Difference between revisions of "Abonnement en gesprekskosten"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Telefoontarieven FNWI ==
 
== Telefoontarieven FNWI ==
  
[nl]
 
 
De '''gesprekskosten''' worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''abonnement'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.
 
De '''gesprekskosten''' worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een ''abonnement'' is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.
  
Line 9: Line 8:
  
  
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik maar zijn door afspraken met de provider van de SKU bijzonder laag te noemen.
+
De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik.
  
 
{| align="left"
 
{| align="left"
Line 23: Line 22:
 
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
 
<br />
 
 
Binnen FNWI, gemeten over de periode januari-december 2008 bedraagt het gemiddelde aan gesprekskosten per toestel per maand € 3,89. Het laagst gemeten gebruik op een aansluiting bedraagt € 0,00 en het hoogst gemeten gebruik op een aansluiting bedraagt € 113,00.
 
 
De totale uitgave (gesprekken en abonnementen) van heel FNWI inclusief daaraan gelieerde spin-off bedrijven is omlaag gegaan van € 351.993,66 in 2004 naar € 206.209,05 in 2010.
 
 
 
Dit betreft alle ''vaste'' telefoonaansluitingen.
 
Dit betreft alle ''vaste'' telefoonaansluitingen.
  
Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze hier vinden: [http://www.radboudnet.nl/ictservicecentrum/pdc/communicatie/telefonie/, ISC Servicecentrum, Telefonie]
+
Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze vinden op de [https://www.ru.nl/ict/medewerkers/telefonie/ website van het ISC].
 
[/nl]
 
[/nl]
  
Line 42: Line 32:
 
In order to make it possible for the departments to monitor the costs and to manage expenses all departments are mailed monthly specifications by the ISC. Untimely canceled subscriptions cannot be corrected afterwards. It is therefore in your interest to regularly (monthly) check the cost specifications just mentioned.
 
In order to make it possible for the departments to monitor the costs and to manage expenses all departments are mailed monthly specifications by the ISC. Untimely canceled subscriptions cannot be corrected afterwards. It is therefore in your interest to regularly (monthly) check the cost specifications just mentioned.
  
 
+
The call charges, of course, depend on usage.
The call charges, of course, depend upon the use but the deal the SKU has with the provider these are reasonably low.
 
  
 
Internal calls (within the campus also at the Radboud University Nijmegen Medical Centre) are free.
 
Internal calls (within the campus also at the Radboud University Nijmegen Medical Centre) are free.
 
The use of the existing answering machine functions (voice mail) on campus is also free.
 
The use of the existing answering machine functions (voice mail) on campus is also free.
Even small adjustments group circuits, function keys menus, traffic classes and the like are free.
+
Even small adjustments such as group circuits, function keys menus, traffic classes and the like are free.
 
When you have a subscription, replacement and troubleshooting of the Mitel telephones is free.
 
When you have a subscription, replacement and troubleshooting of the Mitel telephones is free.
  
 
+
Telecom tariffs are determined and published by the ISC. You can find them at the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ ISC website].
 
+
[/en]
At the Faculty of Science, measured over the period January-December 2008, the average cost of calls to a phone per month € 3.89. The lowest measured cost was € 0.00 and the highest was € 113.00.
 
 
 
The total expenditure (calls and subscriptions) of FNWI including affiliated spin-off companies has gone down from € 351,993.66 in 2004 to € 206,209.05 in 2010.
 
 
 
This includes all fixed telephone lines.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telecom tariffs are determined and published by the ISC. You can find them here: [http://www.radboudnet.nl/ictservicecentrum/pdc/communicatie/telefonie/, ISC Servicecentrum, Telefonie] (In Dutch) [/en]
 
  
 
[[Category:Telefonie]]
 
[[Category:Telefonie]]

Latest revision as of 12:01, 27 November 2018

Telefoontarieven FNWI

De gesprekskosten worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een abonnement is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.

Om het bewaken van de kosten en het controleren van de doorbelasting mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten door het ISC naar de telefooncontactpersonen gemaild. Niet tijdig opgezegde abonnementen kunnen achteraf NIET gecorrigeerd worden. Het is dus in uw belang regelmatig (maandelijks) de zojuist genoemde kostenspecificaties na te kijken.


De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik.

Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het RadboudUMC) zijn gratis.
Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens gratis.
Ook kleine aanpassingen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke zijn gratis.
Voor abonnementen inclusief (een of meerdere) toestel(len) geldt dat vervanging en het verhelpen van storingen aan die toestellen gratis is.Dit betreft alle vaste telefoonaansluitingen.

Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze vinden op de website van het ISC.