Difference between revisions of "Archief"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m (De pagina is leeggehaald)
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Archief][Archive] ==
 
  
[nl]
 
C&amp;CZ krijgt regelmatig folders, brochures en prijslijsten van leveranciers van de meest uitleenlopende computer-gerelateerde apparatuur toegestuurd. Sinds een aantal jaren wordt dit materiaal opgeslagen in een archiefkast, die zich nu bevindt in kamer HG03.055. Het is ter inzage voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.<br /> De uitvoer van het <code>archief</code> commando op de Solaris loginservers bestaat uit één regel per brochure waarbij elke regel drie velden bevat, namelijk
 
* INDEX<br /> De index is van de vorm JJmmNNN, waarbij JJ het jaartal voorstelt, mm het maandnummer en NNN een uniek volgnummer.
 
* FIRMA<br /> De naam van de fabrikant of leverancier.
 
* OMSCHRIJVING<br /> Een omschrijving van de betreffende informatie.
 
 
De gewenste folder is met behulp van de index terug te vinden.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&amp;CZ regularly receives folders, brochures and price lists from suppliers of all kinds of computer-related hardware. Since a number of years this material is stored in an archive, which can now be found in HG03.055. Anyone interested can have a look in the archive. The format of the <code>archief</code> command on the Solaris login servers contains three fields:
 
* INDEX<br /> The index has the form YYMMNNN, with YY the year, MM the month number and NNN a unique sequence number.
 
* FIRM<br /> The name of the supplier.
 
* DESCRIPTION<br /> A description of the information.
 
 
The archive is sorted with help of the INDEX, so finding the material is easy.
 
[/en]
 
 
<rawHTML>
 
 
 
<center>
 
<form name="archiefform" method="post" action="http://www.cncz.science.ru.nl/cgi-bin/web/gids">
 
<input name="archief"  type="text"  value="">
 
<input                  type="submit" value="archief">
 
</form>
 
</center>
 
 
 
</rawHTML>
 
 
[[Category:Eerstelijns]]
 

Latest revision as of 12:24, 3 March 2017