Difference between revisions of "Backup"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(snapshots eruit)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
Als er per ongeluk één of meerdere bestanden verloren gaan uit een ''home-directory'' (H:-schijf) of een ''/vol-directory'', dan is de kans groot dat ze terug gehaald kunnen worden. Op veel C&CZ-servers worden elke ochtend een "snapshot" gemaakt, op sommige servers zelfs meerdere keren per dag. Als men dezelfde dag C&CZ systeembeheer benadert, kan meestal eenvoudig de situatie van 's ochtends vroeg hersteld worden. In andere gevallen is men aangewezen op backup-tapes. Voorwaarde voor het aanwezig zijn op een backup-tape is wel dat het bestand aanwezig was tijdens een (nachtelijke) backup.
+
Als er per ongeluk één of meerdere bestanden verloren gaan uit een ''home-directory'' (H:-schijf) of een netwerkschijf, dan is de kans groot dat ze terug gehaald kunnen worden. Voorwaarde voor het aanwezig zijn in de backup is dat het bestand aanwezig was tijdens een (nachtelijke) backup.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
If accidentally one or more files are lost from a ''home-directory'' (H:-disk) or a ''/vol-directory'', probably the files can be restored.
+
If accidentally one or more files are lost from a ''home-directory'' (H:-disk) or a ''/vol-directory'', probably the files can be restored. To be present on backup, a file must of course have existed during a (nightly) backup.
On most C&CZ-servers every morning a "snapshot" is taken, on some servers even a few times each day. If one contacts C&CZ system administration the same day, most of the time we can easily
 
restore the situation of that morning with this snapshot. In other cases we have to revert to the backup-tapes to restore the files.
 
To be present on backup-tapes a file must of course have existed during a (nightly) backup.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 12: Line 9:
 
[eng]Different independent backup schemes are used[/eng]:
 
[eng]Different independent backup schemes are used[/eng]:
  
* [Ochtend snapshot naar][Morning snapshots to] disk.
 
 
* [Dagelijkse backup naar][Daily backups to] tape.
 
* [Dagelijkse backup naar][Daily backups to] tape.
 
* [Maandelijkse backup naar][Monthly backups to] tape.
 
* [Maandelijkse backup naar][Monthly backups to] tape.
 
* [Jaarlijkse backup naar][Yearly backups to] tape.
 
* [Jaarlijkse backup naar][Yearly backups to] tape.
 
=  [Ochtend snapshot naar][Morning snapshots to] disk=
 
 
[nl]
 
Op enkele servers wordt van alle disken 's ochtends om 7:00 uur van maandag t/m vrijdag een "snapshot" gemaakt, op sommige Linux servers ook om 13:00 uur 's middags.  Hiermee kan C&CZ systeembeheer de exacte situatie van de huidige ochtend (middag) zien, waarmee dus eenvoudig bv bestanden ge-"undelete" kunnen worden. Als een gebruiker dat zelf wil kunnen, kan C&CZ een netwerk-share aanmaken, waarmee de gebruiker dan zelf vanaf een Windows-PC (of een andere Samba client) naar het snapshot kan kijken.
 
 
Op een Unix/Linux machine kan men als gewone gebruiker die netwerk=-share aankoppelen via:
 
 
<tt>/usr/local/samba/bin/smbclient //$server/$share-naam</tt>
 
 
of als <tt>root</tt> via:
 
 
<tt>mount -t cifs //$server/$share-naam /$mountpoint -o user=$user</tt>
 
 
De reguliere servers voor de home-directories van medewerkers en studenten zijn bundle en pile.
 
 
Het snapshot filesysteem kan jammer genoeg niet goed via NFS ge&euml;xporteerd worden en een NFS- of CIFS/SMB-server volgt geen 'symbolische links', daarom moet het op bovenstaande manier.
 
[/nl]
 
[en]
 
A few servers take a "snapshot" of their disks at 07:00 hours Monday through Friday, and on some Linux servers at 13:00 hours as well. With this snapshot C&CZ system administration can see the exact situation of that morning, which makes an "undelete" easy. If a user wants to be able to do this himself, C&CZ can create a network share, which makes it possible for the user to look at the snapshot himself from a Windows-PC (or any Samba client).
 
 
From a Unix/Linux machine one can attach that network share through:
 
 
<tt>/usr/local/samba/bin/smbclient //$server/$sharename</tt>
 
 
or as <tt>root</tt> through:
 
 
<tt>mount -t cifs //$server/$sharename /$mountpoint -o user=$user</tt>
 
 
The regular servers for the home-directories of students and staff are bundle and pile.
 
 
We cannot easily share the snapshot filesystem through NFS and an NFS- or CIFS/SMB-server does not follow 'symbolic links', that's why we have to do it as described above.
 
[/en]
 
  
 
= [Dagelijkse backup naar][Daily backup to] tape =
 
= [Dagelijkse backup naar][Daily backup to] tape =

Revision as of 10:38, 23 May 2016

If accidentally one or more files are lost from a home-directory (H:-disk) or a /vol-directory, probably the files can be restored. To be present on backup, a file must of course have existed during a (nightly) backup.

Different independent backup schemes are used:

  • Daily backups to tape.
  • Monthly backups to tape.
  • Yearly backups to tape.

Daily backup to tape

All server disk-partitions except temporary space like /tmp, /var/tmp, /scratch, are backed-up after each working day on a number of tapes. Because of the time it takes to do a backup, most of the times this is a so-called incremental dump, which means that only changes w.r.t. the previous backup are written. These backups are started each evening after 18:00 hours. These backup-tapes are preserved for four weeks.

Monthly and yearly backup to tape

Every weekend a subset of all server disk partitions are completely written to a couple of LTO6-tapes. Every partition is written to tape roughly once every four weeks. These monthly backup-tapes are preserved for one year. The yearly backups are performed around the Chrismas break (end of December and start of January) and are preserved for at least five years.

Backup server

The backups are made with the Amanda open source network backup software. The backup server, that was renewed in 2013, is a Dell PowerEdge R720xd with 44 TB disc space, that is used to make fast restores from disk possible. The backups are written to LTO-6 tapes in a Dell TL2000 tape library with 2 LTO6 drives and 24 slots. The new service reads and writes LTO-6, but it can also read the LTO-4 tapes that we used before.

Costs

The full backup schedule (Daily plus Monthly plus Yearly backups) costs 375 €/TB year. It breaks down to:

- Daily: 175 €/TB year

- Monthly: 140 €/TB year

- Yearly: 60 €/TB year


The costs of backup are the major part of the cost of C&CZ disc space.


Lijn.png