Difference between revisions of "BASS"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(104 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog] en voor  personeelszaken [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-hrm/handleidingen/ BASS-HRM].
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Radboud University uses a concern-application [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
The Radboud University uses a concern-application [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog BASS-finlog].
 
This document explains how Science staff-members can use it.
 
This document explains how Science staff-members can use it.
 
[/en]
 
[/en]
  
===[Loginpagina van BASS][Login page of BASS]===
+
===[Logingegevens en authorisatie][Login details and authorization]===
http://bass.ru.nl
 
 
 
Deze URL wijst u direkt naar de loginpagina van BASS.
 
 
 
Indien u deze pagina niet kunt opvragen, lees dan [hier] verder.
 
 
 
===[Logingegevens en Authorisatie][Login details and authorization]===
 
 
[nl]
 
[nl]
 
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
 
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
Line 21: Line 14:
 
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
 
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via (zie FAQ).
+
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ een aanvraagformulier].
Om chemicali&euml;n te bestellen moet men speciale programmatuur gebruiken.
 
* [[Tracelab| TraceLab]]
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 30: Line 21:
 
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
 
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, to be requested (see FAQ).
+
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ request form].
To order chemicals, one needs to use special software.
 
* [[Tracelab| Tracelab]]
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 39: Line 28:
 
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
 
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
 
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
 
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt.  ''Nota bene'': vanaf de werkplekken bij FNWI die nog ''niet'' achter de RU firewall staan moet nog met de Port Forwarder worden gewerkt (zie verder).
+
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt.  ''Nota bene'': vanaf een klein deel van de werkplekken bij FNWI is directe toegang tot BASS niet mogelijk. Dat zijn werkplekken die op server-subnetten staan, met veel vanaf het Internet toegankelijk systemen. Gebruik in dat geval [[vpn]].
 +
* BASS is niet benaderbaar vanaf Server subnetten, dus ook niet vanaf onze '''lilo''' servers.
 
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
 
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
 
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
 
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
Line 45: Line 35:
 
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.  
 
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.  
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen") of (bij FNWI) met de terminal server te werken.
+
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen").
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
* Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 
* Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from certain networks at the Faculty of Science, i.e. the ones which are not yet located ''behind'' the RU firewall, the Port Forwarder must be used (see below).
+
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 +
* BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our '''lilo''' servers.
 
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
 
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
Line 56: Line 47:
 
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work) or (at the Faculty of Science) to use the terminal server.
+
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).
 
[/en]
 
[/en]
  
 
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
 
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
 
[nl]
 
[nl]
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP.
+
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows 7, maar voor Linux en de Mac werkt e.e.a. vrijwel hetzelfde.
  
 
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
 
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
  
Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.
+
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[VPN]] verbinding met het campus-netwerk. Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
  
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[Vpn]] verbinding met het campus-netwerk. Vanaf het draadloos netwerk is BASS alleen indirect via de Port Forwarder bereikbaar (zie verder). Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
+
Voor sommige onderdelen van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard de Java Runtime Environment (JRE) ge&iuml;nstalleerd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
This document describes how to use BASS from Windows XP.
+
This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.
  
 
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
 
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
  
Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
+
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[VPN]] connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.
 
 
 
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[Vpn]] connection to the campus network. Via WiFi BASS can only be used through the Port Forwarder (see below). These limitations are for the sake of security.
 
  
 +
Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.
 
[/en]
 
[/en]
  
==Java JRE==
+
===[Login op BASS][Logon to BASS]===
[nl]Voor het gebruik van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE ge&iuml;nstalleerd.[/nl]
 
[en]BASS requires Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have Java installed.[/en]
 
  
==[Systeemconfiguratie][System Configuration]==
+
[nl]Onderstaande URL brengt u direkt naar de loginpagina van BASS.[/nl]
[nl]Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is [/nl]
+
[en]This is a direct link to the login page of BASS.[/en]
[en]In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so-called hosts file on your system is configured correctly. The location of the hosts file on Windows XP systems is [/en]
 
<tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
 
  
[nl]Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.[/nl]
+
http://bass.ru.nl
[en]At the FAQ section at the bottom of this page, you'll find the location of the hosts file for other operating systems.[/en]
 
  
[nl]In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkomt met het hosts-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.[/nl]
+
[[File:bass_ru_app.png|200px|left]]
[en]The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the hosts-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this, if necessary.[/en]
+
<br style="clear: both" />
  
 
[nl]
 
[nl]
<rawHTML>
+
Indien dit niet lukt, heeft u geen directe toegang tot bass.ru.nl. U zult dan gebruik moeten maken van de [[vpn]].
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=nl" width='410px' height='220px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
<rawHTML>
+
If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the [[vpn]].
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=en" width='410px' height='220px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
[/en]
 
 
 
<blockquote>
 
[nl]*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.[/nl]
 
[en]*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC[/en]
 
</blockquote>
 
 
 
 
 
 
 
===[Verbinding maken][Connecting]===
 
[nl]Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken. Dit gaat in 3 stappen:[/nl]
 
[en]Now that your PC is configured, let's connect to BASS. There are 3 steps to get in:[/en]
 
 
 
==[Stap 1: Bezoek site][Step 1: Visit site]==
 
[nl]Log in op de toegangspoort tot BASS:[/nl]
 
[en]Login to the BASS gateway:[/en]
 
https://admin.ru.nl
 
[nl]Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.[/nl]
 
[en]Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.[/en]
 
 
 
[[File:admin_ru_nl.png|thumb|200px|left]]
 
 
 
<br style="clear: both" />
 
 
 
==[Stap][Step] 2: BASS - RU Productie==
 
[nl]Kies[/nl][en]Select[/en] <b>"BASS - RU Productie"</b>.
 
 
 
[[File:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb|200px|left]]
 
 
 
<br style="clear: both" />
 
 
 
==[Stap 3: Nogmaals inloggen][Step 3: Login again]==
 
[nl]Nu wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle:[/nl][en]At this point you'll see a new browser window titled [/en] "Welkom op BASS Release 12".
 
[nl]Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wachtwoord? Kijk dan bij 'Veel gestelde vragen' onderaan deze pagina.
 
 
 
''N.B. Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.''
 
 
 
[/nl]
 
[en]Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page.
 
 
 
''Note: As of June 1, 2013 the separate BASS password will disappear: after this date use your U number and RU password to logon to BASS.''
 
 
 
 
[/en]
 
[/en]
[nl]Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.[/nl]
 
[en]If your PC is not behind the RU firewall, there will be a third screen popping up, labeled "Forwarder".[/en]
 
 
[[File:bass_ru_app.png|thumb|200px|left]]
 
 
<br style="clear: both" />
 
 
===FAQ - [Veel gestelde vragen][Frequently asked questions]===
 
[nl]De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI.
 
Voor handleidingen en meer informatie over BASS kunt u terecht op: [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog de BASS-FinLog pagina].
 
Ook is er een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele BASS FAQ].[/nl]
 
[en]These questions and answers apply to the use of BASS from within the Science Faculty.
 
For manuals and more information visit [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog the BASS-FinLog site].
 
There's also an [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ official BASS FAQ][/en]
 
  
 
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
 
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
[nl]Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [/nl]
+
[nl]Op de Radboudnet website staan de contactgegevens voor de [/nl]
[en]The website of the CIF/CFA shows the contact details of the [/en]
+
[en]The Radboudnet website shows the contact details of the [/en]
[http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
+
[http://www.radboudnet.nl/bass BASS helpdesk].
  
 
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
 
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
Line 175: Line 98:
 
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
 
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
  
De informatie hierover is te vinden op: http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/aanvragen/
+
De informatie hierover is te vinden [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ op de Radboudnet website].
 
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 183: Line 106:
 
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
 
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
  
Information about this procedure can be found at http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/aanvragen/
+
Information about this procedure can be found [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ at the Radboudnet website].
Authorization request have to be processed and confirmed by FEZ of FNWI.
+
Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.
 
[/en]
 
[/en]
  
 
==[Hoe kan ik een initieel BASS wachtwoord zetten of het later wijzigen?][How can I set an initial BASS password or reset it later?]==
 
==[Hoe kan ik een initieel BASS wachtwoord zetten of het later wijzigen?][How can I set an initial BASS password or reset it later?]==
  
[nl]
+
[nl]Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.[/nl]
 +
[en]As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.[/en]
  
''N.B. Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.''
+
==[Welke RU-werkplek IP-adressen hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP addresses do not yet have direct access to BASS?]==
  
 +
[nl]
 +
Alleen de volgende FNWI-werkplek IP-adressen hebben geen directe toegang tot BASS, men kan wel bv via [[Vpn|VPN]] naar BASS gaan:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
+
Only the following FNWI desktop IP adresses will not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through [[Vpn|VPN]]:
''Note: As of June 1, 2013 the separate BASS password will disappear: after this date use your U number and RU password to logon to BASS.''
 
 
 
 
[/en]
 
[/en]
 
+
<pre>
[nl]In [http://www.ru.nl/publish/pages/526262/wachtwoordprocedure.pdf dit document] staat de nieuwe procedure voor het wijzigen van het (initiële) wachtwoord.
+
131.174.12.0 - 131.174.12.127
Deze informatie is te vinden op: http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/[/nl]
+
131.174.15.33
[en]This [http://www.ru.nl/publish/pages/526262/wachtwoordprocedure.pdf document] contains the new procedure to change the (initial) password.
+
131.174.15.35
This information can be found at: http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/[/en]
+
131.174.15.36
 
+
131.174.142.0 - 131.174.142.31
==[Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?][Where can I find the 'hosts'-file on my computer?]==
+
131.174.192.0 - 131.174.192.255
[nl]De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:[/nl]
+
</pre>
[en]The location of the hosts file depends on the operating system:[/en]
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! [nl]Besturings systeem[/nl][en]Operating system[/en]
 
! [nl]Locatie 'hosts' bestand[/nl][en]Path of the hosts file[/en]
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Windows, 64 bit
 
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
| Mac OSX
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
 
 
  
 
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
 
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
[nl]Ja, U kunt BASS ook op een andere computer draaien, zoals de [[Windows Terminal Server]].[/nl]
+
[nl]BASS is te bereiken en gebruiken met elke browser op elk apparaat.[/nl]
[en]Yes, you can run BASS from another computer, like the [[Windows Terminal Server]].[/en]
+
[en]BASS can be reached and used with any browser on any device.[/en]
  
==[Stap 3: Waar is het nieuwe scherm?][Step 3: Where is the new window?]==
 
[nl]Na het kiezen van ''BASS - RU Productie'', krijg U wel een ''Port Forwarder'' scherm, maar geen nieuw browser window. In dat geval kunt u  zelf de volgende link in een nieuw browser scherm openen:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL][/nl]
 
[en]After choosing the ''BASS - RU Productie'' option, the ''Port Forwarder'' window is shown, but the new browser window isn't. In that case, open the following link in a new browser window:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp][/en]
 
 
 
===[Technisch: Welke subnetten hebben 'directe' toegang tot BASS?][Technical: Wich subnets have direct access to BASS?]===
 
[nl]Hieronder zie je het actuele overzicht van de vlans die achter de RU-firewall zitten en die binnen BASS ingesteld zijn voor directe toegang:[/nl]
 
[en]This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:[/en]
 
<br style="clear: both" />
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?firewalled" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
<br style="clear: both" />
 
 
[nl]
 
Als het IP nummer van uw PC (zie boven) binnen een van deze subnetten valt kunt u [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp rechtstreeks naar BASS-FinLog].
 
Vanaf 1 juni 2013 is er een nieuw adres: [https://bass.ru.nl/ https://bass.ru.nl/]
 
[/nl]
 
[en]
 
If the IP address of your PC (see above) is within one of these subnets you can [https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp go directly to BASS-FinLog].
 
As of June 1, 2013 the new address is: [https://bass.ru.nl/ https://bass.ru.nl/]
 
[/en]
 
  
 +
<references/>
  
 
+
[[Bestand:lijn.png]]
<references/>
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 12:41, 30 June 2022

The Radboud University uses a concern-application BASS-FinLog BASS-finlog. This document explains how Science staff-members can use it.

Login details and authorization

To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:

 • a U-number (personnel number).
  This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 • a budget number (Dutch: kostenplaats).
  This is available through your department or can be requested from P&C of the Financial Department.

To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:

 • authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a request form.

Access to BASS

 • Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 • BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 • BASS can only be accessed directly from the campus network or through VPN (from any given Internet location). Note however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 • BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our lilo servers.
 • BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 • Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
  • On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
  • The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it is a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
  • Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 • The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).

Preparing your PC

This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.

The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

Note: BASS can only be accessed from the campus or through a VPN connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.

Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.

Logon to BASS

This is a direct link to the login page of BASS.

http://bass.ru.nl
Bass ru app.png


If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the vpn.

Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?

The Radboudnet website shows the contact details of the BASS helpdesk.

Where should I request authorizations for BASS?

To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents. Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.

Information about this procedure can be found at the Radboudnet website. Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.

How can I set an initial BASS password or reset it later?

As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.

Which PC IP addresses do not yet have direct access to BASS?

Only the following FNWI desktop IP adresses will not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through VPN:

131.174.12.0 - 131.174.12.127
131.174.15.33
131.174.15.35
131.174.15.36
131.174.142.0 - 131.174.142.31
131.174.192.0 - 131.174.192.255

I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

BASS can be reached and used with any browser on any device.Lijn.png