Difference between revisions of "Android"

From Cncz
Jump to: navigation, search
([Papierloos vergaderen met Android tablets][Paperless meetings with Android tablets])
m (VPN)
 
(94 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Papierloos vergaderen met Android tablets][Paperless meetings with Android tablets] ==
+
== [Netwerk][Network] ==
 
 
[nl]
 
Bij het gebruik van Android tablets voor papierloos vergaderen gaat het om:
 
* Keus van een Android-tablet. Voorbeeld april 2015: [http://tweakers.net/product/409390/htc-nexus-9/reviews/ HTC Nexus9 wit 16GB], met een [http://www.htc.com/managed-assets/shared/desktop/accessories/nexus-9/nexus-9-magic-case-mint.jpg magic case] of evt. een [http://www.htc.com/managed-assets/shared/desktop/accessories/nexus-9/nexus-9-keyboard-listing.png keyboard folio]. Wie al een Android tablet heeft, kan die natuurlijk ook gebruiken. Voor wie zelfs 7" groot genoeg vindt, is er de [http://tweakers.net/pricewatch/348709/asus-nexus-7-%282013%29-wifi-16gb-zwart/reviews/ Nexus 7 (2013)] met een [http://www.poeticcases.com/poetic-covermate-for-google-nexus-7-2nd-gen-2013 Poetic case]. Voordeel van Nexus: snel software-updates en geen fabrikant-eigen software.
 
* Draadloos netwerk Eduroam.
 
* VPN, omdat de vergaderstukken afgeschermd zijn.
 
* Afgeschermde netwerkschijf: een plaats waar de secretaris de stukken neer kan zetten en waar alle leden de stukken kunnen vinden en downloaden.
 
* Een app voor annotatie van de PDF-bestanden: '''Foxit MobilePDF'''. Er zijn alternatieve apps.
 
* Een app om de geannoteerde stukken te synchroniseren naar een gebackupte plaats (submap in de homedirectory): '''SyncMe'''. Er zijn alternatieve apps.
 
[/nl]
 
[en]
 
Sorry, only the Dutch version is available.
 
[/en]
 
 
 
== [Gebruik][Usage] ==
 
  
  
Line 20: Line 5:
  
 
[nl]
 
[nl]
Het Eduroam draadloze netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar en ook op veel andere universiteiten in de wereld, zie [http://www.eduroam.nl Eduroam.nl.
+
Het Eduroam draadloze netwerk is in alle gebouwen op de campus beschikbaar en ook op veel andere universiteiten in de wereld, zie [http://www.eduroam.nl Eduroam.nl].
  
 
* Browse naar [http://www.ru.nl/wireless http://www.ru.nl/wireless] voor alle informatie en configuratie-handleidingen.
 
* Browse naar [http://www.ru.nl/wireless http://www.ru.nl/wireless] voor alle informatie en configuratie-handleidingen.
Line 40: Line 25:
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
Controleer evt. de instellingen van het netwerk (blauwe pijltje), hier zal o.a. staan:
+
Controleer evt. het IP-adres door naar www.whatsmyip.org te gaan, hier zal staan:
 
* IP-adres: een adres uit de reeks 145.116.128.0 - 145.116.191.255
 
* IP-adres: een adres uit de reeks 145.116.128.0 - 145.116.191.255
* Zoekdomeinen: ru.nl
 
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 66: Line 50:
 
|}
 
|}
 
<br />
 
<br />
You can check the network settings (blue arrow), it will show:
+
You can check the IP address by visiting www.whatsmyip.org it will show:
 
* IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
 
* IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255
* Search domain: ru.nl
 
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
== VPN ==
 +
 +
[nl]
 +
Om netwerkschijven te mogen benaderen is het meestal voldoende om met het RU campusnetwerk verbonden te zijn, bedraad of via Eduroam draadloos.
 +
Enkele netwerkschijven zijn extra beveiligd, deze zijn alleen vanaf bepaalde werkplekken te benaderen, maar kunnen ook via de Science VPN benaderd worden. Om die te kunnen instellen zijn de volgende stappen nodig.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To be allowed to access network disks, it is usually sufficient to be connected to the RU campus network, wired or wireless via Eduroam.
 +
Some network shares are stored in an extra secure location, these can only be accessed from certain workstations, but also through the Science VPN. The next steps are needed to install the Science VPN.
 +
[/en]
 +
 +
=== Science VPN ===
 +
 +
[nl]Zie [[Vpn]][/nl]
 +
[en]See [[Vpn]][/en]
 +
 +
<!--
 +
[nl]
 +
Aanmaken:
 +
* Klik op Instellingen -> Draadloos en netwerken -> Meer
 +
[[Bestand:Android-VPN-1-Instellingen.png|500px]]
 +
 +
* Klik onderaan op VPN
 +
[[Bestand:Android-VPN-2-Meer.png|500px]]
 +
 +
* Klik rechtsboven op het plusteken om een nieuwe VPN aan te maken:
 +
[[Bestand:Android-VPN-3-Plusteken.png|500px]]
 +
 +
* Geef als naam iets als Science-VPN, kies type: PPTP, vul in als serveradres: vpn.science.ru.nl en klik op opslaan.
 +
[[Bestand:Android-VPN-4-Profiel-bewerken.png|500px]]
 +
 +
 +
Gebruiken/instellen:
 +
* Druk op "Science-VPN"
 +
[[Bestand:Android-VPN-5-VPN-aangemaakt.png|500px]]
 +
 +
* Vul in het scherm dat verschijnt de Science gebruikersnaam en het Science-wachtwoord in en klik op "Verbinding maken". Achter de Science gebruikersnaam mag @science.ru.nl staan. N.B.: dit is niet het mail-adres, de Science loginnaam bevat geen hoofdletter en ook geen punt.
 +
[[Bestand:Android-VPN-6-Verbinding-maken.png|500px]]
 +
 +
* Na een paar seconden komt onder "Science-VPN"  het woord "Verbonden" te staan. In de rechterbovenhoek is een sleuteltje te zien, wat betekent dat de VPN actief is.
 +
[[Bestand:Android-VPN-7-Verbonden.png|500px]]
 +
 +
* Als je wilt controleren of de verbinding correct is ingesteld, ga dan met een browser naar [http://www.whatsmyip.org http://www.whatsmyip.org], dan verschijnt een IP-nummer uit de Science-VPN reeks: 131.174.224.NNN, met als hostnaam vpn224NNN.science.ru.nl.
 +
[[Bestand:Android-VPN-8-Whatsmyip.png|500px]]
 +
 +
* Door op de regel met Science-VPN of het sleuteltje rechtsboven te klikken verschijnt een scherm waarmee de VPN-verbinding verbroken kan worden.
 +
[[Bestand:Android-VPN-9-Verbinding-verbreken.png|500px]]
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Add:
 +
* Press Settings -> Wireless & networks -> More
 +
[[Bestand:Android-VPN-1-Settings.png|500px]]
 +
 +
* Press VPN
 +
[[Bestand:Android-VPN-2-More.png|500px]]
 +
 +
* Press the plus sign in the upper right corner to add a new VPN:
 +
[[Bestand:Android-VPN-3-Plussign.png|500px]]
 +
 +
* Type something like Science-VPN as name, choose type: PPTP, fill in as server address: vpn.science.ru.nl and hit Save.
 +
[[Bestand:Android-VPN-4-Edit-VPN-Profile.png|500px]]
 +
 +
Use/settings:
 +
* Press "Science-VPN"
 +
[[Bestand:Android-VPN-5-VPN-added.png|500px]]
 +
 +
* Fill in the Science username and the Science password and press "Connect". You may add @science.ru.nl after the Science username. N.B.: this is not the mail address, the Science username only contains lowercase characters [a-z] and for temporary guest accounts also the numbers [0-9].
 +
[[Bestand:Android-VPN-6-Connect.png|500px]]
 +
 +
* After a few seconds the word "Connected" is shown below the "Science-VPN". In the upper right corner a key can be seen, showing that the VPN is active.
 +
[[Bestand:Android-VPN-7-Connected.png|500px]]
 +
 +
* If you want to check your connection, you can do that by pointing your browser to [http://www.whatsmyip.org http://www.whatsmyip.org]. This will show that you have an IP number from the Science-VPN range: 131.174.224.NNN, with hostname vpn224NNN.science.ru.nl.
 +
[[Bestand:Android-VPN-8-Whatsmyip-EN.png|500px]]
 +
 +
* By pressing the line with Science-VPN or the key in the upper right corner, a window appears with the option to drop the VPN connection.
 +
[[Bestand:Android-VPN-9-Disconnect.png|500px]]
 +
[/en]
 +
-->
 +
 +
=== RU VPN ===
 +
 +
[nl]
 +
De [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/off-campus-werken/vpn/ RU VPN] kan vanaf Android gebruikt worden.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/working-off-campus/vpn/ RU VPN] can be used with an Android client.
 +
[/en]
 +
 +
== [Toegang tot een netwerkschijf][Access to a network share] ==
 +
 +
[nl]
 +
Zie de [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Netwerkschijf#.5BNetwerkschijf_op_Android.5D.5BNetwork_disk_on_Android.5D pagina over netwerkschijven] voor benodigde apps en de naamgeving.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
See the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Netwerkschijf#.5BNetwerkschijf_op_Android.5D.5BNetwork_disk_on_Android.5D page on network disks] for the apps needed and the naming of network disks.
 +
[/en]
 +
  
 
== [Mail][Mail] ==
 
== [Mail][Mail] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De meeste mail apps hebben dezelfde basis, waarmee mail van andere gebruikers in zgn. 'shared folders' niet gelezen kan worden. Als men dat wil, kan men '''Maildroid' gebruiken.
+
De meeste mail apps hebben dezelfde basis, waarmee mail van andere gebruikers in zgn. 'shared folders' niet gelezen kan worden. Als men dat wil, kan men '''Maildroid''' gebruiken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Line 142: Line 224:
 
[en]
 
[en]
 
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
[/en]
 
 
== [Configuratie VPN][VPN Configuration] ==
 
 
=== Science VPN ===
 
 
[nl]
 
* Open '''Instellingen'''
 
* Kies ''Algemeen''
 
* Kies ''Netwerk''
 
* Kies ''VPN''
 
* Kies ''Voeg VPN-configuratie toe...''
 
<br />
 
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; background-color:#ffffee;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1"
 
| Type
 
| PPTP
 
|-
 
| Beschrijving
 
| ''naar eigen inzicht, b.v.'' "Science VPN"
 
|-
 
| Server
 
| vpn.science.ru.nl
 
|-
 
| Account
 
| ''science-account''
 
|-
 
| RSA SecurID
 
| uitgeschakeld (default)
 
|-
 
| Wachtwoord
 
| niet invullen (''Vraag elke keer'') is veiliger, vul evt. het wachtwoord bij ''science-account'' in
 
|-
 
| Geheim
 
| niet invullen
 
|-
 
| Stuur alle verkeer
 
| ingeschakeld (default)
 
|-
 
| Proxy
 
| Uit
 
|}
 
<br />
 
* Kies ''Bewaar''
 
* Zet VPN aan door het schuifje naar rechts te bewegen, er wordt om het wachtwoord gevraagd als dat niet was ingevuld
 
* De letters VPN verschijnen bovenaan het scherm
 
<br />
 
Controleer of VPN werkt:
 
* Open de '''Browser''' app
 
* Ga naar http://www.myip.nl/
 
* Verifieren dat de iPad een IP adres in de reeks 131.174.224.1 - 131.174.224.254 heeft gekregen
 
[/nl]
 
[en]
 
Sorry, only the Dutch version of this text is available.
 
[/en]
 
 
=== RU VPN ===
 
 
[nl]
 
Zie de [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/toegang-buiten/veilige-verbinding/ ISC VPN] webpagina.
 
[/nl]
 
[en]
 
See the [http://www.ru.nl/isc/medewerkers/toegang-buiten/veilige-verbinding/@965054/vpn/ ISC VPN] page.
 
[/en]
 
 
== [Toegang tot een netwerk-disk][Access to a Network Share] ==
 
 
=== C&CZ Samba shares ===
 
 
[nl]
 
Deze opzet werkt in principe voor alle zogenaamde "Samba" (ook wel "smb" of "CIFS") netwerk shares.
 
 
Komende van buiten FNWI is meestal een VPN verbinding nodig om de server te mogen benaderen.
 
 
Er is een app nodig, Android ondersteunt uit zichzelf geen Samba.
 
[/nl]
 
[en]
 
Sorry, only the Dutch version is available.
 
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 16:43, 5 October 2017

Network

Wi-Fi Eduroam

The Eduroam wireless network is available in all campus buildings. It is also available in other universities, see Eduroam.nl.

Browse to http://www.ru.nl/wireless for all info and configuration manuals.

  • When asked for username and password, this can be one of the following combinations:


Username Password
choice 1 RU-password (as is used for Radboudnet)
choice 2 sciencelogin@science.ru.nl Science-password (as is used on the Do-It-Yourself site


You can check the IP address by visiting www.whatsmyip.org it will show:

  • IP address: an address in the range 145.116.128.0 - 145.116.191.255

VPN

To be allowed to access network disks, it is usually sufficient to be connected to the RU campus network, wired or wireless via Eduroam. Some network shares are stored in an extra secure location, these can only be accessed from certain workstations, but also through the Science VPN. The next steps are needed to install the Science VPN.

Science VPN

See Vpn


RU VPN

The RU VPN can be used with an Android client.

Access to a network share

See the page on network disks for the apps needed and the naming of network disks.


Mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.

Science mail

Sorry, only the Dutch version of this text is available.


Exchange (ISC)

Sorry, only the Dutch version of this text is available.