Difference between revisions of "Abonnement en gesprekskosten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(35 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== telefoonkosten ==
+
[nl]
[nl]Deze pagina was te vinden op[/nl][en]This page was located at[/en] [http://www.cncz.science.ru.nl/telefonie/kosten/]
+
 
 +
== Telefoontarieven FNWI ==
  
[nl]
+
De '''gesprekskosten''' worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''abonnement'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.
  
== Telefoontarieven B-faculteit ==
+
Om het bewaken van de kosten en het controleren van de doorbelasting mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten door het ISC naar de telefooncontactpersonen gemaild. Niet tijdig opgezegde abonnementen kunnen achteraf NIET gecorrigeerd worden. Het is dus in uw belang regelmatig (maandelijks) de zojuist genoemde kostenspecificaties na te kijken.
  
* De '''gesprekskosten''' worden maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''toestel'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen en laten afsluiten van telefoons. Hiervoor worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten gepubliceerd.
 
 
  
* Voor het jaar '''''2006''''' wordt een maandelijks '''abonnement''' berekend, per<br />
+
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik.
{| align="center"
 
| analoog toestel:
 
| €
 
| 12,08
 
|-
 
| digitaal toestel:
 
| €
 
| 15,01
 
|-
 
| ACD-licentie:
 
| €
 
| 5,37
 
|}
 
  
* Met ingang van '''''1 juli 2006''''' zijn de tarieven in verband met het doorbelasten van toestelhuur, een beheerstoeslag en het doorbelasten van mutaties zoals verhuizingen en nieuwe aansluitingen aangepast.<br />
+
{| align="left"
{| align="center"
+
|Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het RadboudUMC) zijn '''gratis'''.
| analoge aansluiting:
 
| €
 
| 13,29
 
|-
 
| digitale aansluiting:
 
| €
 
| 18,51
 
 
|-
 
|-
| ACD-licentie:
+
|Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens '''gratis'''.
| €
 
| 5,91
 
 
|-
 
|-
| Per toestel:
+
|Ook kleine aanpassingen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke zijn '''gratis'''.
| €
 
| 2,00
 
 
|-
 
|-
| Mutatie tarief (verhuizingen en nieuwe aansluitingen):
+
|Voor abonnementen inclusief (een of meerdere) toestel(len) geldt dat vervanging en het verhelpen van storingen aan die toestellen '''gratis''' is.
| €
 
| 110,00
 
 
|}
 
|}
  
* Met ingang van '''''1 februari 2007''''' zijn de tarieven in verband met de jaarlijkse aanpassing gewijzigd.<br />
+
<br/>
{| align="center"
+
<br/>
| analoge aansluiting zonder toestel:
+
Dit betreft alle ''vaste'' telefoonaansluitingen.
| €
+
 
| 13,49
+
Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze vinden op de [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/ website van het ISC].
|-
+
[/nl]
| analoge aansluiting met 1 toestel:
+
 
| €
+
[en]
| 15,49
+
The Telecom costs are charged monthly by the ISC to the budget number to which a subscription is registered. All departments with a budget number may take one or more phone subscriptions. They are themselves responsible body for use, directory listings and ending subscriptions c.q. shutdown phones.
|-
 
| analoge aansluiting met twee toestellen:
 
| €
 
| 17,49
 
|-
 
| analoge aansluiting met drie toestellen:
 
| €
 
| 19,49
 
|-
 
| digitale aansluiting met een toestel:
 
| €
 
| 18,76
 
|-
 
| mutatie tarief (verhuizingen en nieuwe aansluitingen):
 
| €
 
| 50,00
 
|}
 
  
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik. Bij FNWI gemeten over de periode januari-september 2007 bedraagt het gemiddelde aan gesprekskosten per toestel per maand € 3,71. Het laagst gemeten gebruik is € 0,00 en het hoogst gemeten gebruik is € 343,56. De totale gesprekskosten voor alle FNWI telefoons is omlaag gegaan van € 8.840,42 per maand in 2005 (eerste negen maanden) naar € 4.859,80 in 2007 (eerste negen maanden).
+
In order to make it possible for the departments to monitor the costs and to manage expenses all departments are mailed monthly specifications by the ISC. Untimely canceled subscriptions cannot be corrected afterwards. It is therefore in your interest to regularly (monthly) check the cost specifications just mentioned.
  
 +
The call charges, of course, depend on usage.
  
 +
Internal calls (within the campus also at the Radboud University Nijmegen Medical Centre) are free.
 +
The use of the existing answering machine functions (voice mail) on campus is also free.
 +
Even small adjustments such as group circuits, function keys menus, traffic classes and the like are free.
 +
When you have a subscription, replacement and troubleshooting of the Mitel telephones is free.
  
[/nl] [en]NOT_YET_TRANSLATED[/en]
+
Telecom tariffs are determined and published by the ISC. You can find them at the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ ISC website].
 +
[/en]
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]
[[Category:Import]]
 

Latest revision as of 12:01, 27 November 2018

The Telecom costs are charged monthly by the ISC to the budget number to which a subscription is registered. All departments with a budget number may take one or more phone subscriptions. They are themselves responsible body for use, directory listings and ending subscriptions c.q. shutdown phones.

In order to make it possible for the departments to monitor the costs and to manage expenses all departments are mailed monthly specifications by the ISC. Untimely canceled subscriptions cannot be corrected afterwards. It is therefore in your interest to regularly (monthly) check the cost specifications just mentioned.

The call charges, of course, depend on usage.

Internal calls (within the campus also at the Radboud University Nijmegen Medical Centre) are free. The use of the existing answering machine functions (voice mail) on campus is also free. Even small adjustments such as group circuits, function keys menus, traffic classes and the like are free. When you have a subscription, replacement and troubleshooting of the Mitel telephones is free.

Telecom tariffs are determined and published by the ISC. You can find them at the ISC website.