Difference between revisions of "BASS"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Welke RU-werkplek IP-nummers hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP numbers do not yet have direct access to BASS?])
m ([Toegang tot BASS][Access to BASS])
 
(22 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[nl]
 
[nl]
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-FinLog] en voor  personeelszaken [http://www.radboudnet.nl/informatiesystemen/systemen/bass-hrm BASS-HRM].
+
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog] en voor  personeelszaken [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-hrm/handleidingen/ BASS-HRM].
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Radboud University uses a concern-application [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
The Radboud University uses a concern-application [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog BASS-finlog].
 
This document explains how Science staff-members can use it.
 
This document explains how Science staff-members can use it.
 
[/en]
 
[/en]
  
[nl]
+
===[Logingegevens en authorisatie][Login details and authorization]===
<font color=red size=5>
 
Belangrijke boodschap voor BASS gebruikers die via de Port Forwarder werken:<br>
 
 
 
De Port Forwarder wordt op korte termijn gestopt. Vrijwel alle FNWI-werkplekken kunnen vanaf 1 oktober direct naar BASS. Voor de uitzonderingen wordt het gebruik van [[vpn]] of de [[Windows Terminal Server]] geadviseerd.
 
[/nl]
 
[en]
 
<font color=red size=5>Important message for BASS users who connect to BASS via the Port Forwarder:</font>
 
 
 
The Port Forwarder will be stopped in the near future. Almost all FNWI desktops can connect to BASS directly after October 1. For the exceptions we advise the use of [[vpn]] or the [[Windows Terminal Server]].
 
[/en]
 
 
 
</font>
 
<br>
 
 
 
===[Logingegevens en Authorisatie][Login details and authorization]===
 
 
[nl]
 
[nl]
 
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
 
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
Line 29: Line 14:
 
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
 
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via (zie FAQ).
+
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ een aanvraagformulier].
Om chemicali&euml;n te bestellen moet men speciale programmatuur gebruiken.
 
* [[Tracelab| TraceLab]]
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 38: Line 21:
 
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
 
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, to be requested (see FAQ).
+
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ request form].
To order chemicals, one needs to use special software.
 
* [[Tracelab| Tracelab]]
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 47: Line 28:
 
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
 
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
 
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
 
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt.  ''Nota bene'': vanaf een klein deel van de werkplekken bij FNWI is directe toegang tot BASS niet mogelijk. Dat zijn werkplekken die op server-subnetten staan, met veel vanaf het Internet toegankelijk systemen. Gebruik in dat geval [[vpn]] of de [[Windows Terminal Server]].
+
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt.  ''Nota bene'': vanaf een klein deel van de werkplekken bij FNWI is directe toegang tot BASS niet mogelijk. Dat zijn werkplekken die op server-subnetten staan, met veel vanaf het Internet toegankelijk systemen. Gebruik in dat geval [[vpn]].
 +
* BASS is niet benaderbaar vanaf Server subnetten, dus ook niet vanaf onze '''lilo''' servers.
 
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
 
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
 
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
 
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
Line 53: Line 35:
 
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.  
 
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.  
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen") of (bij FNWI) met de terminal server te werken.
+
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen").
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 59: Line 41:
 
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 +
* BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our '''lilo''' servers.
 
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
 
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
Line 64: Line 47:
 
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work) or (at the Faculty of Science) to use the terminal server.
+
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).
 
[/en]
 
[/en]
  
 
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
 
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
 
[nl]
 
[nl]
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP of Windows 7, maar voor Linux en de Mac werkt e.e.a. vrijwel hetzelfde.
+
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows 7, maar voor Linux en de Mac werkt e.e.a. vrijwel hetzelfde.
  
 
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
 
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
  
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[Vpn]] verbinding met het campus-netwerk. Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
+
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[VPN]] verbinding met het campus-netwerk. Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
  
 
Voor sommige onderdelen van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard de Java Runtime Environment (JRE) ge&iuml;nstalleerd.
 
Voor sommige onderdelen van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard de Java Runtime Environment (JRE) ge&iuml;nstalleerd.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
This manual describes how to use BASS from Windows XP or Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.
+
This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.
  
 
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
 
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
  
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[Vpn]] connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.
+
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[VPN]] connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.
  
 
Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.
 
Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.
Line 103: Line 86:
 
If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl.  You will have to use the [[vpn]].
 
If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl.  You will have to use the [[vpn]].
 
[/en]
 
[/en]
 
===Port Forwarder===
 
 
[nl]Indien vroeger van de Port Forwarder gebruik gemaakt werd om BASS te benaderen, dan is het <tt>hosts</tt> aangepast. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is [/nl]
 
[en]If one used the Port Forwarder to get access to BASS, then the <tt>hosts</tt> file will have been changed. The location of the hosts file on Windows XP systems is [/en]
 
<tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
 
[nl]Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.[/nl]
 
[en]At the FAQ section at the bottom of this page, you'll find the location of the hosts file for other operating systems.[/en]
 
 
[nl]
 
Omdat de Port Forwarder gestopt wordt, moet men deze aanpassing ongedaan maken, d.w.z. de volgende regels verwijderen:
 
[/nl]
 
[en]
 
Because the Port Forwarder will be stopped, one has to delete the following lines:
 
[/en]
 
 
<pre>
 
127.0.0.1      localhost
 
127.0.0.1      bassruap01.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap02.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap03.uci.ru.nl
 
127.0.0.1      bassruap04.uci.ru.nl
 
</pre>
 
  
 
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
 
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
[nl]Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [/nl]
+
[nl]Op de Radboudnet website staan de contactgegevens voor de [/nl]
[en]The website of the CIF/CFA shows the contact details of the [/en]
+
[en]The Radboudnet website shows the contact details of the [/en]
[http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
+
[http://www.radboudnet.nl/bass BASS helpdesk].
  
 
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
 
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
Line 138: Line 98:
 
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
 
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
  
De informatie hierover is te vinden op: http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/aanvragen/
+
De informatie hierover is te vinden [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ op de Radboudnet website].
 
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 146: Line 106:
 
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
 
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
  
Information about this procedure can be found at http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/aanvragen/
+
Information about this procedure can be found [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ at the Radboudnet website].
Authorization request have to be processed and confirmed by FEZ of FNWI.
+
Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 154: Line 114:
 
[nl]Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.[/nl]
 
[nl]Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.[/nl]
 
[en]As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.[/en]
 
[en]As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.[/en]
 
==[Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?][Where can I find the 'hosts'-file on my computer?]==
 
[nl]De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:[/nl]
 
[en]The location of the hosts file depends on the operating system:[/en]
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! [nl]Besturings systeem[/nl][en]Operating system[/en]
 
! [nl]Locatie 'hosts' bestand[/nl][en]Path of the hosts file[/en]
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Windows, 64 bit
 
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
| Mac OSX
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
  
 
==[Welke RU-werkplek IP-nummers hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP numbers do not yet have direct access to BASS?]==
 
==[Welke RU-werkplek IP-nummers hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP numbers do not yet have direct access to BASS?]==
  
 
[nl]
 
[nl]
Na 1 oktober 2013 hebben alleen de volgende RU-werkplek IP-nummers nog geen directe toegang tot BASS:
+
Na 25 september 2013 hebben alleen de volgende FNWI-werkplek IP-nummers nog geen directe toegang tot BASS, men kan wel bv via [[Vpn|VPN]] naar BASS gaan:
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
After October 1, 2013, only the following RU desktop IP-numers will not have direct access to BASS:
+
After September 25, 2013, only the following FNWI desktop IP-numbers will still not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through [[Vpn|VPN]]:
 
[/en]
 
[/en]
 
<pre>
 
<pre>
 
131.174.12.0 - 131.174.12.127
 
131.174.12.0 - 131.174.12.127
131.174.15.0 - 131.174.15.63
+
131.174.15.16
131.174.20.43
+
131.174.15.33
131.174.112.0 - 131.174.112.255
+
131.174.15.35
 +
131.174.15.36
 
131.174.139.65
 
131.174.139.65
131.174.142.0 - 131.174.142.127
+
131.174.142.0 - 131.174.142.31
 
131.174.192.0 - 131.174.192.255
 
131.174.192.0 - 131.174.192.255
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
 
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
[nl]Ja, U kunt BASS ook op een andere computer draaien, zoals de [[Windows Terminal Server]].[/nl]
+
[nl]BASS is te bereiken en gebruiken met elke browser op elk apparaat.[/nl]
[en]Yes, you can run BASS from another computer, like the [[Windows Terminal Server]].[/en]
+
[en]BASS can be reached and used with any browser on any device.[/en]
  
  
 
<references/>
 
<references/>
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 15:39, 6 October 2020

The Radboud University uses a concern-application BASS-FinLog BASS-finlog. This document explains how Science staff-members can use it.

Login details and authorization

To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:

 • a U-number (personnel number).
  This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 • a budget number (Dutch: kostenplaats).
  This is available through your department or can be requested from P&C of the Financial Department.

To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:

 • authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a request form.

Access to BASS

 • Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 • BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 • BASS can only be accessed directly from the campus network or through VPN (from any given Internet location). Note however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 • BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our lilo servers.
 • BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 • Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
  • On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
  • The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it is a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
  • Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 • The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).

Preparing your PC

This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.

The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

Note: BASS can only be accessed from the campus or through a VPN connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.

Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.

Logon to BASS

This is a direct link to the login page of BASS.

http://bass.ru.nl
Bass ru app.png


If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the vpn.

Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?

The Radboudnet website shows the contact details of the BASS helpdesk.

Where should I request authorizations for BASS?

To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents. Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.

Information about this procedure can be found at the Radboudnet website. Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.

How can I set an initial BASS password or reset it later?

As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.

Which PC IP numbers do not yet have direct access to BASS?

After September 25, 2013, only the following FNWI desktop IP-numbers will still not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through VPN:

131.174.12.0 - 131.174.12.127
131.174.15.16
131.174.15.33
131.174.15.35
131.174.15.36
131.174.139.65
131.174.142.0 - 131.174.142.31
131.174.192.0 - 131.174.192.255

I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

BASS can be reached and used with any browser on any device.Lijn.png