Difference between revisions of "Abonnement en gesprekskosten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
 
== Telefoontarieven B-faculteit ==
 
== Telefoontarieven B-faculteit ==
  
* De '''gesprekskosten''' worden maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''toestel'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen en laten afsluiten van telefoons. om het bewaken van de kosten mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten gepubliceerd op de voor telefooncontactpersonen toegankelijke site [https://telmut.science.ru.nl ''''<u>FNWI Telgids Mutaties</u>''''].
+
* De '''gesprekskosten''' worden maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''toestel'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen en laten afsluiten van telefoons. Om het bewaken van de kosten en het controleren van de doorbelasting mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten gepubliceerd op de voor telefooncontactpersonen toegankelijke site [https://telmut.science.ru.nl ''''<u>FNWI Telgids Mutaties</u>'''']. Fouten in de doorbelasting kunnen, gerekend vanaf de eerste melding, tot maximaal drie maanden terug gecorrigeerd worden.
 
  
 
* Met ingang van '''''1 februari 2007''''' zijn de tarieven in verband met de jaarlijkse aanpassing gewijzigd.<br />
 
* Met ingang van '''''1 februari 2007''''' zijn de tarieven in verband met de jaarlijkse aanpassing gewijzigd.<br />
Line 63: Line 62:
 
|}
 
|}
  
.<br />
+
 
 
* Met ingang van '''''1 januari 2009''''' zijn de tarieven NIET gewijzigd!<br />
 
* Met ingang van '''''1 januari 2009''''' zijn de tarieven NIET gewijzigd!<br />
  
  
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik. Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het UMCN) zijn '''gratis'''. Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens '''gratis'''. Ook het aanpassen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke is '''gratis'''. Binnen FNWI, gemeten over de periode januari-december 2008 bedraagt het gemiddelde aan gesprekskosten per toestel per maand € 3,89. Het laagst gemeten gebruik (1 aansluiting) is € 0,00 en het hoogst gemeten gebruik (1 aansluiting) is € 113,00.
+
* De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik.
 +
 
 +
{| align="left"
 +
|Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het UMCN) zijn '''gratis'''.
 +
|-
 +
|Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens '''gratis'''.
 +
|-
 +
|Ook kleine aanpassingen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke zijn '''gratis'''.
 +
|-
 +
|Voor abonnementen inclusief (een of meerdere) toestel(len) geldt dat vervanging en het verhelpen van storingen aan die toestellen '''gratis''' is.
 +
|}
 +
 
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<br />
 +
Binnen FNWI, gemeten over de periode januari-december 2008 bedraagt het gemiddelde aan gesprekskosten per toestel per maand € 3,89. Het laagst gemeten gebruik (1 aansluiting) is € 0,00 en het hoogst gemeten gebruik (1 aansluiting) is € 113,00.
  
 
'''De totale uitgave (gesprekken en abonnementen) van heel FNWI inclusief daaraan gelieerde spin-off bedrijven is omlaag gegaan van € 349.215,92 in 2005 naar € 267.583,70 in 2008.'''
 
'''De totale uitgave (gesprekken en abonnementen) van heel FNWI inclusief daaraan gelieerde spin-off bedrijven is omlaag gegaan van € 349.215,92 in 2005 naar € 267.583,70 in 2008.'''

Revision as of 17:02, 3 March 2009

telefoonkosten

This page was located at [1]

NOT_YET_TRANSLATED