Difference between revisions of "BASS"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
(changed urls for BASS login.)
Line 1: Line 1:
== [BASS-Finlog][BASS-Finlog] ==
+
[nl]De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 +
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.[/nl]
 +
[en]The Radboud University uses a concern-application [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 +
This document explains how FNWI staff-members can use it.[/en]
  
[nl]
 
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
 
  
Voor installatie op een zelfbeheerde pc: Start met het lezen van [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/BASS/README.txt de README.txt]. Een oude [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|handleiding  voor het installeren/gebruiken van BASS-FinLog]] is in MS-Word formaat beschikbaar. Voor de upgrade van de BASS-servers in november 2009 is een aanpassing aan de werkplekken nodig, die beschreven staat in de [[Media:BASS-update-090928.doc|upgrade handleiding BASS]]. Alle benodigde zaken hiervoor zijn te vinden in de BASS subdirectory van de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&CZ servers.
+
==[Logingegevens en Authorisatie][Login details and authorization]==
 
Daarnaast heeft men om te kunnen bestellen/goedkeuren nodig:
 
# een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 
# een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/fez/over_fez/wie_wat_waar/ P&C van FEZ]
 
# autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via Helpdesk-finlog@cif.ru.nl
 
  
Om chemicaliën te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.
+
[nl]Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
 +
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
 +
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ]
 +
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]
+
[en]To place orders or approve them, one needs:
Radboud University uses a concern-application called [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
* a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
 +
* a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department]
 +
* autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 +
[/en]
  
For the installation on a non-C&CZ managed pc: Start with reading [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/BASS/README.txt the README.txt]. An old [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|installation/usage manual]] is available in MS-Word format. The upgrade of the BASS-servers in november 2009 makes it necessary to update the pc software as described in the [[Media:BASS-update-090928.doc|BASS upgrade manual]]. All necessary software and documentation can be found in the BASS subdirectory of the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&CZ servers.
+
<blockquote>
 +
[nl]Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.[/nl]
 +
[en]To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].[/en]
 +
</blockquote>
  
Next to this, to place orders or approve them, one needs:
 
  
# a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
+
[nl]Het gebruik van de webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.[/nl]
# a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/fez/over_fez/wie_wat_waar/ P&C of the Financial Department]
+
[en]The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
# autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
 
 
 
To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].
 
 
[/en]
 
[/en]
  
== [BASS-Finlog voor Linux/Unix/Mac-gebruikers][BASS-Finlog for Linux/Unix/Mac-users] ==
+
[nl]In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP[/nl]
 
+
[en]This document describes how to use BASS from Windows XP[/en]
[nl]
+
<ref>
Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander bedrijfssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.
+
[nl]Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.[/nl]
 +
[en]Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
 +
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.[/en]
 +
</ref>.
  
Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.
 
  
* Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, [[rdesktop|hier een work-around]]
+
==[Voorbereiding PC][Preparing your PC]==
* Voor Windows: Klik op <b>Start</b>-><b>Uitvoeren</b> en tik <b>mstsc</b> (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam <b>ts2.nwi.ru.nl</b> in en klik op Connect.
+
===Java JRE===
 +
[nl]Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.[/nl]
 +
[en]BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed[/en]
  
Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.
+
===[Systeemconfiguratie][Systemconfiguration]===
 +
[nl]Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is [/nl]
 +
[en]In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is [/en]
 +
<tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
  
Klik op OK bij de foutboodschap "Run-time Error '429': ActiveX component
+
[nl]Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.[/nl]
can't create object".
+
[en]At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.[/en]
  
Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.
 
  
Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te
+
[nl]In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.[/nl]
veel belast wordt.
+
[en]The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.[/en]
  
 +
[nl]
 +
<rawHTML>
 +
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=nl" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 +
</rawHTML>
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 
[en]
 
[en]
In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to postmaster@science.ru.nl requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.
+
<rawHTML>
 +
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=en" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 +
</rawHTML>
 +
[/en]
  
# For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, [[rdesktop|here a work-around]]
+
<blockquote>
# For Windows: Click <b>Start</b>-><b>Run</b> and type <b>mstsc</b> (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name <b>ts2.nwi.ru.nl</b> and click on Connect.
+
[nl]*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.[/nl]
 +
[en]*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC[/en]
 +
</blockquote>
  
Give in the login-window your science loginname and password.
+
==[Verbinding maken][Connecting]==
 +
[nl]Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
 +
Dit gaat in 3 stappen:[/nl]
 +
[en]Now that your PC is configured, lets connect to BASS. There are 3 steps to get in:[/en]
  
Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component
+
===[Stap][Step] 1: https://admin.ru.nl===
can't create object".
+
[nl]Log in op de toegangspoort tot BASS:[/nl]
 +
[en]Login on the gateway to BASS:[/en]
 +
https://admin.ru.nl
 +
[nl]Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.[/nl]
 +
[en]Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.[/en]
  
Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an
+
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
PC with MS Windows XP.
+
<br style="clear: both" />
  
Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.
+
===[Stap][Step] 2: BASS - RU Productie===
 +
[nl]Kies[/nl][en]Select[/en] <b>"BASS - RU Productie"</b>.
 +
[[Bestand:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb]]
 +
<br style="clear: both" />
  
[/en]
+
===[Stap 3: Nogmaals inloggen][Step 3: Login again]===
 +
[nl]Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle:[/nl][en]At this point you'll see a new browser windows titled [/en] "Welkom op BASS Release 12".
 +
[nl]Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen' onderaan deze pagina.[/nl][en]Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page.[/en]
 +
[nl]Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.[/nl]
 +
[en]If your PC is not behind the RU firewall, there will be a thirth screen popping up, labeled "Forwarder".[/en]
 +
 
 +
==FAQ - [Veel gestelde vragen][Frequently asked questions]==
 +
[nl]De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele BASS FAQ].[/nl]
 +
[en]These questions and answers apply to the use of BASS from within FNWI. There's also an [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ official BASS FAQ][/en]
  
== [BASS-Finlog rechtstreeks vanaf Linux/Unix/Mac/Windows 7][BASS-Finlog directly from Linux/Unix/Mac/ Windows 7] ==
+
===[Bij wie kan ik terecht met vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about BASS-finlog?]===
 +
[nl]Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [/nl]
 +
[en]The website of the CIF/CFA shows the contact details of the [/en]
 +
[http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
  
[nl]
+
===[Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?][I don't have a BASS password, how can I set it?]===
Omdat BASS in essentie een Java-toepassing
+
[nl]Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ (bijv. 25091976). Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.[/nl]
is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook
+
[en]The password that is asked for in step 2 differs from your U-number password. Since the Oracle based system doesn't make use of the central RU authentication, you do have to login again. To set it, you should know that the initial password is set for you. It is your birthdate in the following format DDMMYYY (ie. 25091976). After logging in with this temporary password, you'll be asked to change it.[/en]
kunnen werken op andere platformen zoals Macs en Linux werkstations en op Windows 7.
 
Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat
 
mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.
 
  
Het aantal mogelijke situaties (OS-browser-combinaties) is te groot
 
om uitputtend te beschrijven.  Daarom geven we hier een aantal tips
 
die kunnen helpen om e.e.a. aan de gang te krijgen.
 
  
* Gebruik een up-to-date browser en Java-installatie
+
===[Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?][Where can I find the 'hosts'-file on my computer?]===
* Voeg de onderstaande host-definities toe aan de lokale ''hosts'' file. Voor Unix-gebaseerde systemen (Linux, Mac) is dit typisch ''/etc/hosts''; voor Windows 7 ''C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts''.
+
[nl]De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:[/nl]
<pre>
+
[en]The location of the hosts file depends on the operating system:[/en]
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
+
{| class="wikitable"
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
+
|-
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
+
! [nl]Besturings systeem[/nl][en]Operating system[/en]
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
+
! [nl]Locatie 'hosts' bestand[/nl][en]Path of the hosts file[/en]
127.0.0.1      bassumcap01.uci.ru.nl
+
|-
127.0.0.1      bassrudb01.uci.ru.nl
+
| Windows, 32 bits
127.0.0.1      bassrudb02.uci.ru.nl
+
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
127.0.0.1      COTOPAXI.uci.ru.nl
+
|-
127.0.0.1      ADATARA.uci.ru.nl
+
| Windows, 64 bit
127.0.0.1      AUGUSTINE.uci.ru.nl
+
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
127.0.0.1      AMAK.uci.kun.nl
+
|-
127.0.0.1      ADAGDAK.uci.kun.nl
+
| Linux
127.0.0.1      ATKA.uci.kun.nl
+
| <tt>/etc/hosts</tt>
127.0.0.1      KATMAI.uci.kun.nl
+
|-
</pre>
+
| Mac OSX
* Ga naar de [https://admin.ru.nl/ start-pagina voor BASS]
+
| <tt>/etc/hosts</tt>
* Na het inloggen en kiezen van de gewenste database verschijnt het ''Port Forwarder'' window waarin de Java Applet gestart kan worden. Als er daarna geen nieuwe browser (window) opgestart wordt, surf dan naar [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp] (Engels), of [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL] (Nederlands).
+
|}
  
Succes!
 
  
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom!
+
===[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]===
[/nl]
+
[nl]Ja, U kunt BASS ook op een andere computer, zoals de [[Windows_Terminal_Server]] draaien.[/nl]
[en]
+
[en]Yes, you can run BASS from another computer, like the [[Windows_Terminal_Server]].[/en]
Because BASS is essentially a Java application running from a
 
browser it should function just as well from platforms such as Macs
 
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works
 
for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that
 
formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows
 
platforms.
 
  
It is not feasible to describe all possible configurations (OS/browser
+
===[Technisch: Welke subnetten hebben 'direkte' toegang tot BASS?][Technical: Wich subnets have direct access to BASS?]===
combinations) here. Therefore we provide a number of hints which may
+
[nl]Hieronder zie je het actuele overzicht van de vlans die achter de RU-firewall zitten en die binnen BASS ingesteld zijn voor direkte toegang:[/nl]
be useful to get things going.
+
[en]This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:[/en]
 +
<br style="clear: both" />
 +
<rawHTML>
 +
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?firewalled" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 +
</rawHTML>
 +
<br style="clear: both" />
 +
===[Na het kiezen van ''BASS - RU Productie'', krijg ik wel een ''Port Forwarder'' scherm, maar geen nieuw browser window][After choosing the ''BASS - RU Productie'' option, the ''Port Forwarder'' window is shown, but the new browser window isn't]===
 +
[nl]U kunt dan zelf de volgende link in een nieuw browser scherm openen:
 +
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL][/nl]
 +
[en]In that case, open the following link in a new browser window:
 +
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp][/en]
  
* Use an up-to-date browser and Java installation
 
* Add the host definitions below to the local ''hosts'' file. On unix-based systems (Linux, Mac), this is typically ''/etc/hosts''; on Windows 7 ''C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts''.
 
<pre>
 
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassumcap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      COTOPAXI.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      ADATARA.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AUGUSTINE.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AMAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ADAGDAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ATKA.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      KATMAI.uci.kun.nl
 
</pre>
 
* Go to the [https://admin.ru.nl/ BASS start page]
 
* After logging in and choosing the desired database the ''Port Forwarder'' window will appear from which the Java Applet can be started. If no new browser (window) appears then go to [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp] (English), or [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL] (Dutch).
 
Good luck!
 
  
Please share your own experiences and tips!
 
[/en]
 
  
== [Helpdesk BASS-Finlog][Helpdesk] ==
 
  
[nl]
+
<references/>
Op de website van CIF/CFA staat de [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk] beschreven.
 
[/nl]
 
[en]
 
The CIF/CFA website gives information about the [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
 
[/en]
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Revision as of 15:58, 12 July 2011

The Radboud University uses a concern-application BASS-finlog. This document explains how FNWI staff-members can use it.


Login details and authorization

To place orders or approve them, one needs:

  • a U-number (personnel number). This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
  • a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from P&C of the Financial Department
  • autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from

To order chemicals, one needs to use Tracelab.


The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

This document describes how to use BASS from Windows XP [1].


Preparing your PC

Java JRE

BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed

Systemconfiguration

In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.


The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.

*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC

Connecting

Now that your PC is configured, lets connect to BASS. There are 3 steps to get in:

Step 1: https://admin.ru.nl

Login on the gateway to BASS:

https://admin.ru.nl

Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.

Admin ru nl.png


Step 2: BASS - RU Productie

Select "BASS - RU Productie".

Admin ru nl afterlogin.png


Step 3: Login again

At this point you'll see a new browser windows titled "Welkom op BASS Release 12". Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page. If your PC is not behind the RU firewall, there will be a thirth screen popping up, labeled "Forwarder".

FAQ - Frequently asked questions

These questions and answers apply to the use of BASS from within FNWI. There's also an official BASS FAQ

Who can answer my questions about BASS-finlog?

The website of the CIF/CFA shows the contact details of the BASS helpdesk.

I don't have a BASS password, how can I set it?

The password that is asked for in step 2 differs from your U-number password. Since the Oracle based system doesn't make use of the central RU authentication, you do have to login again. To set it, you should know that the initial password is set for you. It is your birthdate in the following format DDMMYYY (ie. 25091976). After logging in with this temporary password, you'll be asked to change it.


Where can I find the 'hosts'-file on my computer?

The location of the hosts file depends on the operating system:

Operating system Path of the hosts file
Windows, 32 bits %systemroot%\system32\drivers\etc
Windows, 64 bit %systemroot%\SysWOW64\drivers\etc
Linux /etc/hosts
Mac OSX /etc/hosts


I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

Yes, you can run BASS from another computer, like the Windows_Terminal_Server.

Technical: Wich subnets have direct access to BASS?

This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:

After choosing the BASS - RU Productie option, the Port Forwarder window is shown, but the new browser window isn't

In that case, open the following link in a new browser window:  1. Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs and Linux systems, as well as on Windows 7. In many cases this proves to be true. If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.