally one or more files are lost from a home-directory (H:-disk) or a /vol-directory, probably the can be restored. On most C&CZ-servers every morning a "snapshot" is taken, on some servers even a few times each day. If one contacts C&CZ system administration the same day, most of the time we can easily restore the situation of that morning with this snapshot. In other cases we have to revert to the backup-tapes to restore the files. To be present on backup-tapes a file must of course be older than one day.

Different independent backup schemes are used:

  • Morning snapshots to disk.
  • Daily backups to tape.
  • Monthly backups to tape.
  • Yearly backups to tape.

Morning snapshots to disk

Many servers take a "snapshot" of their disks at 07:00 hours Monday through Friday, and on some Linux servers at 13:00 hours as well. With this snapshot C&CZ system administration can see the exact situation of that morning, which makes an "undelete" easy. If a user wants to be able to do this himself, C&CZ can create a network share, which makes it possible for the user to look at the snapshot himself from a Windows-PC (or any Samba client).

From a Unix/Linux machine one can attach that network share through:

/usr/local/samba/bin/smbclient //$server/$sharename

or as root through:

mount -t cifs //$server/$sharename /$mountpoint -o user=$user

The regular servers for the home-directories of students and staff are bundle and pile.

We cannot easily share the snapshot filesystem through NFS and an NFS- or CIFS/SMB-server does not follow 'symbolic links', that's why we have to do it as described above.

Daily backup to tape

All server disk-partitions except temporary space like /tmp, /var/tmp, /scratch, are backed-up nightly on a number of LTO6 tapes. Because of the time it takes to do a backup, most of the times this is a so-called incremental dump, which means that only changes w.r.t. the previous backup are written. These backups are started each evening after 18:00 hours. These backup-tapes are preserved for four weeks.

Monthly and yearly backup to tape

Every weekend a subset of all server disk partitions are completely written to a couple of LTO6-tapes. Every partition is written to tape roughly once every four weeks. These weekly backup-tapes are preserved for one year. The yearly backups are performed in December and are preserved for at least five years.