Difference between revisions of "BASS"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(213 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [BASS-Finlog][BASS-Finlog] ==
+
[nl]
 +
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog] en voor  personeelszaken [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-hrm/handleidingen/ BASS-HRM].
 +
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The Radboud University uses a concern-application [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog BASS-finlog].
 +
This document explains how Science staff-members can use it.
 +
[/en]
  
 +
===[Logingegevens en authorisatie][Login details and authorization]===
 
[nl]
 
[nl]
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
 +
* uw U-nummer (personeelsnummer).<br />Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Voor medewerkers van FNWI kan C&CZ het RU-wachtwoord resetten.
 +
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 +
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
 +
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ een aanvraagformulier].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:
 +
* a U-number (personnel number).<br />This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 +
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 +
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
 +
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ request form].
 +
[/en]
  
Voor installatie op een zelfbeheerde pc: Start met het lezen van [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/BASS/README.txt de README.txt]. Een oude [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|handleiding  voor het installeren/gebruiken van BASS-FinLog]] is in MS-Word formaat beschikbaar. Voor de upgrade van de BASS-servers in november 2009 is een aanpassing aan de werkplekken nodig, die beschreven staat in de [[Media:BASS-update-090928.doc|upgrade handleiding BASS]]. Alle benodigde zaken hiervoor zijn te vinden in de BASS subdirectory van de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory van C&amp;CZ servers.
+
===[Toegang tot BASS][Access to BASS]===
+
[nl]
Daarnaast heeft men om te kunnen bestellen/goedkeuren nodig:
+
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
# een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
+
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
# een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/fez/over_fez/wie_wat_waar/ P&C van FEZ]
+
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt. ''Nota bene'': vanaf een klein deel van de werkplekken bij FNWI is directe toegang tot BASS niet mogelijk. Dat zijn werkplekken die op server-subnetten staan, met veel vanaf het Internet toegankelijk systemen. Gebruik in dat geval [[vpn]].
# autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via Helpdesk-finlog@cif.ru.nl
+
* BASS is niet benaderbaar vanaf Server subnetten, dus ook niet vanaf onze '''lilo''' servers.
 
+
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.
+
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
 +
** Op een iPad staat geen Java, dus daarop kan in principe niet met forms worden gewerkt.
 +
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 +
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.  
 +
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen").
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Radboud University uses a concern-application called [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
* Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 +
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 +
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 +
* BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our '''lilo''' servers.
 +
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 +
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
 +
** On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
 +
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 +
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 +
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).
 +
[/en]
  
For the installation on a non-C&CZ managed pc: Start with reading [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/BASS/README.txt the README.txt]. An old [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|installation/usage manual]] is available in MS-Word format. The upgrade of the BASS-servers in november 2009 makes it necessary to update the pc software as described in the [[Media:BASS-update-090928.doc|BASS upgrade manual]]. All necessary software and documentation can be found in the BASS subdirectory of the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience install] directory of C&amp;CZ servers.
+
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
 +
[nl]
 +
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows 7, maar voor Linux en de Mac werkt e.e.a. vrijwel hetzelfde.
  
Next to this, to place orders or approve them, one needs:
+
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
  
# a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/pz/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
+
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[VPN]] verbinding met het campus-netwerk. Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
# a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/fez/over_fez/wie_wat_waar/ P&C of the Financial Department]
 
# autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from Helpdesk-finlog@cif.ru.nl
 
  
To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].
+
Voor sommige onderdelen van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard de Java Runtime Environment (JRE) ge&iuml;nstalleerd.
[/en]
+
[/nl]
 +
[en]
 +
This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.
  
== [BASS-Finlog voor Linux/Unix/Mac-gebruikers][BASS-Finlog for Linux/Unix/Mac-users] ==
+
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
  
[nl]
+
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[VPN]] connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.
Voor het gebruik van BASS-FinLog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander bedrijfssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.
 
  
Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts2), onder vermelding van de Science loginnaam.
+
Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.
 +
[/en]
  
* Voor Unix/Linux/Mac: geef op uw eigen computer het commando: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop op terminalserver1). Er is een bekend probleem met rdesktop, [[rdesktop|hier een work-around]]
+
===[Login op BASS][Logon to BASS]===
* Voor Windows: Klik op <b>Start</b>-><b>Uitvoeren</b> en tik <b>mstsc</b> (voor MS TerminalServer Client). Vul als computernaam <b>ts2.nwi.ru.nl</b> in en klik op Connect.
 
  
Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord.
+
[nl]Onderstaande URL brengt u direkt naar de loginpagina van BASS.[/nl]
 +
[en]This is a direct link to the login page of BASS.[/en]
  
Klik op OK bij de foutboodschap "Run-time Error '429': ActiveX component
+
http://bass.ru.nl
can't create object".
 
  
Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.
+
[[File:bass_ru_app.png|200px|left]]
 
+
<br style="clear: both" />
Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS2 te
 
veel belast wordt.
 
  
 +
[nl]
 +
Indien dit niet lukt, heeft u geen directe toegang tot bass.ru.nl. U zult dan gebruik moeten maken van de [[vpn]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to postmaster@science.ru.nl requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts2), mentioning your Science loginname.
+
If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl.  You will have to use the [[vpn]].
 +
[/en]
  
# For Unix/Linux/Mac: enter on your own computer the command: <b>rdesktop ts2.nwi.ru.nl</b> (remote desktop on terminalserver1). There is a well known problem using rdesktop, [[rdesktop|here a work-around]]
+
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
# For Windows: Click <b>Start</b>-><b>Run</b> and type <b>mstsc</b> (for MS TerminalServer Client). Fill in as Computer name <b>ts2.nwi.ru.nl</b> and click on Connect.
+
[nl]Op de Radboudnet website staan de contactgegevens voor de [/nl]
 +
[en]The Radboudnet website shows the contact details of the [/en]
 +
[http://www.radboudnet.nl/bass BASS helpdesk].
  
Give in the login-window your science loginname and password.
+
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
  
Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component
+
[nl]
can't create object".
+
Voor het aanvragen van autorisaties in BASS zijn ondertekende autorisatieformulieren nodig.
 +
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
  
Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an
+
De informatie hierover is te vinden [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ op de Radboudnet website].
PC with MS Windows XP.
+
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 +
[/nl]
  
Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS2.
+
[en]
 +
To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents.
 +
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
  
 +
Information about this procedure can be found [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ at the Radboudnet website].
 +
Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [BASS-Finlog rechtstreeks vanaf Linux/Unix/Mac/Windows 7][BASS-Finlog directly from Linux/Unix/Mac/ Windows 7] ==
+
==[Hoe kan ik een initieel BASS wachtwoord zetten of het later wijzigen?][How can I set an initial BASS password or reset it later?]==
  
[nl]
+
[nl]Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.[/nl]
Omdat BASS in essentie een Java-toepassing
+
[en]As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.[/en]
is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook
 
kunnen werken op andere platformen zoals Macs en Linux werkstations en op Windows 7.
 
Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn.  Als het werkt is dat
 
mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.
 
  
Het aantal mogelijke situaties (OS-browser-combinaties) is te groot
+
==[Welke RU-werkplek IP-nummers hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP numbers do not yet have direct access to BASS?]==
om uitputtend te beschrijven.  Daarom geven we hier een aantal tips
 
die kunnen helpen om e.e.a. aan de gang te krijgen.
 
  
* Gebruik een up-to-date browser en Java-installatie
+
[nl]
* Voeg de onderstaande host-definities toe aan de lokale ''hosts'' file. Voor Unix-gebaseerde systemen (Linux, Mac) is dit typisch ''/etc/hosts''; voor Windows 7 ''C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts''.
+
Na 25 september 2013 hebben alleen de volgende FNWI-werkplek IP-nummers nog geen directe toegang tot BASS, men kan wel bv via [[Vpn|VPN]] naar BASS gaan:
<pre>
 
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassumcap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassrudb02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      COTOPAXI.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      ADATARA.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AUGUSTINE.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AMAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ADAGDAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ATKA.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      KATMAI.uci.kun.nl
 
</pre>
 
* Ga naar de [https://admin.ru.nl/ start-pagina voor BASS]
 
* Na het inloggen en kiezen van de gewenste database verschijnt het ''Port Forwarder'' window waarin de Java Applet gestart kan worden. Als er daarna geen nieuwe browser (window) opgestart wordt, surf dan naar [http://bassruap01.uci.ru.nl:8000/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp http://bassruap01.uci.ru.nl:8000/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp]
 
 
 
Succes!
 
 
 
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom!
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Because BASS is essentially a Java application running from a
+
After September 25, 2013, only the following FNWI desktop IP-numbers will still not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through [[Vpn|VPN]]:
browser it should function just as well from platforms such as Macs
+
[/en]
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works
 
for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that
 
formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows
 
platforms.
 
 
 
It is not feasible to describe all possible configurations (OS/browser
 
combinations) here. Therefore we provide a number of hints which may
 
be useful to get things going.
 
 
 
* Use an up-to-date browser and Java installation
 
* Add the host definitions below to the local ''hosts'' file. On unix-based systems (Linux, Mac), this is typically ''/etc/hosts''; on Windows 7 ''C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts''.
 
 
<pre>
 
<pre>
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
+
131.174.12.0 - 131.174.12.127
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
+
131.174.15.16
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
+
131.174.15.33
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
+
131.174.15.35
127.0.0.1      bassumcap01.uci.ru.nl
+
131.174.15.36
127.0.0.1      bassrudb01.uci.ru.nl
+
131.174.139.65
127.0.0.1      bassrudb02.uci.ru.nl
+
131.174.142.0 - 131.174.142.31
127.0.0.1      COTOPAXI.uci.ru.nl
+
131.174.192.0 - 131.174.192.255
127.0.0.1      ADATARA.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AUGUSTINE.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      AMAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ADAGDAK.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      ATKA.uci.kun.nl
 
127.0.0.1      KATMAI.uci.kun.nl
 
 
</pre>
 
</pre>
* Go to the [https://admin.ru.nl/ BASS start page]
 
* After logging in and choosing the desired database the ''Port Forwarder'' window will appear from which the Java Applet can be started. If no new browser (window) appears then go to [http://bassruap01.uci.ru.nl:8000/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp http://bassruap01.uci.ru.nl:8000/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp]
 
  
Good luck!
+
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
 +
[nl]BASS is te bereiken en gebruiken met elke browser op elk apparaat.[/nl]
 +
[en]BASS can be reached and used with any browser on any device.[/en]
  
Please share your own experiences and tips!
 
[/en]
 
  
== [Helpdesk BASS-Finlog][Helpdesk] ==
+
<references/>
  
[nl]
+
[[Bestand:lijn.png]]
Op de website van CIF/CFA staat de [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk] beschreven.
 
[/nl]
 
[en]
 
The CIF/CFA website gives information about the [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
 
[/en]
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 16:39, 6 October 2020

The Radboud University uses a concern-application BASS-FinLog BASS-finlog. This document explains how Science staff-members can use it.

Login details and authorization

To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:

 • a U-number (personnel number).
  This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 • a budget number (Dutch: kostenplaats).
  This is available through your department or can be requested from P&C of the Financial Department.

To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:

 • authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a request form.

Access to BASS

 • Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 • BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 • BASS can only be accessed directly from the campus network or through VPN (from any given Internet location). Note however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 • BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our lilo servers.
 • BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 • Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
  • On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
  • The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it is a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
  • Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 • The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).

Preparing your PC

This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.

The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

Note: BASS can only be accessed from the campus or through a VPN connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.

Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.

Logon to BASS

This is a direct link to the login page of BASS.

http://bass.ru.nl
Bass ru app.png


If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the vpn.

Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?

The Radboudnet website shows the contact details of the BASS helpdesk.

Where should I request authorizations for BASS?

To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents. Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.

Information about this procedure can be found at the Radboudnet website. Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.

How can I set an initial BASS password or reset it later?

As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.

Which PC IP numbers do not yet have direct access to BASS?

After September 25, 2013, only the following FNWI desktop IP-numbers will still not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through VPN:

131.174.12.0 - 131.174.12.127
131.174.15.16
131.174.15.33
131.174.15.35
131.174.15.36
131.174.139.65
131.174.142.0 - 131.174.142.31
131.174.192.0 - 131.174.192.255

I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

BASS can be reached and used with any browser on any device.Lijn.png