Difference between revisions of "Abonnement en gesprekskosten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(26 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== telefoonkosten ==
+
[nl]
[nl]Deze pagina was te vinden op[/nl][en]This page was located at[/en] [http://www.cncz.science.ru.nl/telefonie/kosten/]
+
 
 +
== Telefoontarieven FNWI ==
  
[nl]
+
De '''gesprekskosten''' worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''abonnement'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.
  
== Telefoontarieven B-faculteit ==
+
Om het bewaken van de kosten en het controleren van de doorbelasting mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten door het ISC naar de telefooncontactpersonen gemaild. Niet tijdig opgezegde abonnementen kunnen achteraf NIET gecorrigeerd worden. Het is dus in uw belang regelmatig (maandelijks) de zojuist genoemde kostenspecificaties na te kijken.
  
* De '''gesprekskosten''' worden maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''toestel'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen en laten afsluiten van telefoons. om het bewaken van de kosten mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten gepubliceerd op de voor telefooncontactpersonen toegankelijke site [https://telmut.science.ru.nl ''''<u>FNWI Telgids Mutaties.</u>''''.].
 
 
  
* Met ingang van '''''1 februari 2007''''' zijn de tarieven in verband met de jaarlijkse aanpassing gewijzigd.<br />
+
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik.
{| align="center"
 
| analoge aansluiting zonder toestel:
 
| €
 
| 13,49
 
|-
 
| analoge aansluiting met 1 toestel:
 
| €
 
| 15,49
 
|-
 
| analoge aansluiting met twee toestellen:
 
| €
 
| 17,49
 
|-
 
| analoge aansluiting met drie toestellen:
 
| €
 
| 19,49
 
|-
 
| digitale aansluiting met een toestel:
 
| €
 
| 18,76
 
|-
 
| mutatie tarief (verhuizingen en nieuwe aansluitingen):
 
| €
 
| 50,00
 
|}
 
  
* Met ingang van '''''1 januari 2008''''' zijn de tarieven in verband met de jaarlijkse aanpassing gewijzigd.<br />
+
{| align="left"
{| align="center"
+
|Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het RadboudUMC) zijn '''gratis'''.
| analoge aansluiting zonder toestel:
 
| €
 
| 13,89
 
|-
 
| analoge aansluiting met 1 toestel:
 
| €
 
| 15,89
 
 
|-
 
|-
| analoge aansluiting met twee toestellen:
+
|Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens '''gratis'''.
| €
 
| 17,89
 
 
|-
 
|-
| analoge aansluiting met drie toestellen:
+
|Ook kleine aanpassingen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke zijn '''gratis'''.
| €
 
| 19,89
 
 
|-
 
|-
| digitale aansluiting met een toestel:
+
|Voor abonnementen inclusief (een of meerdere) toestel(len) geldt dat vervanging en het verhelpen van storingen aan die toestellen '''gratis''' is.
| €
 
| 19,27
 
|-
 
| mutatie tarief (verhuizingen en nieuwe aansluitingen):
 
| €
 
| 53,46
 
 
|}
 
|}
  
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
Dit betreft alle ''vaste'' telefoonaansluitingen.
  
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik. Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het UMCN) zijn '''gratis'''. Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens '''gratis'''. Ook het aanpassen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke is '''gratis'''. Binnen FNWI, gemeten over de periode januari-december 2008 bedraagt het gemiddelde aan gesprekskosten per toestel per maand € 3,89. Het laagst gemeten gebruik (1 aansluiting) is € 0,00 en het hoogst gemeten gebruik (1 aansluiting) is € 113,00.
+
Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze vinden op de [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/ website van het ISC].
 +
[/nl]
  
'''De totale uitgave (gesprekken en abonnementen) van heel FNWI inclusief daaraan gelieerde spin-off bedrijven is omlaag gegaan van € 349.215,92 in 2005 naar € 267.583,70 in 2008.'''
+
[en]
 
+
The Telecom costs are charged monthly by the ISC to the budget number to which a subscription is registered. All departments with a budget number may take one or more phone subscriptions. They are themselves responsible body for use, directory listings and ending subscriptions c.q. shutdown phones.
Dit betreft alle ''vaste'' telefoonaansluitingen.
 
  
 +
In order to make it possible for the departments to monitor the costs and to manage expenses all departments are mailed monthly specifications by the ISC. Untimely canceled subscriptions cannot be corrected afterwards. It is therefore in your interest to regularly (monthly) check the cost specifications just mentioned.
  
 +
The call charges, of course, depend on usage.
  
 +
Internal calls (within the campus also at the Radboud University Nijmegen Medical Centre) are free.
 +
The use of the existing answering machine functions (voice mail) on campus is also free.
 +
Even small adjustments such as group circuits, function keys menus, traffic classes and the like are free.
 +
When you have a subscription, replacement and troubleshooting of the Mitel telephones is free.
  
[/nl] [en]NOT_YET_TRANSLATED[/en]
+
Telecom tariffs are determined and published by the ISC. You can find them at the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ ISC website].
 +
[/en]
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]
[[Category:Import]]
 

Latest revision as of 12:01, 27 November 2018

Telefoontarieven FNWI

De gesprekskosten worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een abonnement is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.

Om het bewaken van de kosten en het controleren van de doorbelasting mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten door het ISC naar de telefooncontactpersonen gemaild. Niet tijdig opgezegde abonnementen kunnen achteraf NIET gecorrigeerd worden. Het is dus in uw belang regelmatig (maandelijks) de zojuist genoemde kostenspecificaties na te kijken.


De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik.

Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het RadboudUMC) zijn gratis.
Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens gratis.
Ook kleine aanpassingen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke zijn gratis.
Voor abonnementen inclusief (een of meerdere) toestel(len) geldt dat vervanging en het verhelpen van storingen aan die toestellen gratis is.Dit betreft alle vaste telefoonaansluitingen.

Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze vinden op de website van het ISC.